26

BAĞLANTILAR

Sosyal Bilimler Enstitisü öğrencileri, eğitim süreçleri boyunca faydalanabilecekleri çeşitli kaynaklara nasıl ulaşabileceklerini öğrenmeleri için aşağıdaki kurumların internet sayfalarını incelemeleri enstitimüz tarafından önerilmektedir.
 

 İstanbul Teknik Üniversitesi www.itu.edu.tr 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı www.sis.itu.edu.tr
 Bilimsel Araştırma Projeleri www.bap.itu.edu.tr
 İTÜ Kütüphane www.kutuphane.itu.edu.tr
 GİNOVA (Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi)      www.ginova.itu.edu.tr
 İTÜ Kariyer Merkezi www.ikm.itu.edu.tr
 İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜ SEM) www.itusem.itu.edu.tr
 TÜBİTAK www.tubitak.gov.tr