26

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Tanıtım

Bilim ve Teknoloji Tarihi adlı yüksek lisans programının hedefi, öğrencilere bilim ve teknoloji tarihi konusunda ileri düzeyde eğitim vermek ve onların bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir.

Programda, farklı medeniyet havzalarındaki bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili konuların yanında, özellikle Türk bilim tarihinin yazılı ve görsel kaynaklarını incelemeye yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede yüksek lisans öğrencilerine araştırma yapacakları temel ve formel bilimlere ait disiplinin teknik içeriğini öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilim ve teknoloji tarihine ilişkin yazılı metinlerin kaleme alındığı klasik dilleri öğrenmeleri sağlanacaktır. Bu program, temel bilimler ve formel bilimlerin tarihi yanında bilim kurumları ve teknolojik evrimi değişik medeniyetlerin katkılarını da göz önünde bulundurarak ele almaktadır.

Derslerde, modern bilimin Avrupa’daki oluşumu, sanayi devrimi alanlarının yanı sıra Türk bilim ve teknoloji tarihi, İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişimi incelenecek, aynı zamanda mühendisliğin ve teknolojinin evrim süreci ve 19. - 20. yüzyıl modernleşme çalışmaları çerçevesinde bilimin kurumsallaşması ve bilimin yaygınlaşmasında süreli yayınların önemi gibi konular ele alınacak ve tartışılacaktır.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye program web sitesinden ulaşabilirsiniz: hst.itu.edu.tr

Mezunların Çalışma Alanları

Programı başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde ve araştırma geliştirme kurumlarında kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, müzelerde, bilim merkezlerinde, arşivlerde çalışama olanağı bulabileceklerdir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Programın Öğrenme Çıktıları

 • Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
 • Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere gerekli metod ve araçları kullanma,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanma ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını analiz etme, yorumlama,
 • Bilim, ve Teknoloji Tarihi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik),
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında araştırma yönelik olarak problem tanımlama, önemli problemleri çözme ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletme ve yeniden tanımlama için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümleyecek, değerlendirme ve sentezleme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunma.

Dersler

Zorunlu Dersler

1.Dönem

 Teknolojinin Gelişim Tarihi (History of Development in Technology) (3+0) (Türkçe) 

 Historiography for History of Science (Bilim Tarihi Yazıcılığı) (3+0) (İngilizce) 

2. Dönem

Tarihte Münendislik (Engineering in History) (3+0) (Türkçe)

Science and Technology during the Industrial Revolution (Sanayi Devriminde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) 

Kredisiz Dersler

(Z) Seminer (0+0)

(Z) Tez (0+0) 

Seçmeli Dersler

 Astronomi Tarihi (History of Astronomy) (3+0) (Türkçe) 

 Bilim Aletlerinin Tarihsel Gelişimi (Historical Development of Scientific Devices) (3+0) (Türkçe) 

 History of Design (Tasarım Tarihi)(3+0) (İngilizce)

 History of Geology (Yer Bilimleri Tarihi) (3+0) (İngilizce) 

 İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji (Science and Technology in Islamic World) (3+0) (Türkçe) 

 Sanat Tarihi (History of Art) (3+0) (Türkçe) 

Science and Technology in the Missionary Activities in the Middle East  (Ortadoğu’daki Yabancı Okullanın Faaliyetlerinde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) 

 Scientific Revolution (Bilimsel Devrim) (3+0) (İngilizce) 

 Şehircilik Tarihi (History of Urbanism) (3+0) (Türkçe) 

 The Rise of Civilizations (Medeniyetlerin Doğuşu) (3+0) (İngilizce) 

 Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi (History of Turkish Science and Technology) (3+0) (Türkçe) 

 Tarihte Savaş ve Teknoloji (Tarihte Savaş ve Teknoloji) (3+0) (Türkçe) 

BTT 506E Philosophy of Science 
BTT 512E Science  Religion 
BTT 516E Science and Technology Issues in Films

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aytekin Çökelez (Program Koordinatörü)
Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu

Erasmus Koordinatörü

Ar. Gör. Emirhan Tezer

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. A.M. Celal Şengör Türkiye'nin tektoniği / Bilim tarihi ve felsefesi / Mars ve Merkür'ün tektoniği
Prof. Dr. Aytekin Çökelez Bilim Eğitimi; Mühendislik Eğitimi;Bilimin Doğası
Prof. Dr. Cafer Özkul Optik / Fotonik / Optoelektronik / Lazer / Holografi
Prof. Dr. Cengizhan İpbüker Geomatik Mühendisliği / Kartografya / Matematiksel kartografya
Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı Epigenetik mekanizmalar / Biyobelirteç analizleri / Kompleks hastalıkların genetik unsurları
Prof. Dr. Gülname Turan Ürün tasarımı
Prof. Dr. Hüseyin Toros Atmosfer Bilimleri / Meteoroloji / Sayısal Modelleme / Hava kalitesi
Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi Astronomi / Astrofizik ve Uzay Bilimleri
Prof. Dr. Neşe Özdemir Fizik / İleri fizik / Elektrik ve manyetizma
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık Tarihsel Müzikoloji / Müzik Paleografyası / Müzik Tarihi / Müzik Sosyolojisi
Prof. Dr. Tuncay Zorlu Osmanlı Eğitim Tarihi / Osmanlı Düşünce Tarihi
Prof. Dr. Turan Öztürk Organik Kimya
Doç. Dr. Atabey Kaygun Topoloji / Geometri / Cebir ve Sayılar Teorisi
Doç. Dr. A.Savaş Arapoğlu Parçacık Fiziği / / Kozmoloji /Kütleçekim Kuramları
Doç. Dr. Bülent Arıkan Erken Tunç Çağ / Yerleşim Arkeolojisi / Peyzaj Arkeolojisi
Doç. Dr. Ebubekir Ceylan Yenileşme Tarihi / Osmanlı Tarihi / Ortadoğu Tarihi
Doç.Dr. Geoff Bove Eskiçağ Felsefesi / Sanat Felsefesi / Toplum ve Siyaset Felsefesi
Doç. Dr. Hasan Karataş Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi / Erken Modern Bilgi Tarihi
Doç.Dr. Mehmet Kerim Ramazanoğlu Nükleer Fizik / Yoğun Madde Fiziği / Süper İletkenler / Neutron Physics
Dr.Öğr.Üyesi Fatma Turhan Sel Balkan Tarihi / Osmanlı Dönemi Balkan Coğrafyası / Bosna Tarihi /
Dr.Öğr.Üyesi Giovanni Mion Dil felsefesi / Epistemoloji / Din felsefesi / Mantık
Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu Rüzgar enerjisi / Performans analizi / Doğrusal olmayan modeller
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan Orta doğu çalışmaları / Misyonerlik tarihi / Katolik misyonerlik tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Çakan Türbülatör / Makine mühendisliği / Akışkanlar dinamiği
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnce Osmanlı tarihi / Modern Mısır tarihi / Ortadoğu tarihi / Balkan tarihi / Avrupa tarihi
Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Erkmen Birkandan İslam kitap sanatları / Sanat yönetimi / İletişim ve müzecilik
Öğr. Gör. Dr. Özge Atalay Kent sosyolojisi / Sosyal politika / Toplumsal cinsiyet
Dr. Ali Demirci Mühendislik Matematiği
Dr. Çiğdem Özkan Aygün Bizans Arkeolojisi