26

İktisat

Hakkında

Ekonomi doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri alan dersleri ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler.

Program Yapısı

Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların dışında öğrencinin kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Öğrenci, toplam kredilerin %30’unu İngilizce olarak almak zorundadır. Bu itibarla, önerilen programa göre öğrenci en az bir tane seçmeli dersini İngilizce almak zorundadır. Öğrenci sekiz dersin %50’sini altıyüz kodlu derslerden seçmek zorundadır. Diğerlerini ise iktisat lisansüstü ders havuzundan seçebilecektir. Yeterlilik sınavını geçen aday doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Normal koşullarda bir öğrencinin sekiz yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Başvuru Koşulları

2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız

Dersler

(Not: Ders numarasının yanında E harfi olan dersler ingilizce verilmektedir. Diğer dersler Türkçe verilmektedir):

İlk Dönem:

 • IKT601E İleri Mikroekonomi
 • IKT603 İktisatta İleri Araştırma Yöntemleri
 • Seçmeli
 • Seçmeli

İkinci Dönem:

 • IKT602E İleri Makroekonomi
 • IKT604 İleri Ekonometri
 • Seçmeli
 • Seçmeli

Üçüncü Dönem:

 • Tez

Seçmeli Dersler:

 • IKT510E International Economics
 • IKT511E Game Theory
 • IKT512 Para Ekonomisi
 • IKT513E Macroeconomics of Unemployment
 • IKT514E Industrial Economics
 • IKT515 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
 • IKT516 Kamu Ekonomisi
 • IKT517 Endüstrilerarası İktisat
 • IKT518 Tahmin Yöntemleri
 • IKT519 İktisadi Düşünce Tarihi
 • IKT521 Türkiye İktisat Tarihi
 • IKT522 Panel Veri ve Yatay Kesit Verilerin Modellenmesi
 • IKT523 Çevre Ekonomisi
 • IKT524E Current Macroeconomic Issues in the World Economy
 • IKT526 Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği
 • IKT527 Ekonomik Küreselleşme
 • IKT528E Transport Economics
 • IKT525E Development Economics

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Sencer ECER (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Bülent GÜLOĞLU
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Prof. Dr. M. Özgür KAYALICA
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE
Doç. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ
Doç. Dr. Saime Suna KAYAM
Doç. Dr. Raziye SELİM
Doç.Dr. Tolga YÜRET
Y.Doç.Dr. Resul AYDEMİR
Y.Doç.Dr. Sinan ERTEMEL
Y.Doç.Dr. Christopher HANNUM
Y.Doç.Dr. Ayşegül KAYAOĞLU-YILMAZ

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Sencer ECER
Yrd. Doç. Dr. Resul AYDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Tolga YURET