26

İktisat(İngilizce)

Programın Amacı:

İktisat yüksek lisans programının amacı, farklı altyapılardan gelen öğrencileri ekonomi bilimine ilişkin araştirmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır. Mezunlar analist veya ekonomist olarak kamu ve özel kuruluşlarda işe yerleşmekte veya doktora çalışmalarına devam etmektedirler.

Program Yapısı:

Program, 27 kredilik ders, kredisiz seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur

Başvuru Koşulları:

Ders Listesi:

Birinci Dönem

 • IKE501E Microeconomics I
 • IKE503E Macroeconomics II
 • IKE505E Research Methods in Economics I
 • Elective

İkinci Dönem

 • IKE502E Microeconomics II
 • IKE504E Macroeconomics II
 • IKE506E Research Methods in Economics II
 • Elective
 • IKE596E Seminar (No Credits)

Üçüncü Dönem

 • IKE599E Masters Thesis
 • Elective

Dördüncü Dönem

 • ​IKE599E Masters Thesis

Seçmeli Dersler

 • IKE510E International Economics
 • IKE511E Game Theory
 • IKE512E Monetary Economics
 • IKE513E Health Economics
 • IKE514E Industrial Economics
 • IKE515E Energy Economics
 • IKE516E Public Economics
 • IKE517E Time Series Econometrics 
 • IKE518E Panel Data and Cross Sectional Models
 • IKE519E Labor Economics
 • IKE520E Environmental Economics
 • IKE521E Development Economics 
 • IKE522E Transport Economics

Program Yürütme Kurulu


Akademik Kadro

Prof. Dr. Sencer ECER (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Arnaud DRAGICEVIC
Prof.Dr. Bülent GÜLOĞLU
Doç.Dr. Sencer ECER
Doç.Dr. Tolga YÜRET
Y.Doç.Dr. Resul AYDEMİR
Y.Doç.Dr. Shourjo CHAKRAVORTY
Y.Doç.Dr. Sinan ERTEMEL
Y.Doç.Dr. Christopher HANNUM
Y.Doç.Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ
Y.Doç.Dr. David Seymour
Y.Doç.Dr. Quentin Stoeffler
Y.Doç.Dr. Abdulah M. Şahin