26

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Program
Bilim ve Teknoloji Tarihi adlı yüksek lisans programının hedefi, öğrencilere bilim ve teknoloji tarihi konusunda ileri düzeyde eğitim vermek ve onların bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir.

Programda, farklı medeniyet havzalarındaki bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili konuların yanında, özellikle Türk bilim tarihinin yazılı ve görsel kaynaklarını incelemeye yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede yüksek lisans öğrencilerine araştırma yapacakları temel ve formel bilimlere ait disiplinin teknik içeriğini öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilim ve teknoloji tarihine ilişkin yazılı metinlerin kaleme alındığı klasik dilleri öğrenmeleri sağlanacaktır. Bu program, temel bilimler ve formel bilimlerin tarihi yanında bilim kurumları ve teknolojik evrimi değişik medeniyetlerin katkılarını da göz önünde bulundurarak ele almaktadır.

Derslerde, modern bilimin Avrupa’daki oluşumu, sanayi devrimi alanlarının yanı sıra Türk bilim ve teknoloji tarihi, İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişimi incelenecek, aynı zamanda mühendisliğin ve teknolojinin evrim süreci ve 19. - 20. yüzyıl modernleşme çalışmaları çerçevesinde bilimin kurumsallaşması ve bilimin yaygınlaşmasında süreli yayınların önemi gibi konular ele alınacak ve tartışılacaktır.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye program web sitesinden ulaşabilirsiniz: hst.itu.edu.tr


Çalışma Alanları
Bu programda;

 • Bilim ve teknolojinin farklı bilim havzalarında tarihsel gelişimi,
 • Modern bilimin oluşumu, bilimin kurumsallaşması,
 • Sanayi devrimi ve etkileri,
 • Anadolu topraklarında bilim ve teknolojinin gelişimi,
 • Cumhuriyet döneminde bilimsel çalışmalar, bilim politikaları,
 • Bilim Akademileri,
 • Bilim tarihi yazıcılığı ve metodolojisi,

gibi konular incelenecek ve bu konularda uluslararası orijinal çalışmalar yapılacaktır.


Öğrenme Çıktıları

 • Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
 • Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere gerekli metod ve araçları kullanma,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanma ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını analiz etme, yorumlama,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi çalışmaları için verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik).
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme.Başvuru Koşulları

 • Programa dört yıllık lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir,
 • İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşulları’na ek olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce belirlenmiş İngilizce sınavlarından birinden (YDS, TOEFL, İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu sınavı vb) geçmiş olmalıdır,
 • ALES Eşit Ağırlık puanı 60 olmalıdır, eski sistem GRE Quantitative 630 yeni sistem GRE Quantitative150 olmalıdır,
 • Minimum lisans ortalaması 2.50/4.0 (65/100) olmalıdır,
 • İki referans mektubu,
 • Transkript,
 • Özgeçmiş,
 • Program niyet mektubu (en az 1500 kelimelik),
 • Mülakatta başarılı olmalıdır.
 •  

  Akademik Kadro

  Öğretim Üyesi Akademik Ünvanı Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim Başka bir Lisansüstü Programda Görevli ise, Görevli Olduğu Program Adı
  Aytekin Çökelez Prof. Dr. İnsan ve Toplum Bilimleri Bilim, Teknoloji ve Toplum Y.L.
  Tuncay Zorlu Prof. Dr. İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Çalışmaları Y.L.- Bilim, Teknoloji ve Toplum Y.L.
  A.M. Celal Şengör Prof. Dr. Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Katı Yer Bilimleri
  Gülname Turan Prof. Dr. Endüstri Ürünleri Tasarımı Sanat Tarihi Lisansüstü Programı
  Kazım Yavuz Ekşi Prof. Dr. Fizik Mühendisliği Fizik Yüksek Lisans Programı
  Ebubekir Ceylan Doç. Dr. İnsan ve Toplum Bilimleri -
  Bülent Arıkan Doç. Dr. Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Yer Sistem Bilimi Lisansüstü programı
  Hasan Karataş Doç. Dr. İnsan ve Toplum Bilimleri -
  Burak Barutçu Dr. Öğretim Üyesi Enerji Enstitüsü Enerji bilim ve teknoloji
  Murat Çakan Dr. Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı
  Mehmet Ali Doğan Dr. Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bilim, Teknoloji ve Toplum Y.L.
  Özge Atalay Öğr. Gör. Dr. İnsan ve Toplum Bilimleri -
  Aslıhan Erkmen Birkandan Öğr. Gör.Dr. Güzel Sanatlar Sanat Tarihi Y.L.


  Dersler

  Zorunlu Dersler

  1.Dönem

  (Z) Teknolojinin Gelişim Tarihi (History of Development in Technology) (3+0) (Türkçe) 

  (Z) Historiography for History of Science (Bilim Tarihi Yazıcılığı) (3+0) (İngilizce) 

  2. Dönem

  (Z) Tarihte Mühendislik (Engineering in History) (3+0) (Türkçe)

  (Z) Science and Technology during the Industrial Revolution (Sanayi Devriminde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) 

  Kredisiz dersler

  (Z) Seminer (0+0)

  (Z) Tez (0+0) 

  SEÇMELİ DERSLER

   

  (S) Astronomi Tarihi (History of Astronomy) (3+0) (Türkçe) 

  (S) Bilim Aletlerinin Tarihsel Gelişimi (Historical Development of Scientific Devices) (3+0) (Türkçe) 

  (S) History of Design (Tasarım Tarihi)(3+0) (İngilizce)

  (S) History of Geology (Yer Bilimleri Tarihi) (3+0) (İngilizce) 

  (S) İslam Dünyasında Bilim ve Teknloji (Science and Technology in Islamic World) (3+0) (Türkçe) 

  (S) Sanat Tarihi (History of Art) (3+0) (Türkçe) 

  (S) Science and Technology in the Missionary Activities in the Middle East  (Ortadoğu’daki Yabancı Okullanın Faaliyetlerinde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) 

  (S) Scientific Revolution (Bilimsel Devrim) (3+0) (İngilizce) 

  (S) Şehircilik Tarihi (History of Urbanism) (3+0) (Türkçe) 

  (S) The Rise of Civilizations (Medeniyetlerin Doğuşu) (3+0) (İngilizce) 

  (S) Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi(History of Turkish Science and Technology) (3+0) (Türkçe) 

  (S) Warfare and Technology in History (Tarihte Savaş ve Teknoloji) (3+0) (Türkçe)