26

İşletme

Hakkında
İşletme doktora programı işletme yönetiminin ilgili alanlarında kuramsal bilgi birikimi sağlamayı, etkin akademik araştırma yürütecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program temel olarak finans, pazarlama, yönetim ve organizasyon alanlarındaki dersleri içermekte, toplam 8 ders (21 kredi + Seminer/Etik dersi), sonrasında yazılı ve sözlü yeterlilik sınavları ve doktora tezinden oluşmaktadır. Programa başvuruda bulunmak için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ve program yürütme kurulunun belirlemiş olduğu başvuru koşullarına uymak zorunludur.
 
Programın Amacı
İşletme doktora programının temel amacı öğrencilerin işletme yönetimine ilişkin kuramsal bilgilerini derinleştirmek ve örgütlerdeki sorunların belirlenmesine ve çözümüne katkıda bulunacak akademik araştırmalar yürütmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda, yürütülen araştırmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşarak alanında söz sahibi olan, iş dünyasında ve akademik kurumlarda görev üstlenecek nitelikte kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Programın Hedefleri
Program;
• İşletme yönetiminin finans, pazarlama, yönetim ve organizayon alanlarında kuramsal donanıma sahip,
• Güncel ve ileri araştırma tekniklerini kavramış ve bunları uygulayabilen,
• Ulusal ve uluslararası yenilikleri takip eden ve bunları çalışmalarına yansıtan,
• Alanı ile ilgili kuramsal bilgiye katkıda bulunan,
• Yaptığı çalışmalarla alanındaki sorunlara yenilikçi, özgün çözümler üretebilen,
• Toplumsal sorunlara duyarlı, etik değerlere saygılı, sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip akademisyen ve uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çalışma Alanları
• Finansman yöntemleri
• Finans piyasalarının yapısı
• Portföy analizi ve yönetimi
• Finansal varlıklar ve fiyatlama teknikleri
• Finansal riskler
• Örgüt kuramı
• Stratejik yönetim
• Örgütsel davranış
• İnsan kaynakları yönetimi
• Pazarlama stratejileri
• Marka yönetimi
• Bütünleşik pazarlama iletişimi
• Uluslararası pazarlama
• Kurumsal kimlik ve kurumsal pazarlama

Başvuru Koşulları
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Sosyal Bilimler ve Mühendislik Fakültesi lisans veya yüksek lisans mezunları başvurabilir. Adaylardan yüksek lisans genel not ortalaması; ALES, GMAT veya GRE; yabancı dil yeterliği gibi koşulları sağlaması istenmektedir. Ayrıca, niyet mektubu; iki adet akademik referans mektubu; araştırma önerisi yazısı ve Bölüm öğretim üyelerinden birinden tez danışmanlığı yürütebileceğine dair ön olur yazısı talep edilmektedir. Güncel başvuru koşulları için sis.itu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Sıkça Sorulan Sorular
İşletme doktora programına ilişkin sıkça sorulan sorulara erişmek için tıklayınız.Program Koordinatörü
Doç. Dr. Cumhur Ekinci

Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Cumhur Ekinci (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet Erçek (Üye)
Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu (Üye) 

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Banu Elmadağ BAŞ

Akademik Kadro
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN
Prof. Dr. Ayşe Banu Elmadağ BAŞ
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Prof. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS
Prof. Dr. Özgür KAYALICA
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE
Prof. Dr. Raziye SELİM
Prof. Dr. Aslı SÜDER
Prof. Dr. Oktay TAŞ
Prof. Dr. Burç ÜLENGİN
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Bersam BOLAT
Doç. Dr Hatice CAMGÖZ AKDAĞ
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
Doç. Dr. Mahmut KABAKÇI
Doç. Dr. Tolga KAYA
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM
Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR
Dr. Öğr. Ü. Ulaş BAYSAL
Dr. Öğr. Ü. Çiçek ERSOY KEKEVİ
Dr. Öğr. Ü. Özgür ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia EVCİMEN
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden BAYAZIT


İşletme Doktora Programı Dersleri

DERS

Kredi

AKTS

ISS 601 Finansta İleri Konular

3

7.5

ISS 603E Financial Market Microstructure

3

7.5

ISS 602E Financial Econometrics

3

7.5

ISS 604E Marketing Theory

3

7.5

ISS 605E Directed Readings in Consumer Behavior

3

7.5

ISS 606 Örgüt Kuramı

3

7.5

ISS 607E Special Topics in Organizational Behavior

3

7.5İşletme Doktora Programı Süresince Finans Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

DERS

Kredi

AKTS

ISL 601E Research Methods I

3

7.5

ISL 602E Research Methods II

3

7.5

ISS 601 Finansta İleri Konular

3

7.5

ISS 603E Financial Market Microstructure

3

7.5

ISS 602E Financial Econometrics

3

7.5

ISL 511 Yatırım Analizi

3

7.5

ISL 532E Financial Engineering

3

7.5

ISS 503E Financial Accounting

3

7.5

ISS 504E Corporate Finance

3

7.5

ISS 531E International Finance

3

7.5

ISS 532E Financial Markets and Institutions

3

7.5

ISS 533 Sermaye Piyasası Hukuku

3

7.5İşletme Doktora Programı Süresince Pazarlama Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

DERS

Kredi

AKTS

ISL 601E Research Methods I

3

7.5

ISL 602E Research Methods II

3

7.5

ISS 604E Marketing Theory

3

7.5

ISS 605E Directed Reading in Consumer Behavior

3

7.5

ISL 502 İleri Pazarlama Araştırması

3

7.5

ISL 503E Strategic Marketing Management

3

7.5

ISL 518 Örgütler Arası Pazarlama

3

7.5

ISS 509E Marketing Management

3

7.5

ISS 524 Pazarlama Araştırması

3

7.5

ISS 532E Global Marketing

3

7.5

ISS 532E Integrated Marketing Communications

3

7.5

ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri

3

7.5İşletme Doktora Programı Süresince Yönetim-Organizasyon Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

DERS

Kredi

AKTS

ISL 601E Research Methods I

3

7.5

ISL 602E Research Methods II

3

7.5

ISS 606 Örgüt Kuramı

3

7.5

ISS 607E Special Topics in Organizational Behavior

3

7.5

ISL 501 İleri Yönetim Yaklaşımları

3

7.5

ISL 517E Management of Technology

3

7.5

ISS 505 Yönetim ve Organizasyon

3

7.5

ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi

3

7.5

ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim

3

7.5

ISS 508E Organizational Behavior

3

7.5