26

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Executive MBA)

Programın Amacı
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz İşletme Programı İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Programın Özgörevi
Farklı disiplinlerden gelen iş dünyası yöneticilerini kariyerlerine ara vermeden, bilimsel gelişmeleri takip ederek, bu bilgileri karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilen ve çalıştıkları kurum için katma değer yaratabilen yöneticiler haline getirmek.

Programın Özgörüsü 
Günümüz işletmelerinin her yönüyle değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, öğrenme ve uygulama odaklı, dünyaca tanınan uluslar arası bir program olmak.
Program sayesinde katılımcılar edindikleri becerilerle işlerini daha verimli ve etkin hale getirebilme olanaklarına sahip olabilecek, böylece hem çok iyi koşullarda iş bulma fırsatlarını hem de çalıştıkları kurumlarda daha üst pozisyonlara ilerleyebilme şansını elde edebileceklerdir.
Programa katılmak isteyen adayların iş deneyimine sahip olmaları beklenmekte; tercihen iki yıllık iş deneyimi istenmektedir.

Başvuru Koşulları

2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız

Programın Yapısı

Program 3 dönem süresince toplam 14 ders (10 zorunlu, 4 seçmeli) alarak bir akademik yılda tamamlanabilmektedir.
Mezuniyet için öğrencilerin tüm derslerini ve üçüncü dönemde bir öğretim üyesinin danışmanlığında hazırladıkları projeyi başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Programın öğrenim dili İngilizcedir. Programa kabul edildiği halde yabancı dil sınavını başaramayanlar bir yıl içinde hazırlanıp dil yeterlik belgesini aldıktan sonra (ertesi yıl) derslere başlayabilmektedirler.
Dersler, İTÜ, Maçka Yerleşkesinde bulunan İşletme Fakültesi binasında yapılmaktadır.
Dersler pazartesi, salı ve çarşamba akşamları 19:00-22:20 ve Cumartesi günleri 9:00-12:20 ve 13:30-16:50 saatlerinde yapılmaktadır (Sınavlar nedeniyle, seçmeli derslerin çakıştırılmaması amacıyla veya konuk konuşmacıların kısıtları nedeniyle zaman zaman perşembe ve cuma akşamları da kullanılabilmektedir).
Kuramsal bilgiler yanında iş dünyasına yönelik örnek ve sorunların da incelenebilmesi için derslere iş dünyasından birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmaları için yöneticiler davet edilmektedir. Dersler mümkün olduğunca gerçek işletme sorunlarını çözümlemeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
Öğrenciler ile öğretim üyelerinin karşılıklı tartışmalarına, grup çalışmalarına ve diğer eğitim yöntemlerinin uygulanmasına olanak tanıyan bir ders işleme sistemi mevcuttur.
Dersler hem yerel hem de küresel oluşumları irdeleyecek şekilde verilmektedir.
Bu programda bir sınıf en fazla 40 öğrenciden oluşmakta ve iki şube olarak eğitim devam etmektedir.
Kredili dersleri ve dönem projesini tamamlayan öğrencilere İşletme Yüksek Lisans Diploması verilmektedir.

Ders Listesi

Zorunlu Dersler

MBA 510E Strategic Management
MBA 511E Marketing Management
MBA 512E Production and Operations Management
MBA 513E Business Economics
MBA 514   İşletme Hukuku
MBA 515E Financial Accounting
MBA 516E Human Resources Management
MBA 517E Business Statistics
MBA 518E Corporate Finance
MBA 519E Management and Organizations


Seçmeli Dersler

MBA 531E Marketing Research
MBA 533E International Marketing
MBA 534E Entrepreneurship
MBA 537E International Finance
MBA 538E Behavior and Leadership in Organizations
MBA 539E Investments
MBA 543E Total Quality Management
MBA 544E Management Information Systems
MBA 549E Business Forecasting
MBA 550E Integrated Marketing Communications
MBA 552 Rekabetin Hukuki Çerçevesi
MBA 565E Economics of Money and Financial Markets
MBA 567E Managerial Decision Making
 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN 
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ
Prof. Dr. Hasan DAĞ
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Prof. Dr. Raziye SELİM
Prof.Dr.Oktay TAŞ
Prof. Dr. Y. İlker TOPÇU
Prof. Dr. Nimet URAY
Prof. Dr. Göksel YÜCEL
Doç. Dr. Hür Bersam BOLAT
Doç. Dr. Dilay ÇELEBİ
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
Doç.Dr.Elif KARAOSMANOĞLU
Doç.Dr.Tolga KAYA
Doç.Dr.Deniz TUNÇALP
Yrd. Doç. Dr. Çiçek ERSOY
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
 
Ders Programı
İ.T.Ü YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME - EXECUTIVE MBA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
   
Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Oktay Taş (Program Koordinatörü)
Prof. Dr. Lütfihak Alpkan  
Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu
 

 
Program hakkında detaylı bilgi için:
 
www.emba.itu.edu.tr
emba@itu.edu.tr
executive.mba.itu@gmail.com
(0 212) 219 30 30
(0 212) 293 13 00 - dahili 2765