26

Müzik

Tanıtım

Doktora programı, akademik çalışma yapmayı hedeflemiş araştırmacılara Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, ve Tarihsel Müzikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmaya yönelik disiplinlerarası bir bakış açısı ile kurgulanmış bir öğretim planı sunmaktadır.

Programın Amacı

* Müzik dalında gereksinim duyulan, bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklerine sahip, yaratıcı profesyoneller yetiştirmek.

* Yapılan araştırmaların ortaya konularak gelecek nesillere ışık tutması bakımından oluşturulacak ortamlarda bilgi alışverişinin sağlanarak müzik sanatına katkıda bulunmak.

* Yapılacak yeni alan araştırmalarında ortaya konan materyallerin yayınlanarak bilimin hizmetine sunulması

* Materyallerden toplanan verilerin araştırmacıların hizmetine sunularak yeni teoriler üretilmesini sağlamak.

* Kültürümüze sahip çıkılması ve yeni sistemler-metotlar geliştirilmesi konusunda yaratıcı ve araştırmacı ruha sahip olacak gençlerin yetişmesine olanak vermek.

* Programa katılan öğrencilerin sürekli eğitim ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası çeşitli imkanlar sağlamak.

* İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlamak.

* Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamak.

* Yurtdışı üniversitelerle işbirliği kurarak benzeri programları ortak açmak ve üniversitelerarası değişim programları yapmak.

Programın Yapısı

* Bu program Tezli Müzik Doktora Programı olup 36 kredilik ders ve bitirme tezinden oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Program süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

* Programa başvuran öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Başvuru Koşullarını yerine getirdikten sonra giriş sınavına tabi tutulur. Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Şeflik, Barok Müzik, Oda Müziği dallarında uzmanlık alanları mevcuttur. Öğrenciler seçtikleri dersleri bu alanlardan alarak mezun olabilecekleri gibi değişik alanlardan da seçmeli ders alabilirler. Müzik Doktora Programından mezun olan öğrenciler Müzik dalında Doktora diploması alırlar.

* Müzik Doktora Programının mezuniyet kredisi 36'dır.

* Programın dili İngilizce'dir.

* Müzik doktora programının 36 kredilik dersleri bittikten sonra, yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar, MYL 699 kod numaralı bitirme tezine başlayabilir. Bitirme tezi kredisizdir, değerlendirme başarılı veya başarısız olarak yapılır.

* Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.

* Programın yürütülmesi İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Yürütme Kurulu

Assoc. Prof. Yelda Özgen Öztürk(Program Koordinatörü)
Assoc. Prof. Emine Şirin Özgün Tanır
Assist. Prof. Eray Altınbüken

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Şehvar Beşiroğlu

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk

Erasmus Koordinatörü

Assist. Prof. Eray Altınbüken

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Cihat AŞKIN Violin
Doç. Dr. Jerfi AJİ Piano, theory
Doç. Dr. Tolgahan ÇOĞULU Guitar
Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖZDEMİR Sound engineering and design
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DENEÇ Sound engineering and design
Doç. Jülide GÜNDÜZ Flute
Doç. Dr. Can KARADOĞAN Sound engineering and design
Doç. Dr. Yelda ÖZGEN ÖZTÜRK Violoncello
Doç. Dr. Emine Şirin ÖZGÜN TANIR Ethnomusicology
Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN Composition
Dr. Paul Alister WHITEHEAD Historical musicology
Dr. Robert Oliver BEAHRS Ethnomusicology
Dr. Konstantinos VASILAKOS Sonic arts
Dr. Jeremy WOODRUFF Theory, composition
Dr. Jane Ellen HARRISON Historical musicology
Dr. William SUMITS Ethnomusicology
Doç. Dr. Mehmet Cevdet EREK Sonic arts
Dr. Öğr. Üyesi Emmanouil EKMEKTSOGLOU Sonic arts
Doç. Sıtkı Kandemir BASMACIOĞLU Piano

 

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Berna Anıl performans-ses, performans-voice

Arş. Gör. Burak Onur Erdem şeflik, conducting

Arş. Gör. Ozan Sarıer ses mühendisliği ve tasarımı sound engineering and design

Arş. Gör. Mustafa Kemal Özkul etnomüzikoloji, ethnomusicology

Arş. Gör. Erdem Şimşek etnomüzikoloji, ethnomusicology

Arş. Gör. Ahmet Ozan Baysal bağlama performans, bağlama performance

 

Programın Web Sayfası: http://www.miam.itu.edu.tr/