26

Tez Yazımı 

Lisansüstü tezlerinin İTÜ Lisansüstü Tez Yazma Kılavuzuna uygun olarak yazılması zorunludur. Tez Yazma Kılavuzuna uygun olmayan tezler ve ciltler tez kontrolü yapan araştırma görevlilerinden onay alsa bile enstitü tarafından kabul edilmez. Bu nedenle mezuniyetlerinizin gecikmemesi ya da gereksiz maddi kayıpların olmaması için tez yazılımında yeterli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

Yazıma geçmeden önce kılavuzu okuyup örnek şablonu inceleyiniz.

Faydalı Kaynaklar:

• Araş. Gör. ağ sayfasından bazı kaynaklar, göster

• Online kaynaklar (internet linki vs) nasıl referanslanır? Site I - Site II - Site III (detaylı)

• Plagiarism( Eser Hırsızlığı, intihal ) nedir? Terim olarak: Bir kişiye ait yazıları, referans göstermeden kullanmak. Detay için; Site I - Site II 

• Tez kapağında kullanılacak tez türü, anabilim dalı ve program adları aşağıda verilmiştir:

Unvan

Anabilim dalı; Program

Department; Program

M.A. Thesis

Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı;

Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Political Studies Department; Political Studies M.A. Program

Ph.D. Thesis

Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı; Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı

Political Studies Department; Political and Social Thought Ph.D. Program

M.A. Thesis

İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı; İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı

Department of Interior Design; International Master of Interior Architectural Design M.A. Program