26

İşletme(Tezli/Tezsiz)

Programın Amacı

​Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

Bu eğitim ile;
Mezun olanlar üretim ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek,
Doktora eğitimi yapmak isteyenler için sağlam bir temel oluşturulacaktır.

​Programın Yapısı

Program toplam 48 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler 500 kodludur.
Bütün dersler 3+0 kredilidir.
Toplam 48 kredilik dersin 36 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 4 seçmeli ders almak zorundadır.
Zorunlu derslerin 4 tanesi (12 kredi) ingilizce olup, programda çok sayıda seçimlik İngilizce ders bulunmaktadır.

​Başvuru Koşulları

2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri 
Program 12 ders (36 kredi), seminer dersi (kredisiz), tez araştırması ve yüksek lisans tezinden oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501E Management Statistics
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 507E Managerial Economics
ISS 509E Marketing Management
2. Yarıyıl (Bahar)
ISS 500E Quantitative Decision Techniques
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 504E Corporate Finance 
ISS 506 İşletme Hukuku
ISS 508E Organizational Behavior
3. Yarıyıl (Güz)
Seçmeli Ders 
Seçmeli Ders 
ISS 596 Seminer
ISS YLT-I Tez Araştırması
4. Yarıyıl (Bahar)
ISS YLT-II Tez

Önerilen Seçmeli Dersler
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Pazarlama Araştırması
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communications
ISS 533 Sermaye Piyasası Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri
ISS 552 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
ISS 554 Olaylarla İşçi-İşveren İlişkileri
 
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersleri
Program 16 ders (48 kredi) ve yüksek lisans projesinden (kredisiz) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501E Management Statistics
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 507E Managerial Economics
ISS 509E Marketing Management
2. Yarıyıl (Güz)
ISS 500E Quantitative Decision Techniques
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 504E Corporate Finance 
ISS 506 İşletme Hukuku
ISS 508E Organizational Behavior
3. Yarıyıl (Güz)
ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli Ders 
Seçmeli Ders 
Seçmeli Ders
4. Yarıyıl (Güz)
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
Seçmeli Ders 
ISS 598S Dönem Projesi

Önerilen Seçmeli Dersler
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Pazarlama Araştırması
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communications
ISS 533 Sermaye Piyasası Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri
ISS 551 Yönetim ve Organizasyonda Yeni Yaklaşımlar
ISS 552 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
ISS 554 Olaylarla İşçi-İşveren İlişkileri

Program Koordinatörü


Doç. Dr. Cumhur Ekinci

Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Cumhur Ekinci (Başkan)
Prof. Dr. Ayşe B. Elmadağ Baş (Üye) 
​Doç. Dr. Mehmet Erçek (Üye)

Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Tarık ÇAKAR

Akademik Kadro

Prof. Dr. İsmail Hakkı Biçer
​Prof. Dr. Burç ÜLENGİN
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE
Prof. Dr. Nimet URAY
Prof. Dr. Oktay Taş
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Prof. Dr. Özgür KAYALICA
Prof. Dr. Savaş TAŞKENT
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ
Prof. Dr. A.Banu Elmadağ BAŞ
Doç. Dr. Aslı SÜDER
Doç. Dr. Bersam BOLAT
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU
Doç. Dr. Ferhan Çebi
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
Doç. Dr. Raziye SELİM
Doç. Dr. Sencer ECER
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
Yrd. Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Tolga KAYA
Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia EVCİMEN
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden BAYAZIT