26

Enstitü YönetimiMüdür

Şebnem Burnaz (Prof. Dr.)

Tel: +90 (212) 243 3181
        +90 (212) 293 1900 / 2090 / 2124
        +90 (212) 243 1970 
Faks: +90 (212) 243 1970
e-posta: burnaz@itu.edu.tr

               sebnem_b


Müdür Yardımcısı
​Can Karadoğan (Doç. Dr.)

Tel: +90 (212) 243 3181
        +90 (212) 243 1970
Faks: +90 (212) 243 1970
e-posta: karadoganc@itu.edu.tr 

                        can_k

Müdür Yardımcısı
Başar Öztayşi (Doç. Dr.)

Tel: +90 (212) 243 3181
        +90 (212) 243 1970
        +90 (212) 293 1300 / 2669
Faks: +90 (212) 243 1970
e-posta: oztaysib@itu.edu.tr


                         basar_o

Enstitü Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Şebnem Burnaz
Doç. Dr. Can Karadoğan
Doç. Dr. Başar Öztayşi
Prof. Dr. Gürcan Koçan
Prof. Dr. Oktay Taş
Doç. Dr. Özge Cordan


Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Şebnem Burnaz
SBE Müdürü

Doç. Dr. Can Karadoğan
SBE Müdür Yrd.

Doç. Dr. Başar Öztayşi
SBE Müdür Yrd.

Doç. Dr. Emre Çevikcan
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Deniz Ayşe Kanoğlu
İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Sencer Ecer
İktisat Anabilim Dalı  Bşk.

Prof. Dr. Ayşe Banu Elmadağ Baş
İşletme Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Murat Baskak
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Ahsen Özsoy
Konut ve Deprem Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk (vekaleten)
Müzik Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Cihangir Terzi
Performans Anasanat Dalı Bşk.

Prof. Dr. Zeynep Kuban
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Gürcan Koçan
Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Adnan Koç
Türk Müziği Anasanat Dalı Bşk.

Prof. Dr. Aydan Turanlı
Bilim, Teknoloji ve Toplum Anabilim Dalı Bşk.