26

Institute Administration Dean of the Institute
 Şebnem Burnaz (Prof. Dr. - Business Administration/ Marketing)

 Tel:       90 212 243 31 81
                90 212 293 19 00 / 2090 / 2124
                90 212 243 19 70 
 Faks:    90 212 243 1970
 E-mail: burnaz@itu.edu.tr


Vice Dean

Çiçek Ersoy (Ass.Prof.Dr.. – Business Administration/ Law)

Tel:     90 212 243 31 81 / 90 212 243 19 70
Faks:  90 212 243 19 70
E-mail: ersoycic@itu.edu.tr


Vice Dean

​Can Karadoğan (Assoc.Prof.Dr.. – Music/Music Technologies)

 Tel:       90 212 243 31 81 
                90 212 243 19 70
 Faks:    90 212 243 19 70
E-mail: karadoganc@itu.edu.tr 

Institute Administration

Prof. Dr. Şebnem Burnaz
Doç. Dr. Can Karadoğan
Doç. Dr. Başar Öztayşi
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral
Prof. Dr. Gürcan Koçan
Prof. Dr. Oktay Taş

 
Institute Board

Prof. Dr. Şebnem Burnaz
Institute Dean

Yrd. Doç. Dr.Çiçek Ersoy
Institute Vice Dean

Doç. Dr. Can Karadoğan
Institute Vice Dean

Doç. Cihangir Terzi
Performans Anasanat Dalı Bşk.

Yrd. Doç. Dr. Emre Çevikcan 
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Gül Koçlar Oral 
İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Fuat Erdal 
İktisat Anabilim Dalı  Bşk.      

Prof. Dr. İsmail Hakkı Biçer
İşletme Anabilim Dalı Bşk.

Yrd. Doç. Dr. Murat Baskak
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Ahsen Özsoy 
Konut ve Deprem Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Şehvar Beşiroğlu
Müzik Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Zeynep Kuban
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Gürcan Koçan
Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Metin Teberler
Turizm Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı  

Prof. Adnan Koç 
Türk Müziği Anasanat Dalı Bşk.