26

Konut ve Deprem

Genel Bilgiler

Türkiye'de ülke topraklarının %43'ü deprem riski altında ve ülke nüfusunun %51'i birinci ve ikinci dereceden deprem kuşağında bulunmasına rağmen 1999 Kocaeli depremine kadar deprem riski azaltımına yönelik politikalar, çözüm önerileri ve projeler konu ile ilgili uzmanlar dışında merkezi ve yerel yönetimlerin, üniversitelerin, halkın, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın gündeminde gerektiği kadar yer almamıştır.

17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi, deprem afetine karşı halkımızın ve ülkemizin tüm kurumlarının ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ülke ekonomisini büyük ölçüde etkileyen bu depremin ülkenin en önemli sanayi potansiyeline ve en yoğun nüfusuna sahip bölgesinde meydana gelmiş olması, 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana depremleri gibi, geçmişte yaşanan şiddetli depremlere göre daha çok dikkat çekmesine neden olmuştur. 2011 Van depremi konunun hala gündemde olduğunu ve bu alanda uzmanlığa ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. İlgili uzmanların yakın gelecekte İstanbul ve çevresini etkileyecek şiddetli bir deprem beklentisi ve uyarısı ülkemizde deprem konusunu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmiştir.

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın hazırlanmasında Kocaeli depremi bir çıkış noktası olmuştur. Program 2001-2002 Akademik yılından beri eğitim vermektedir.

Programın Amacı

Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı ülkemizde bir afet anında deprem ve konut konusunda yapılan çalışmaların yetersizliği ve bilgi eksikliği dikkate alınarak bu konuda bilgi birikimi sağlamak ve ilgili dallarda uzman eleman yetiştirmektir.

Programın Yapısı

Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen disiplinler arası bir Yüksek Lisans programdır.

Bu program İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü işbirliği ve İTÜ Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi desteği ile yürütülmektedir.

Programın Kapsamı

 • Program 3 kredilik zorunlu ve seçme dersler ile dönem projesinden oluşur. Mezuniyet için toplam 36 kredilik dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlamak zorunludur.
 • Program üç dönemden oluşur. Öğrenci birinci dönem sonunda ilgili uzmanlık alanında danışmanını seçer; üçüncü dönemde bu danışman öğretim üyesi ile dönem projesini yürütür ve teslim eder.
 • Dersler İTÜ Taşkışla Kampüsünde İTÜ, diğer üniversiteler ile yurtdışındaki üniversitelerden akademisyenler ve konuyla ilgili uygulamacıların katılımlarıyla yapılır.
 • Derslerin kapsamına paralel olarak yerinde inceleme gezileri düzenlenebilir.
 • Programda alınan zorunlu derslerin %50’sinin, toplamda alınan derslerin ise en az %30’unun İngilizce olması gereklidir.
 • Ders ve projelerin değerlendirilmesinde İTÜ Senatosu’nun ilgili esasları uygulanır.
 • Derslere devam zorunluluğu vardır.

Başvuru Koşulları

İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşullarına ek olarak

 • En az dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan (Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat veya Konut ve Deprem Anabilim Dalı’nca uygun görülen ilgili bölümlerden) mezun olmak
 • ALES sınavına girmiş ve en az 55 (EA eşit ağırlık) almış olmak
 • İTÜ Lisansüstü İngilizce Yabancı Dil Sınavı ya da denkliği kabul edilmiş bir dil sınavında başarılı olmak
 • 2 adet referans mektubu teslim etmek
 • Niyet mektubu ile öğrencinin amaç ve çalışmalarını özetleyen bir metin ya da portfolyo teslim etmek
 • Programın %30 İngilizce %70 Türkçe derslerden oluşmasından dolayı yabancı uyruklu adaylar için Türkçe bilme (konuşma ve yazma) şartını yerine getirebilmek 

Programa kabul edilecek öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce kurulacak bir komisyon tarafından başvuru koşullarını yerine getiren adaylar arasından mülakatla seçilecektir.

Ders Listesi

Zorunlu Dersler

1. Dönem

KDP501      Konut ve Deprem: Kavramsal Çerçeve

KDP503E   Housing Policy

2. Dönem

KDP502E   Urban Planning Principles in Seismic Zones and Disaster Areas

KDP504     Deprem Bölgelerinde Konut Tasarımı İlkeleri

KDP506E   Emergency Transportation Planning

3. Dönem

KDP515       Deprem Bölgelerinde Yerleşme ve Konut Örnekleri Karşılaştırmalı Analizi

KDP YLT    Dönem Projesi

Seçme Dersler

1. Dönem

KDP505      Depreme Sosyolojik Yaklaşım

KDP507      Depreme Dayanıklı Yapı Taşıyıcı Sistemi Tasarım İlkeleri

KDP513       Deprem ve Yer Bilimleri

2. Dönem

KDP508     Mevcut Yerleşmelerde Deprem Riskinin Değerlendirilmesi ve Risk Azaltımı

KDP510E    Disaster Management

KDP512       Deprem ve Ekonomi

KDP514      Yirminci Yüzyılda Deprem

3. Dönem

KDP517       Depremle İlgili Yasal Kaynaklar

KDP519E    Protection of Cultural Heritage Against Earthquake

KDP521E    Geographical Information Systems in Disaster Management and Planning

Akademik Kadro

Prof. Dr. Yıldız SEY (Emekli Öğretim Üyesi – İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Ahsen ÖZSOY (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Feridun ÇILI (Emekli Öğretim Üyesi – İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Gülden ERKUT (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Alper ÜNLÜ (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY (Emekli Öğretim Üyesi – İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ (İTÜ Maden Fakültesi)

Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Nilgün OKAY (İTÜ Maden Fakültesi)

Prof. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU (İTÜ İnşaat Fakültesi)

Doç. Dr. Reyhan GENLİ YİĞİTER (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Doç. Dr. Seda KUNDAK (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Gülşen TAŞKIN KAYA (İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü)

Dr. Kerem ARSLANLI (İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Dr. Özge ATALAY ÇELİK (İTÜ Meslek Yüksek Okulu)

Dr. A. Meltem BASLO (İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Dr. Eda BEYAZIT  (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Dr. Burak ÇELİK (Galatasaray Üniversitesi)

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL (İTÜ Mimarlık Fakültesi) (Program Koordinatörü)

Prof. Dr. Ahsen ÖZSOY (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Doç. Dr. Seda KUNDAK (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

 

Anabilim Dalı Üyeleri

Prof. Dr. Ahsen ÖZSOY (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Doç. Dr. Seda KUNDAK (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Dış Paydaşlar

Anabilim Dalı Dışından

Prof. Dr. Yıldız SEY (Emekli Öğretim Üyesi – İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Dr. Ali Tolga ÖZDEN (ODTÜ Mimarlık Fakültesi)

Üniversite Dışından

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU (İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Bşk.)

Elif TAŞ (Proje Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı)