26

Enstitü Yönetimi Müdür
 Şebnem Burnaz (Prof. Dr. - İşletme/Pazarlama)

 Tel:       90 212 243 31 81
                90 212 293 19 00 / 2090 / 2124
                90 212 243 19 70 
 Faks:    90 212 243 1970
 E-Posta: burnaz@itu.edu.tr


Müdür Yardımcısı

​Can Karadoğan (Doç. Dr. – Müzik/Müzik Teknolojileri)

 Tel:       90 212 243 31 81 
                90 212 243 19 70
 Faks:    90 212 243 19 70
 E-posta: karadoganc@itu.edu.tr 


  Müdür Yardımcısı

 Başar Öztayşi (Doç. Dr. - İşletme/Endüstri)

 Tel:      90 212 243 31 81 
               90 212 243 19 70
               90 212 293 13 00 / 2669
 Faks:  90 212 243 19 70
 E-posta: oztaysib@itu.edu.tr 


 Enstitü Yönetim Kurulu


Prof. Dr. Şebnem Burnaz
Doç. Dr. Can Karadoğan
Doç. Dr. Başar Öztayşi
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral
Prof. Dr. Gürcan Koçan
Prof. Dr. Oktay Taş

 

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Şebnem Burnaz
SBE Müdürü

Doç. Dr. Can Karadoğan
SBE Müdür Yrd.

Doç. Dr. Başar Öztayşi
SBE Müdür Yrd.

Doç. Dr. Emre Çevikcan

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Gül Koçlar Oral
İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Fuat Erdal
İktisat Anabilim Dalı  Bşk.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Biçer
İşletme Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Murat Baskak
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Ahsen Özsoy
Konut ve Deprem Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Şehvar Beşiroğlu
Müzik Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Cihangir Terzi
Performans Anasanat Dalı Bşk.

Prof. Dr. Zeynep Kuban
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Gürcan Koçan
Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Adnan Koç
Türk Müziği Anasanat Dalı Bşk.