26

​Ders Saydırma/Muafiyet Talepleri

Lisansüstü eğitime 2012-2013 Güz yarıyılı ve takip eden yarıyıllarda başlayacak öğrencilerin ders saydırma/muafiyet talepleri İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi esaslarına göre değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda;

• Başvurular ilk ders kaydının yapıldığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar Enstitüye yapılır. Belirtilen süreden sonra veya ilerleyen yarıyıllarda yapılan başvurular işleme alınmaz.

• En fazla 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için saydırma/muafiyet talep edilebilir.

• Başvuru; ekinde onaylı ders içerikleri ve not döküm belgesinin yer aldığı ve talebin açık bir şekilde belirtildiği bir dilekçenin Enstitü Müdürlüğüne sunulmasıyla gerçekleştirilir.

• Başvuru; ilgili Program Yürütmü Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

• Saydırma/muafiyet talep edilecek derslerin harf notu en az “CC” olmalıdır.

• Saydırılan/muaf olunan ders sayısı, öğrencinin ilgili programda alması gereken toplam ders kredisinin yüzde ellisinden fazla olamaz.