26

DENİZCİLİK ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tanıtım

Denizcilik Çalışmaları Anabilim Dalı 2018-2019 akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde açılmış olup, Tezli Yüksek Lisans Programı ile 2020-2021 Güz döneminde eğitime başlanacaktır. Denizcilik çalışmalarına geniş bir açıdan bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulan programda disiplinler arası bir anlayışla eğitim sürdürülecektir. Denizcilik çalışmaları tezli yüksek lisans programının temel amacı, deniz taşımacılığı ve lojistiği, denizcilikte insan kaynakları ve denizcilikte güvenlik konularında çalışmak isteyenler için mesleki kariyer geliştirme yolu sağlamaktır. Program, içerdiği alt konu başlıkları ile özgündür. Bu anlamda, üniversite bünyemizdeki denizcilikle ilişkili diğer lisansüstü programlarından ayrılarak ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Hedef Kitle

Program, bölüm farkı gözetmeksizin dört yıllık üniversite mezunlarının başvurabileceği, özellikle kariyerine denizcilik alanında yön veren ve denizcilik alanında uzmanlaşmak isteyenlerin dikkatini çekecek niteliktedir. Denizcilik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programı, mesleki ve akademik çalışmaları bir arada yapmak isteyen kişiler için yararlı olacaktır.

Mezunların Çalışma Alanları

Denizcilik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları kendi mesleklerini, denizcilik alanı ile entegre edebilirler. Deniz taşımacılığı ve lojistiği, denizcilikte güvenlik ve denizcilikte insan kaynakları alanında uzmanlaşabilirler.

Denizcilik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Denizcilik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı'nın amacı disiplinler arası bir eğitim ile eleştirel bakış açısına dayalı analitik düşünce yetisini geliştirmektir. Program, denizcilikle ilgilenen bireylere 3 başlıktan birinde (Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği, Denizcilikte İnsan Kaynakları, Denizcilikte Güvenlik) uzmanlaşma, derinlemesine araştırma yapma olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimlerinde aldıkları bilgileri denizciliğe özgü dil, kavram ve yöntemlerle değerlendirmeleri hedeflenmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru koşulları

 1. Lisans mezuniyet belgesi
 2. ALES şartı (en az 65)
 3. İngilizce Dil Puanı (YDS/YÖKDİL) (en az 65)
 4. Mezun olduğu/olacağı lisans bölümü derslerini ve notlarını gösterir belge-transkript (lisans genel ortalaması en az 2.25)
 5. CV (Özgeçmiş)
 6. Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)
 7. Referans mektubu
 8. Mülakatta başarı.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 3. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 4. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 5. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 6. Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 7. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 8. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 9. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 12. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 14. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 15. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 16. Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.

Dersler

Bilim ve Denizcilik Tarihi
Denizcilik Alanında Bilişsel Ergonomi
Denizcilik Çalışmalarında Araştırma Metotları
Denizcilik Çalışmalarında Uygulamalı Proje Yönetimi
Denizcilik Ekonomisi
Denizcilik Sektöründe Kariyer Planlaması
Denizcilikte Enerji Güvenliği
Denizcilikte Güvenlik Yönetimi
Denizcilikte İnsan Faktörü
Denizcilikte Kalite Sistemleri ve Standartlar
Denizel Alanda Siber Güvenlik
E-Lojistik
Hizmet Yonetimi-Denizcilik
Fizibilite Analizi (Denizcilik)
Liman Emniyeti ve Güvenliği
Liman Politikaları
Marina Yönetimi
Örgütsel Davranış ve Psikoloji 
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Strateji
Ulaştırma ve Denizcilik Politikaları
Yönetim Ekonomisi

Program Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Leyla TAVACIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Oğuz Saim SÖĞÜT
Dr. Öğr. Üyesi Pelin BOLAT (Program Koordinatörü)

Akademik Kurul

Adı Soyadı

Çalışma Alanları

Prof.Dr. Leyla Tavacıoğlu

Denizcilikte Bilişsel Ergonomi /Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Deniz İşletmeciliği / Biyomedikal

Prof. Dr. Oğuz Saim Söğüt

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Bolat

Deniz Ulaşımı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemilerde Enerji Verimliliği

Prof.Dr. Cengiz Deniz

Denizcilik Eğitimi/Enerji Verimliliği

Prof.Dr. Ata Bilgili

Oşinografi / Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği / Deniz Teknolojisi

Prof.Dr. Özcan Arslan

Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Deniz İşletmeciliği

Prof.Dr. Tuncay Zorlu

Osmanlı Eğitim Tarihi / Osmanlı Düşünce Tarihi

Prof. Dr. Metin Çelik

Denizcilikte İnsan Faktörü/Emniyet Yönetimi/Gemi Makineleri

Doç.Dr. Dilay Çelebi

Tedarik Zinciri Ağları / Üretim Sistemleri / Servis Sistemleri

Prof.Dr. Şule Itır Satoğlu

Üretim ve Hizmet Sistemleri

Doç.Dr. Enver Özdemir

Kriptografi / Hesaplamalı Sayılar Teorisi / Ağ Güvenliği

Doç.Dr. Erdem Üçer

Gemi Hareketleri ve Kontrolü / Gemi İnşaatı / Gemi Hidromekaniği

Doç.Dr. Tanzer Satır

Güverte ve Seyir Mühendisliği / Gemi Yönetimi / Deniz Ulaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Hançerlioğulları

İşletme/ Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Beyca

İstatistiksel Öğrenme/ Derin Öğrenme

Dr. Öğr. Üyesi Resul Aydemir

Endüstriyel Organizasyon / Bankacılık / Havacılık Sektörü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çiçek

Gemi Makineleri/İşletme Mühendisliği/Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal Beşikçi

Deniz Taşımacılığı / Ulaştırma Yönetimi / Enerji Verimliliği

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Kadıoğlu

Turizm Ekonomisi / Turizm Planlaması / Turizm Pazarlaması

Dr. Öğr. Üyesi Melek Ertogan

Otomatik kontrol / İleri Kontrol Algoritmaları / Mekatronik

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Bolat

Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemilerde Enerji Ekonomisi

Dr. Öğretim Üyesi Kadir Çiçek

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/DenizTeknolojisi/GemiYönetimi

Dr. Sabire Cömert

Deniz Ulaştırma Mühendisliği

Dr. Üyesi Banu Tansel

Deniz Ulaştırma Mühendisliği