26

İktisat(İngilizce)

Programın Amacı

Ekonomi doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri alan dersleri ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler.

Programın Hedefleri

Seçmeli dersler ve doktora tezi yoluyla uzmanlaşma sağlayarak, ulusal ve uluslararası iş ortamlarında iddialı, yönetim kademelerinde tercih edilen, 

Ekonomiyi bir bütün olarak yorumlayabilen, geniş bakış açısına ve yüksek analiz gücüne sahip, 

İş süreçlerini geliştirmede katkıda bulunacak, takım içinde etkin görev alabilen, liderlik özellikleri gösteren, 

Sorunlara etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli ve etkin olarak kullanabilen, 

Toplumsal dinamikleri gözlemleyip analiz edebilen, etik değerleri gözeten ve bunları karar verme süreçlerine katabilen; sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip,

Ekonomi biliminin bütün alanlarında uluslararası akademik ve iş çevrelerine daha rekabetçi ve daha entegre mezunlar yetiştirmektir.

Program Yapısı

Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların dışında öğrencinin kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Öğrenci sekiz dersin %50’sini altıyüz kodlu derslerden seçmek zorundadır. Diğerlerini ise ekonomi lisansüstü ders havuzundan seçebilecektir. Yeterlilik sınavını geçen aday doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Normal koşullarda bir öğrencinin sekiz yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersine katılımını sağlamış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Başvuru Koşulları

Dersler

İlk Dönem:

 • IKE601E Advanced Microeconomics
 • IKE603E Advanced Research Methods
 • Elective
 • Elective

İkinci Dönem:

 • IKE602E Advanced Macroeconomics
 • IKE604E Advanced Econometrics
 • Elective
 • Elective

Üçüncü Dönem:

 • Thesis

Seçmeli Dersler:

 • IKE510E International Economics
 • IKE511E Game Theory
 • IKE512E Monetary Economics
 • IKE513E Health Economics
 • IKE514E Industrial Economics
 • IKE515E Energy Economics
 • IKE516E Public Economics
 • IKE517E Time Series Econometrics 
 • IKE518E Panel Data and Cross Sectional Models
 • IKE519E Labor Economics
 • IKE520E Environmental Economics
 • IKE521E Development Economics 
 • IKE522E Transport Economics


Yürütme KuruluAkademik Kadro

Prof. Dr. Sencer ECER (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Arnaud DRAGICEVIC
Prof.Dr. Bülent GÜLOĞLU
Doç.Dr. Sencer ECER
Doç.Dr. Tolga YÜRET
Y.Doç.Dr. Resul AYDEMİR
Y.Doç.Dr. Shourjo CHAKRAVORTY
Y.Doç.Dr. Sinan ERTEMEL
Y.Doç.Dr. Christopher HANNUM
Y.Doç.Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ
Y.Doç.Dr. David Seymour
Y.Doç.Dr. Quentin Stoeffler
Y.Doç.Dr. Abdulah M. Şahin