26

Tez Yazımı 

Lisansüstü tezlerinin İTÜ Lisansüstü Tez Yazma Kılavuzuna uygun olarak yazılması zorunludur. Tez Yazma Kılavuzuna uygun olmayan tezler ve ciltler tez kontrolü yapan araştırma görevlilerinden onay alsa bile enstitü tarafından kabul edilmez. Bu nedenle mezuniyetlerinizin gecikmemesi ya da gereksiz maddi kayıpların olmaması için tez yazılımında yeterli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

Yazıma geçmeden önce kılavuzu okuyup örnek şablonu inceleyiniz.

Faydalı Kaynaklar:

• Araş. Gör. ağ sayfasından bazı kaynaklar, göster

• Online kaynaklar (internet linki vs) nasıl referanslanır? Site I - Site II - Site III (detaylı)

• Plagiarism (Eser Hırsızlığı, intihal) nedir? Terim olarak: Bir kişiye ait yazıları, referans göstermeden kullanmak. Detay için; Site I - Site II 

• Tez kapağında kullanılacak tez türü, anabilim dalı ve program adları aşağıda verilmiştir:

Unvan; Title

Anabilim dalı; Program

Department; Program

Açıklama

Yüksek Lisans Tezi; M.A. Thesis

Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı; Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Political Studies Department; Political Studies M.A. Programme

 

Doktora Tezi; Ph.D. Thesis

Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı; Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı

Political Studies Department; Political and Social Thought Ph.D. Programme

 

Yüksek Lisans Tezi; M.A. Thesis

İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı; İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı

Department of Interior Design; International Master of Interior Architectural Design M.A. Programme

 

Yüksek Lisans Tezi; M.A. Thesis

Müzik Anabilim Dalı; Müzik Programı

Department of Music; Music Programme

Birinci Öğretim (Tezli)

Bitirme Projesi; Final Project

Müzik Anabilim Dalı; Müzik Programı (Tezsiz)

Department of Music; Music Programme (Non-Thesis)

İkinci Öğretim (Tezsiz)

Doktora Tezi; Ph.D. Thesis

Müzik Anabilim Dalı; Müzik Programı

Department of Music; Music Programme

 

Yüksek Lisans Tezi; M.A. Thesis

Sanat Tarihi Anabilim Dalı; Sanat Tarihi Programı

Department of Art History; Art History Program

 

Doktora Tezi; Ph.D. Thesis

Sanat Tarihi Anabilim Dalı; Sanat Tarihi Programı

Department of Art History; Art History Program