26

Bilim,Teknoloji ve Toplum

Programın Amacı

Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktördür. Kopernik Devrimiyle başlayan Modern Bilimin gelişimi Endüstri Devrimleri’nin (I. ve II. Endüstri Devrimleri) gerçekleşmesine temel oluşturmuştur.Endüstri devrimleriyle başlayan süreç, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, biyoteknoloji, nanoteknoloji, robotik ve sosyal ağların oluşumuyla yeni bir evrimsel sürece girmiştir. Son 30-40 yıldır yaşanan bu büyük dönüşüm, gerek hızı gerekse sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel alanda yarattığı çarpıcı dönüşümler ile verili düşünce kalıplarını yerle bir etmiştir. Bu nedenle yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle ele almak büyük bir aciliyet kazanmıştır. Teknolojinin sunduğu yeni olanakları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan Türkiye gibi gelişen ülkelerde bu durum ayrı bir boyut kazanmaktadır. Bu nedenle açılması önerilen “Bilim, Teknoloji ve Toplum Birinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” büyük bir eksikliği giderecektir. 

Misyon

Üniversitemizin misyonu, “bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek” olarak belirlenmiştir.Kurulması planlanan  “Bilim, Teknoloji ve Toplum” adlı tezli Yüksek Lisans Programıtam da bu misyona hizmet etmeyi amaçlamaktadır. İnsan ve toplum bilimleriyle, bilim-teknoloji çalışmaları ve uygulamaları arasında bir entegrasyon oluşturacak bu program, modern teknoloji toplumunun karmaşık yapısını anlamamıza ve bu doğrultuda oluşan etik, sosyal, kültürel ve politik problemlerin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bunu yaparken de Üniversitemizin yaygınlaştırmayı hedeflediği

 • İnsan Odaklılık ve Farklılıklara Açıklık
 • Özgürlükçülük ve Eleştirellik
 • Girişimcilik ve Rekabetçilik
 • Özgünlük ve Yenilikçilik 

gibi değerlerin geliştirilmesinin yanı sıra, mühendislik ve diğer dallardan gelen öğrencileri;

 • Standart düşünme tarzlarının dışına çıkmaya teşvik ederek,
 • Bilim ve teknolojinin toplumla ilişkisi üzerine düşünmeye iterek,
 • Bu konuda çıkacak etik, kültürel, politik problemlerin ampirik çözümüne katkıda bulunarak,
 • Eleştirel, farklılıklara açık, özgürlükçü ve yenilikçi bir bakış açısı edinmesini sağlayacaktır.

  Başvuru Koşulları
 1.  Programa dört yıllık lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir,
 2.  ALES Eşit Ağırlık puanı 60 olmalıdır eski sistem GRE Quantitative 630 yeni sistem GRE Quantitative 150 olmalıdır,
 3.  Minimum lisans ortalaması 2.50/4.0 (65/100) olmalıdır,
 4.  İki referans mektubu,
 5.  Transkript, ALES ya da GRE belgesi, CV,
 6. İngilizce yazılmış program amaç yazısı (en az 1500 kelimelik),
 7. Mülakatta başarılı olmalıdır.

2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız

Ders Listesi
Zorunlu Dersler
Science, Technology and Society Studies (Bilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları) (3+0)
History of Science and Technology (Bilim ve Teknoloji Tarihi) (3+0)
Global Politics of New Technologies (Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset) (3+0)
Research Methods in Social Sciences (Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları) (3+0)
Seminer (0+0)
Tez (0+​0)

Seçmeli Dersler
Science and Technology Policies (Bilim ve Teknoloji Politikaları) (3+0)
Energy, Transport and Society (Enerji, Ulaştırma ve Toplum) (3+0)
Ethics in Science and Technology (Bilim ve Teknolojide Etik) (3+0)
Sociology of the Environment (Çevrenin Sosyolojisi) (3+0)
Technology and Modern Warfare (Teknoloji ve Modern Savaş) (3+0)
Philosophy of Science (Bilim Felsefesi) (3+0)
Philosophy of Nature (Doğa Felsefesi) (3+0)
Material Culture Theory and Methods (Materyal Kültür Teorisi ve Yöntemleri) (3+0)
Science and Religion (Bilim ve Din) (3+0)
Science, Technology and Society Issues in Literature (Edebiyatta Bilim, Teknoloji ve Toplum Konuları) (3+0)
Science and Technology Issues in Films (Filmlerde Bilim ve Teknoloji Konuları) (3+0)
Science and Technology in the Ottoman World (Osmanlı Dünyasında Bilim ve Teknoloji) (3+0)
Selected Topics in Science, Technology and Society (Bilim, Teknoloji ve Toplumda Seçilmiş Konular) (3+0)
Integrating Educational Technologies into Engineering Education (Eğitim Teknolojilerinin Mühendislik Eğitimine Entegrasyonu) (3+0)

Yürütm​e Kurulu
Prof. Dr. Aydan Turanlı (Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Aytekin Çökelez
Yrd. Doç. Dr. Barry Stocker

Akademik Kadro

Prof. Dr. Aydan Turanlı
Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Doç . Dr. Burçkin Dal
Doç . Dr. Aytekin Çökelez
Doç . Dr. Aslı Öğüt Erbil
Yrd. Doç . Dr. Aslı Çalkıvik
Yrd. Doç . Dr. Mehmet Ali Doğan
Yrd. Doç . Dr. Sevil Baltalı Tırpan
Yrd. Doç . Dr. Barry D. Stocker
Yrd. Doç . Dr. GiovanniMion
Yrd. Doç. Dr. Bilge O’Hearn
Yrd. Doç. Dr. Jan Kandiyali
Öğr. Gör.  Dr. Beril Sözmen
Öğr. Gör. Dr. Ebru Yetişkin