26

Tarihçe

Enstitü Tarihçesi

1982 yılında yüksek lisans ve doktora programlarının organize edilmesi ve yürütülmesi amacıyla kurulan enstitülerden biri olan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine, başlangıçta sadece İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin yüksek lisans ve doktora programları dahil edilmiştir. 1984-1985 akademik yılının sonunda mimarlık ve şehircilikle ilgili bütün yüksek lisans ve doktora programları İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'ne devredilmiş olup, 1985-86 akademik yılından itibaren Güzel Sanatlar Anasanat Dalı ve Musiki Sanat Dalı yüksek lisans programları, 1986-87 akademik yılında da iki yeni anabilim dalına bağlı Sanat Tarihi, İşletme ve İktisat programları açılmıştır. 

1987-88 akademik yılında Güzel Sanatlar Anasanat Dalı'na bağlı olarak Görsel ve Çevresel Sanat Dalı'nda öğretime başlanmıştır. 1987-88 akademik yılından itibaren Musiki Sanat Dalı'nda mevcut Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği programlarına Türk Halk Oyunları programı da eklenmiştir. Ayrıca 1988 yaz yarıyılında Musiki Sanat Dalı'nda ve İşletme Bilim Dalı'nda ilk mezunlar verildiğinden 1988-89 akademik yılında Musiki Sanat Dalı'nın iki alanında Sanatta Yeterlik ve İşletme Bilim Dalı'nda doktora programları açılarak öğrenci alınmıştır. 

Daha sonraki dönemlerde, 1995-96'da Müzikoloji yüksek lisans programı, 1996-97'de de Müzik Tarihi doktora programı başlatılmıştır. İkinci öğretim kapsamında 1998-1999'de Yöneticiler için İşletme (Executive MBA) tezsiz yüksek lisans programı, 1999-2000'de Müzik, 2000-2001'de Bilim, Teknoloji ve Toplum yüksek lisans programları hayata geçmiştir. 2001-2002'de açılan Konut ve Deprem yüksek lisans programına 2002-2003'te iki yeni yüksek lisans programı; İktisat ve Turizm Tasarımı ve Yönetimi eklenmiştir. 2006’da Endüstri Ürünleri Takı ve Aksesuar Tasarımı II. öğretim programı, 2006-2007'de Siyaset Çalışmaları ve İç Mimarlık yüksek lisans programları eğitim öğretime başlamıştır. 2011’de İktisat Doktora programı, 2012’de ise Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı, Müzikoloji Yüksek Lisans, Müzik Teorisi ve  Kompozisyon yüksek lisans programları açılmıştır. 

2014-2015 akademik yılından itibaren de iki yeni yüksek lisans programı öğrenci almaya başlayacaktır: Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi II.öğretim tezsiz ve Çalgı-Ses yüksek lisans programları.