26
imkanlar
07
Haz 2020
COVID-19 sürecinde yükseklisans ve doktora ile ilgili işlemler

Covid-19 sürecinde yüksek lisans tez savunmaları ve doktora tez önerisi, tez izleme, tez savunması ile ilgili işlemler (enstitüye gelme zorunluluğu gerektirebilecek özel durumlar dışında) e-posta üzerinden gerçekleştirilecektir.

Gerekli belgeler ıslak imzaları ile taranarak bir pdf dosyası ile İTÜ uzantılı mail adresinden sbe@itu.edu.tr adresine iletilecektir.

Yüksek Lisans aşamasında:

Yüksek Lisans sonrası İTÜ Doktora programlarına başvurmak isteyen öğrenciler için
15 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar;
Diğer yüksek lisans öğrencileri için 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17.00’a kadar;

Doktora aşamasında:

Tez önerisi/izlemesini Aralık 2019’da verenler için 30 Haziran 2020 Salı günü saat 17.00’a kadar;
Tez önerisi/izlemesini Ocak 2020’de verenler için 30 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 17.00’a kadar

İletilmelidir.

İletim e-postası için aşağıdaki konu ve metin içeriği kullanılacaktır:

******
Konu:
Yüksek Lisans Tez Savunması / Doktora Tez Önerisi / Doktora Tez İzleme / Doktora Tez Savunması (ilgili konu seçilecektir.)
Metin:
Program Adı ve seviyesi: (örn: İşletme Doktora Programı)
Öğrenci No:
Öğrenci Adı Soyadı:
Tez Danışmanı Adı Soyadı:
Yukarıda bilgilerini paylaştığım tez çalışmamın savunması/önerisi/izlemesi ile ilgili belgeleri ekte iletmekteyim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

******

E-posta ekinde, belgeler sekmesinde işleminiz için gerekli formların doldurulmuş ve imzalarıyla taranmış pdfleri (örn: jüri öneri formu, tez sunuş formu, danışman imzalı turnitin intihal raporu vb.) ve tez çalışmanızın bir pdf dosyası yer almalıdır. Tüm pdf dosyaların toplam boyutu 25MB ve altında olmalıdırHepsi tek bir e-posta ile enstitüye iletilmelidir.
Tez önerisi, izlemesi ve savunması toplantılarının ZOOM kaydı dosyası öğrenci ve tez danışmanı tarafından muhafaza edilecektir.

 
Not: Savunma sonrası başarılı olan yüksek lisans/doktora tezinizin teslim edilmesi süreci ile ilgili işlemler hakkında enstitü öğrenci işlerine sbe@itu.edu.tr adresi üzerinden danışabilirsiniz.