26

İşletme (Tezli/Tezsiz)

İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

Diğer yandan, tezli program ise işletmeye dair sorunları akademik bakış açısıyla incelemeyi hedef alan bir yapıdadır. Bu haliyle, araştırma yapmak doktora eğitimi almak isteyenler için sağlam bir altyapı oluşturmaktadır.

Başvuru Koşulları
İTÜ İşletme Mühendisliği ve İTÜ Endüstri Mühendisliği dışında tüm lisans mezunları başvurabilir. Adaylardan lisans genel not ortalaması; ALES, GMAT veya GRE; yabancı dil yeterliği gibi koşulları sağlaması istenmektedir. Ayrıca, niyet mektubu; iki adet referans mektubu talep edilmektedir. Güncel başvuru koşulları için sis.itu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Tezli Program Yapısı
Program 9 ders (27 kredi), seminer dersi (kredisiz), tez araştırması (YLT-I) ve yüksek lisans tezinden (YLT-II) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501E Management Statistics
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 509E Marketing Management

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)

3. Yarıyıl (Güz)
ISS 596 Seminer
ISS YLT-I Tez Araştırması

4. Yarıyıl (Bahar)
ISS YLT-II Tez

Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500E Quantitative Decision Techniques
ISS 507E Managerial Economics
ISS 504E Corporate Finance
ISS 506 İşletme Hukuku
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim 

Diğer Seçmeli Dersler
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Pazarlama Araştırması
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communications
ISS 533 Sermaye Piyasası Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri
ISS 552 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
ISS 554 Olaylarla İşçi-İşveren İlişkileri 


Tezsiz Program Yapısı

Program 11 ders (33 kredi) ve yüksek lisans projesinden (kredisiz) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır. 

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501E Management Statistics
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 509E Marketing Management 

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest) 

3. Yarıyıl (Güz)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
ISS 598S Bitirme Projesi 

Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500E Quantitative Decision Techniques
ISS 507E Managerial Economics
ISS 504E Corporate Finance
ISS 506 İşletme Hukuku
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim 

Diğer Seçmeli Dersler
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Pazarlama Araştırması
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communications
ISS 533 Sermaye Piyasası Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri
ISS 552 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
ISS 554 Olaylarla İşçi-İşveren İlişkileri

Program Koordinatörü
Doç. Dr. Cumhur Ekinci

Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Cumhur Ekinci (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet Erçek (Üye)
Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu (Üye) 

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Banu Elmadağ BAŞ

Akademik Kadro
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN
Prof. Dr. Ayşe Banu Elmadağ BAŞ
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ
Prof. Dr. İsmail Hakkı BİÇER
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Prof. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS
Prof. Dr. Özgür KAYALICA
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE
Prof. Dr. Raziye SELİM
Prof. Dr. Aslı SÜDER
Prof. Dr. Oktay TAŞ
​Prof. Dr. Savaş TAŞKENT
Prof. Dr. Burç ÜLENGİN
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Salim ATAY
Doç. Dr. Bersam BOLAT
Doç. Dr Hatice CAMGÖZ AKDAĞ
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
Doç. Dr. Mahmut KABAKÇI
Doç. Dr. Tolga KAYA
Doç. Dr. Saime SUNA KAYAM
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR
Yrd. Doç. Dr. Ulaş BAYSAL
Yrd. Doç. Dr. Çiçek ERSOY KEKEVİ
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU
Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia EVCİMEN
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden BAYAZIT