26

Müzik

Programın Amacı

Programın amacı; müzik alanında gereksinim duyulan, bilimsel, araştırmacı kişiliğe ve liderlik niteliklerine sahip, yaratıcı müzik bilimcileri, ses tasarımcıları ve performans sanatçıları yetiştirmek, müzik alanında yapılan araştırmaların ortaya koyulmasıyla gelecek nesillere ışık tutacak bilgi alışverişini sağlamak, programa katılan öğrencilerin sürekli eğitimi ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslararası imkanlar sağlamak, benzeri ulusal ve uluslararası akademik programlarla iletişim içinde olup, verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamak, benzeri programların açılmasını teşvik etmek için, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği sağlamak, uzmanlaştıkları alanlarda yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek isteyen öğrenciler için uygun bir araştırma ortamı sağlamak, ilgili konularda çalışan müzik bilimcisi, ses tasarımcısı, performans sanatçısı ve akademisyenlerin, sanat, bilim ve tasarım alanında eğitim, araştırma faaliyetlerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlamak, müzik alanında yapılan araştırmalarda ortaya konulan materyalleri yayınlayarak araştırmacıların hizmetine sunmak ve bu yolla müzik alanında da yeni teoriler, tasarımlar ve yeni müzik üretilmesine katkı sunmak, öğrencilerin üniversitelerarası değişim programlarına katılımını teşvik etmek ve uluslararası öğretim elemanı değişiminin içinde bir program olmakla birlikte kurumumuz bünyesinde bulunan bu programa ve uluslararası düzeyde benzeri programları bulunan üniversitelere yönelik araştırmacı, akademisyen ve bilim insanı yetiştirmektir.

Programın Yapısı

 • Müzik Yüksek Lisans Programı (1.öğretim), İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Esasları doğrultusunda yürütülür.
 • Programın dili %100 İngilizce’dir.
 • Programa başvuruda bulunmak için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ve program yürütme kurulunun belirlemiş olduğu başvuru koşullarına uymak zorunludur.
 • Programı’nın mezuniyet kredisi 36’dır (90 AKTS)
 • Program 1 hazırlık dönemi ve 3 ders döneminden oluşur.
 • Hazırlık dönemi dersleri kredisizdir.
 • Her ders 3+0 kredi (7,5 AKTS) olup, toplam 12 adet kredili ders tamamlanmalıdır. Bu derslerden en az 6’sı zorunlu derslerden oluşmalıdır.
 • Zorunlu dersler 4 grupta toplanmıştır: ‘Müzik Teorisi’,  ‘Müzik Tarihi’, ‘Etnomüzikoloji’, ‘Diğer Zorunlu Dersler’. Her öğrenci bu 4 grubun her birinden en az bir ders almak koşuluyla, toplam 6 dersini zorunlu derslerden almalıdır.
 • 12 dersi (36 krediyi) tamamlamak için geriye kalan dersler seçmeli ders havuzundan, yada zorunlu ders gruplarının herhangibirinden seçilebilir.
 • Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.
 • Öğrenciler Müzik Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans Tezi (30 AKTS) yazarak mezun olurlar.
 • Müzik Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olanlar, Müzik alanında yüksek lisans diploması alırlar.

Başvuru KoşullarıDers Listesi

Hazırlık Dersleri

MYL 803E Studio Practices
MYL 807E Introduction to Music Theory
MYL 809E Introduction to Ethnomusicology
MYL 811E Introduction to Makam Theory
MYL 813E Research Methodology and Music Bibliography
MYL 817E Preparation for Composition Studies
MYL 819E Preparation for Instrumental Studies
MYL 837E Basic Conducting Techniques
MYL XXXE Introduction to Musicology
MYL XXXE Ear Training and Sight Singing
MYL XXXE Preparatory  Studies in Sonic Arts

Zorunlu Dersler

Müzik Teorisi Alanı
MYL 503E Eurogenetic Music Theory
MYL XXXE World Music Theory

Müzik Tarihi Alanı
MYL XXXE History of Eurogenetic Art Music 1 (until 1720)
MYL 505E History of Eurogenetic Art Music 2 (since 1720)

Etnomüzikoloji Alanı
MYL 504E Musics of the World

Genel Zorunlu Dersler
MYL 501E Music Technology

MYL 502E Music Business  and Management
MYL 506E Music Performance Studies
MYL 528E Advanced Topics in  Eurogenetic Art Music (since 1900)
MYL 539E Chamber Music Ensemble – 1
MYL 568E Conducting Techniques – 1
MYL 573E Multitrack Recording and Mixing
MYL 591E 16th-Century Counterpoint
MYL 595E Introduction to “Post Tonal” Music Theory
MYL 5010E History of Electronic Music
MYL5013E Audio Programming
MYL5015E Acoustics and Psychoacoustics
MYL XXXE Instrumentation and Orchestration
MYL XXXE Musics of Turkey
MYL XXXE Critical Listening

Seçmeli Dersler

Bahar Dönemi

MYL 507E Foundations of Ethnomusicology
MYL 509E Organology 
MYL 511E Field Work
MYL 513E Maqam Theory and Analysis
MYL 515E Selected Topics in Ethnomusicology
MYL 517E Music of Southern Hemisphere
MYL 519E Music of Asia
MYL 521E Music and Gender
MYL 523E Transcription and Analysis in Turkish Music
MYL 525E Western Influences on Ottoman-Turkish Music
MYL 527E Independent Study - 1
MYL 529E Instrument Individual Instruction – 1
MYL 531E Instrument Individual Instruction – 3
MYL 533E Advanced Harmony
MYL 535E Improvisation – 1
MYL 541E Chamber Music Ensemble – 3
MYL 543E Composition Individual Instruction – 1
MYL 545E Composition Individual Instruction – 3
MYL 549E Advanced Orchestration
MYL 555E Introduction to Digital Imaging
MYL 559E Historical Periods in Western Music
MYL 561E Evolution of Western Musical Genres
MYL 563E Composer Studies
MYL 565E Compositional Context
MYL 567E Legal Aspects of the Music Industry
MYL 569E Music Marketing and Promotion
MYL 575E Advanced Mixing
MYL 581E Location Recording
MYL 583E Assistant Engineer Practicum – 1
MYL 587E Computer Music – 2
MYL 593E Introduction to Schenkerian Analysis
MYL 597E Topics in 20th Century Analysis
MYL5005E Conducting Techniques-3
MYL5007E Percussion History and Orchestration Techniques
MYL5011E Multimedia Design
MYL 5017E Text and Music in the Baroque
MYL XXXE Electronic Dance Music Production
MYL XXXE Psychology and Neuroscience of Music
MYL XXXE Choir Performance Techniques

Güz Dönemi
MYL 508E Transcription and Analysis in Ethnomusicology
MYL 510E Foundations of Turkish Musicology
MYL 512E Music and Identity
MYL 514E Music in Mediterranean Cultures
MYL 516E History of Ottoman-Turkish Music (17th to 19th centuries)
MYL 518E Instrumental Individual Instruction – 2
MYL 520E Chamber Music Ensemble – 2
MYL 522E Composition Individual Instruction – 2
MYL 530E Repertoire and Style Studies
MYL 532E Topical Issues in Western Music
MYL 534E Studies in Opera
MYL 536E History of Western Notation
MYL 540E Fund-Raising and Development
MYL 542E Production Analysis
MYL 544E Independent Study – 2
MYL 548E Assistant Engineer Practicum – 2
MYL 552E Computer Music – 1
MYL 558E Recent Trends in Musical Composition
MYL 572E Popular Music Studies
MYL 574E Music and Religion
MYL 576E Music in India
MYL 584E Jazz Harmony
MYL 586E Current Influences in Ethnomusicology
MYL 588E Music of Europe and Northern America
MYL 592E Composers’ Workshop
MYL 594E Contemporary Musical Practices
MYL 596E Film Scoring
MYL 5002E World of Percussion
MYL5003E Conducting Techniques - 2
MYL 5004E Women In Music
MYL 5008E 18th-Century Counterpoint
MYL 5012E Electronic Music Composition
MYL 5014E Historical Performan.Practice
MYL 5016E Project Management
MYL 5018E Songwriting
MYL 5020E 16th-Century Counterpoint- 2
MYL XXXE Mixed Composition for Instruments and Electronics
MYL XXXE Approaches to Semiotics of Music
MYL XXXE Music and Ideology
MYL XXXE History of Conducting
MYL XXXE Orchestra Performance Technique
MYL XXXE Selected Topics in Music and Sociology

Akademik Kadro

Prof. Ş. Şehvar BEŞİROĞLU ( Etnomüzikoloji)
Prof. Dr. Cihat AŞKIN (Keman)
Prof. Erol PARLAK (Bağlama)
Doç. Dr. Jerfi AJİ (Piyano)
Doç. Dr. Tolgahan ÇOĞULU (Gitar)
Doç. Dr. Jülide GÜNDÜZ (Flüt)
Doç. Dr. Can KARADOĞAN (Ses Mühendisliği ve Tasarımı)
Doç. Dr. Robert REIGLE (Etnomüzikoloji)
Doç. Dr. Yelda ÖZGEN ÖZTÜRK (Viyolonsel)
Doç. Dr. Şirin ÖZGÜN TANIR (Etnomüzikoloji)
Yrd. Doç. Dr. Eray ALTINBÜKEN (Kompozisyon)
Yrd. Doç. Hakan ŞENSOY (Şeflik)
Dr. Anıl ÇAMCI (Sonik Sanatlar)
Dr. Jane Ellen HARRISON (Müzikoloji)
Dr. Reuben de LAUTOUR (Sonik Sanatlar, Kompozisyon)
Dr. Pieter SNAPPER ( Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Kompozisyon)
Dr. Paul WHITEHEAD (Müzikoloji)
Dr. Jeremy Woodruff (Teori ve Kompozisyon)
Öğr. Gör. Dağhan BAYDUR (Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği)
Öğr. Gör. Alexandros CHARKIOLAKIS (Müzikoloji)
Öğr. Gör. Lynn Trepel ÇAĞLAR (Ses)
Öğr. Gör. Melih FERELİ (Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği)
Öğr. Gör. Emin FINDIKOĞLU (Caz Armonisi)
Öğr. Gör. Ivan Arion KARST (Şeflik)
Öğr. Gör. Hakan KURŞUN (Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği)
Öğr. Gör. Amy SALSGIVER (Perküsyon)
Öğr. Gör. Ayşegül SARICA (Piyano)

Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk (Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Jerfi Aji
Dr. Paul Whitehead