26


 DENİZCİLİK ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Tanıtımı / Amacı: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Denizcilik Çalışmaları Anabilim Dalı 2018-2019 akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde açılmış olup, 2019-2020 Güz döneminde eğitime başlanacaktır. Denizcilik çalışmalarına geniş bir açıdan bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulan programda disiplinler arası bir anlayışla eğitim sürdürülecektir. Denizcilik çalışmaları tezli/tezsiz yüksek lisans programının temel amacı, deniz taşımacılığı ve lojistiği, denizcilikte insan kaynakları ve denizcilikte güvenlik konularında çalışmak isteyenler için akademik ve/veya mesleki kariyer geliştirme yolu sağlamaktır. Program, içerdiği alt konu başlıkları ile özgündür. Bu anlamda, üniversite bünyemizdeki denizcilikle ilişkili diğer lisansüstü programlarından ayrılarak ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

 

Mezunların Çalışma Alanları: Denizcilik Çalışmaları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları kendi mesleklerini, denizcilik alanı ile entegre edebilirler. Deniz taşımacılığı ve lojistiği, denizcilikte güvenlik ve denizcilikte insan kaynakları alanında uzmanlaşabilirler.

 

Hedef Kitle: Program, bölüm farkı gözetmeksizin 4 yıllık üniversite mezunlarının başvurabileceği nitelikte olup özellikle kariyerine denizcilik alanında yön veren ve denizcilik alanında uzmanlaşmak isteyenlerin dikkatini çekecek niteliktedir. Programda tezsiz bölümün de olması mesleki ve akademik çalışmaları yapmak isteyen kişiler için yararlı olacaktır.

 

Denizcilik Çalışmaları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Denizcilik Çalışmaları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı disiplinler arası bir eğitim ile eleştirel bakış açısına dayalı analitik düşünce yetisini geliştirmektir. Program, denizcilikle ilgilenen bireylere 3 başlıktan birinde (Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği, Denizcilikte İnsan Kaynakları, Denizcilikte Güvenlik) uzmanlaşma, derinlemesine araştırma yapma olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimlerinde aldıkları bilgileri denizciliğe özgü dil, kavram ve yöntemlerle değerlendirmeleri hedeflenmektedir.  

Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru koşulları

 1. Lisans mezuniyet belgesi
 2. ALES şartı (en az 65)
 3. İngilizce Dil Puanı (YDS/YÖKDİL, TOEFL, İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı) (en az 65)
 4. Mezun olduğu/olacağı lisans bölümü derslerini ve notlarını gösterir belge-transkript (lisans genel ortalaması en az 2.25)
 5. CV (Özgeçmiş)
 6. Niyet mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)
 7. Referans mektubu
 8. Mülakatta başarı.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru koşulları

 1. Lisans mezuniyet belgesi
 2. ALES şartı aranmamaktadır
 3. Mezun olduğu/olacağı lisans bölümü derslerini ve notlarını gösterir belge-transkript
 4. CV (Özgeçmiş)
 5. Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)
 6. Referans mektubu
 7. Mülakatta başarı.

 

Program Yürütme Kurulu:

Prof.Dr. Leyla Tavacıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Oğuz Saim Söğüt

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Bolat (Program Koordinatörü)

Erasmus Koordinatörü

Akademik Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof.Dr. Leyla Tavacıoğlu Biyomedikal / Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Deniz İşletmeciliği
Prof. Dr. Oğuz Saim Söğüt Naval Architecture and Marine Engineering
Dr. Öğr. Üyesi Pelin Bolat Deniz Ulaşımı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemilerde Enerji Verimliliği
Prof.Dr. Oğuz Salim Söğüt
Prof.Dr. Cengiz Deniz Maritime Education / Energy Effiiciency
Prof.Dr. Ata Bilgili Oşinografi / Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği / Deniz Teknolojisi
Prof.Dr. Özcan Arslan Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Deniz İşletmeciliği
Prof.Dr. Tuncay Zorlu Osmanlı Eğitim Tarihi / Osmanlı Düşünce Tarihi
Doç.Dr. Dilay Çelebi Tedarik Zinciri Ağları / Üretim Sistemleri / Servis Sistemleri
Doç.Dr. Şule Itır Satoğlu Üretim ve Hizmet Sistemleri
Doç.Dr. Enver Özdemir Cryptography / Computational Number Theory / Network Security
Doç.Dr. Erdem Üçer Gemi Hareketleri ve Kontrolü / Gemi İnşaatı / Gemi Hidromekaniği
Doç.Dr. Tanzer Satır Güverte ve Seyir Mühendisliği / Gemi Yönetimi / Deniz Ulaşımı
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Hançerlioğulları İşletme, Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Beyca Statistical Learning, Deep Learning
Dr. Öğr. Üyesi Resul Aydemir Endüstriyel Organizasyon / Bankacılık / Havacılık Sektörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çiçek Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri
Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal Beşikçi Maritime Transportation / Shipping Management / Energy Efficiency
Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Kadıoğlu Turizm Ekonomisi / Turizm Planlaması / Turizm Pazarlaması
Dr. Öğr. Üyesi Melek Ertogan Otomatik kontrol / İleri Kontrol Algoritmaları / Mekatronik
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Bolat Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemilerde Enerji Ekonomisi


Program Kapsamında Açılan Dersler


Bilim ve Denizcilik Tarihi
Denizcilik Alanında Bilişsel Ergonomi
Denizcilik Çalışmalarında Araştırma Metotları
Denizcilik Çalışmalarında Uygulamalı Proje Yönetimi
Denizcilik Ekonomisi
Denizcilik Sektöründe Kariyer Planlaması
Denizcilikte Enerji Güvenliği
Denizcilikte Güvenlik Yönetimi
Denizcilikte İnsan Faktörü
Denizcilkte Kalite Sistemleri ve Standartlar
Denizel Alanda Siber Güvenlik
E-Lojistik
Hizmet Yonetimi-Denizcilik
Fizibilite Analizi (Denizcilik)
Liman Emniyeti ve Güvenliği
Liman Politikaları
Marina Yönetimi
Örgütsel Davranış ve Psikoloji
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Strateji
Ulaştırma ve Denizcilik Politikaları
Yönetim Ekonomisi