26

HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY GRADUATE PROGRAMS

Overview

The aim of “History of Science and Technology Graduate Program” is to give advanced level education students in history of science and technology and develop their independent scientific research skills.

In History of Science and Technology Graduate Program, besides the topics about history of science and technology in different civilizations, it is also planned to carry out studies about written and visual sources of Turkish science history. In this context, graduate students could reach the opportunity to learn technical content of basic and formal sciences. Furthermore, the students will be able to learn the classical languages in which written texts related to the history of science and technology are written. This program has an approach to work on history of science and technology through not only history of basic and formal sciences, but also scientific institutions and technological revolution with regarding contributions different civilizations.

In lectures, the formation of modern science in Europe, besides industrial revolution, history of Turkish science and technology, the development of science and technology in the Islamic world, the evolution of engineering and technology. Within the framework of 19th-20th century modernization studies, the institutionalization of science and issues such as the importance of periodicals in the dissemination of science will be addressed and discussed.

Audience

Students who have completed the master's program with thesis can apply to the program.

Graduates’ Working Areas 

Those who successfully complete the program will be able to continue their careers in universities and research and development institutions as well as in museums, science centers and archives.

Programme Outcomes

The ability to develop and increase the knowledge acquired in Science, need to know and scientific methods.

The ability to use the necessary methods and means to know the methods of History, Science and Technology at a level of academic research.

To analyze the knowledge related to History of Science and Technology, problem solving and applying it with respect to the research methods specific to the History of Science and Technology.

To solve the complex problems that necessitates mastery in the History of Science and Technology, create new approaches with an independent attitude and reach authentic conclusions.

To use the knowledge that guided the formation of disciplines in the History of Science and Technology and reach authentic conclusions.

To analyze and interpret the stages of Science and Technology’s development from ancient cultures and in various civilizations.

To collect, interpret and present the solution proposals regarding History of Science and Technology by considering the societal, scientific, cultural and ethical values.

To communicate the current developments in the history of science and technology and one’s own work orally, visually and in written forms, by supporting them with quantitative and qualitative data and to present them to other groups in and out of the field in international arenas with competence, at least, in one foreign language and required computer program.

Including the most advanced specialized skills and techniques in practice, having the ability to identify problem and to create solution mechanisms for important problems in the field of history of science and technology in order and to expand and redefine existing knowledge or professional practice required for the synthesis and evaluation.

During a research in field of history of science and technology; competence for evaluation and synthesis while corresponding to the most advanced level of critical and dialectical approach to resolve new and complex ideas.

Based on original research in the field of history of science and technology, competence for contribution to knowledge when improving the quality work and competence for a part of these works to be published in national and international refereed journals.

Admission Requirements

a. Applicants who have completed the master's program with thesis can apply to the program,

b. Minimum Master Degree (with thesis) must be 3.25 / 4.00 (82.50 / 100),

c. ALES Equal Weight score should be 70, GMAT: 500, GRE 675 in the old system, GRE 152 new system

d. Two letters of reference (to be brought at the interview),

e. Transcript, ALES or GRE certificate,

f. CV (to be brought at the interview)

g. In addition to the Senate Principles Application Requirements, the candidate must have passed the English exam determined by the Institute of Social Sciences,

h. A paper describing the results of the master thesis with at least 1000 words (to be uploaded to the system)

I. A letter of intent with at least 1000 words of recommendation (to be uploaded to the system)

j. Master's thesis. (to be brought at the interview)

k. Must be successful in the interview.

For additional information please visit the Admission Requirements website.

Courses
Ancient Greek I
Ancient Greek II
Arabic
Archaeology of Technological Evolution
Automata Wonder and Technology in the Ancient and Medieval Worlds
Bilim Tarihi Metinleri
Bilim ve Teknoloji Tarihinde Metodoloji
Elektrik Tarihi
Genetik Bilimi Tarihi
History of Balkan Cities
History of Mechanical Devices
History of Medicine
History of Nuclear Energy
History of Optic Sciences
History of Physics
History of Textile Arts
History Philosophy of Science
Kartografya Tarihi
Kimya Tarihi
Latince
Matematik Tarihi I
Matematik Tarihi II
Müzik Tarihi
Ölçümün Tarihi
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkcesi II

Academic Executive Committee

Prof. Dr. Aytekin Çökelez (Program Coordinator)
Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu

Academic Staff

Prof. Dr. A.M. Celal Şengör
Prof. Dr. Cafer Özkul
Prof. Dr. Cengizhan İpbüker
Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı
Prof. Dr. Gülname Turan
Prof. Dr. Hüseyin Toros
Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi
Prof. Dr. Neşe Özdemir
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
Prof. Dr. Turan Öztürk
Doç. Dr. Atabey Kaygun
Doç. Dr. A.Savaş Arapoğlu
Doç. Dr. Bülent Arıkan
Doç. Dr. Ebubekir Ceylan
Doç.Dr. Geoff Bove
Doç. Dr. Hasan Karataş
Doç.Dr. Mehmet Kerim Ramazanoğlu
Dr.Öğr.Üyesi Fatma Turhan Sel
Dr.Öğr.Üyesi Giovanni Mion
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan
Dr. Öğr. Üyesi Murat Çakan
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnce
Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Erkmen Birkandan
Öğr. Gör. Dr. Özge Atalay
Dr. Ali Demirci
Dr. Çiğdem Özkan Aygün

 


Bilim ve Teknoloji Tarihi

Tanıtım

Programın hedefi, öğrencilere bilim ve teknoloji tarihi konusunda ileri düzeyde eğitim vermek ve onların bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir. Program, temel bilimler ve formel bilimlerin tarihinin yanı sıra bilim kurumları ve teknolojik evrimini değişik medeniyetlerin katkılarını da göz önünde bulundurarak ele almaktadır. Modern bilimin Avrupa’daki oluşumu, sanayi devrimi, Türk bilim ve teknoloji tarihi, İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişimi, mühendisliğin ve teknolojinin evrim süreci, bilimin kurumsallaşması ve bilimin yaygınlaşması temel konulardır.

Hedef Kitle

Programa tezli yüksek lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir.

Mezunların Çalışma Alanları

Programı başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde ve araştırma geliştirme kurumlarında kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, müzelerde, bilim merkezlerinde, arşivlerde çalışama olanağı bulabileceklerdir. 

Başvuru Koşulları

 1. Programa tezli yüksek lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir,
 2. Minimum Yüksek Lisans (Tezli) ortalaması 3.25/4.00 (82.50/100) olmalıdır,
 3. ALES Eşit Ağırlık puanı 70 olmalıdır, GMAT: 500, eski sistem GRE 675 ve yeni sistem GRE 152 olmalıdır,
 4. İki referans mektubu (Mülakata getirilecek),
 5. Transkript, ALES ya da GRE belgesi,
 6. Özgeçmiş (Mülakata getirilecek),
 7. İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşulları’na ek olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce belirlenmiş İngilizce sınavını geçmiş olmaları gerekmektedir,
 8. En az 1000 kelimelik yüksek lisans tezinin sonuçlarını anlatan bir yazı (sisteme yüklenecek)
 9. En az 1000 kelimelik çalışma önerisi içeren bir niyet mektubu (sisteme yüklenecek)
 10. Yüksek Lisans tezi. (Mülakata getirilecek),
 11. Mülakatta başarılı olmalıdır.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Programın Öğrenme Çıktıları

 

 • Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
 • Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere gerekli metod ve araçları kullanma,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanma ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını analiz etme, yorumlama,
 • Bilim, ve Teknoloji Tarihi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik),
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında araştırma yönelik olarak problem tanımlama, önemli problemleri çözme ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletme ve yeniden tanımlama için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümleyecek, değerlendirme ve sentezleme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunma.

Dersler

Ancient Greek I
Ancient Greek II
Arabic
Archaeology of Technological Evolution
Automata Wonder and Technology in the Ancient and Medieval Worlds
Bilim Tarihi Metinleri
Bilim ve Teknoloji Tarihinde Metodoloji
Elektrik Tarihi
Genetik Bilimi Tarihi
History of Balkan Cities
History of Mechanical Devices
History of Medicine
History of Nuclear Energy
History of Optic Sciences
History of Physics
History of Textile Arts
History Philosophy of Science
Kartografya Tarihi
Kimya Tarihi
Latince
Matematik Tarihi I
Matematik Tarihi II
Müzik Tarihi
Ölçümün Tarihi
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkcesi II

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Tanıtım

Programın hedefi, öğrencilere bilim ve teknoloji tarihi konusunda ileri düzeyde eğitim vermek ve onların bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir. Program, temel bilimler ve formel bilimlerin tarihinin yanı sıra bilim kurumları ve teknolojik evrimini değişik medeniyetlerin katkılarını da göz önünde bulundurarak ele almaktadır. Modern bilimin Avrupa’daki oluşumu, sanayi devrimi, Türk bilim ve teknoloji tarihi, İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişimi, mühendisliğin ve teknolojinin evrim süreci, bilimin kurumsallaşması ve bilimin yaygınlaşması temel konulardır.

Hedef Kitle

Programa tezli yüksek lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir.

Mezunların Çalışma Alanları

Programı başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde ve araştırma geliştirme kurumlarında kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, müzelerde, bilim merkezlerinde, arşivlerde çalışama olanağı bulabileceklerdir. 

Başvuru Koşulları

 1. Programa tezli yüksek lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir,
 2. Minimum Yüksek Lisans (Tezli) ortalaması 3.25/4.00 (82.50/100) olmalıdır,
 3. ALES Eşit Ağırlık puanı 70 olmalıdır, GMAT: 500, eski sistem GRE 675 ve yeni sistem GRE 152 olmalıdır,
 4. İki referans mektubu (Mülakata getirilecek),
 5. Transkript, ALES ya da GRE belgesi,
 6. Özgeçmiş (Mülakata getirilecek),
 7. İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşulları’na ek olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce belirlenmiş İngilizce sınavını geçmiş olmaları gerekmektedir,
 8. En az 1000 kelimelik yüksek lisans tezinin sonuçlarını anlatan bir yazı (sisteme yüklenecek)
 9. En az 1000 kelimelik çalışma önerisi içeren bir niyet mektubu (sisteme yüklenecek)
 10. Yüksek Lisans tezi. (Mülakata getirilecek),
 11. Mülakatta başarılı olmalıdır.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Programın Öğrenme Çıktıları

 

 • Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
 • Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere gerekli metod ve araçları kullanma,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanma ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını analiz etme, yorumlama,
 • Bilim, ve Teknoloji Tarihi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik),
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında araştırma yönelik olarak problem tanımlama, önemli problemleri çözme ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletme ve yeniden tanımlama için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümleyecek, değerlendirme ve sentezleme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunma.

Dersler

Ancient Greek I
Ancient Greek II
Arabic
Archaeology of Technological Evolution
Automata Wonder and Technology in the Ancient and Medieval Worlds
Bilim Tarihi Metinleri
Bilim ve Teknoloji Tarihinde Metodoloji
Elektrik Tarihi
Genetik Bilimi Tarihi
History of Balkan Cities
History of Mechanical Devices
History of Medicine
History of Nuclear Energy
History of Optic Sciences
History of Physics
History of Textile Arts
History Philosophy of Science
Kartografya Tarihi
Kimya Tarihi
Latince
Matematik Tarihi I
Matematik Tarihi II
Müzik Tarihi
Ölçümün Tarihi
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkcesi II