26
imkanlar
12
Oca 2020
2019 Yılı En Başarılı Doktora Tez Ödülü Başvuruları

2019 Yılı En Başarılı Doktora Tez Ödülü Başvuruları

13.06.2013 tarih ve 578 sayılı Üniversite Senatosu toplantısında görüşülerek onaylanan “Lisansüstü En Başarılı Tez Ödülleri Yönergesi” kapsamında; 2019 yılı içerisinde DOKTOR unvanı almış mezunlarımız EN BAŞARILI DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ'ne, Ocak 2020 sonuna kadar başvuru yapabilirler. Başvurular, Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

    En Başarılı Tez Ödülü Başvuru Formu
    En Başarılı Tez Ödülü Başvuru Gerekçeleri (Danışman ve Öğrenci tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır.)
    Tez Savunma Sınav Tutanağı (Başvuru belgelerine Enstitü tarafından eklenecektir)
    Tezden türetilen Yayınların Listesi.
        Listedeki yayın gruplaması; SCI, SSCI, AHCI yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde olmalıdır.
        Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi ismi, yayınlandığı yıl, varsı DOI numarası, başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki faktörü belirtilmelidir.
    Tezden türetilen yayınların birer kopyası.
    Tezin bir kopyası.
    Yukarıdaki dökümanların CD’de dijital kopyası.
        CD içerisinde ilk 5 belge, belirtilen sırada ve tek pdf dökümanı olmalı. Tez de, ayrı bir pdf olmalı. CD’de toplam 2 adet pdf dökümanı olmalı. CD içerisindeki dökümanların, kâğıt üstündeki yazılı ve imzalı belgelerle aynı olması gerekmektedir.

Not:
Yukarıdaki ilk 5 belge / döküman; belirtilen sırada, tek bir dosya veya klasör içerisinde teslim edilecektir. Doktora Tezleri; Beyaz Karton Kapak veya Siyah Bez Cilt olarak verilmesi uygundur. Fakat; kapaksız, klasör / dosya içerisinde veya spirallenmiş olarak da verilebilir.