26

Sanat Tarihi

Tarihçe 

1986-1987 eğitim-öğretim yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof.Dr. Semra Ögel'in başkanlığında, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından, Sanat Tarihi Anabilim Dalı açılmış ve lisansüstü eğitime başlanmıştır. Program, sanat ve tarihine geniş bir persfektiften bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulmuştur.

Anabilim Dalı’nın yetiştirdiği öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında önemli konumlarda mesleklerini uygulayabilmektedirler. Mezunlarımızın çoğu; yazar, galeri uzmanı, devlet ve özel üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar.

Programın Amacı


Sanat Tarihi Lisansüstü Programı'nın amacı; sanat tarihinde, geniş bir perspektiften değerlendirmeye açık bir eğitimi gerçekleştirmektir. Bu nedenle Antikçağ’dan başlayarak Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye’si ve modern dönemleri kapsayan bir program oluşturulmuştur. Tarihsel bilgi birikiminin sağlanması dışında kuramsal yaklaşımların kavratılması da hedeflenmektedir.

Eğitim, sanat tarihi öğrencileri dışında, lisans eğitimlerini değişik bilim dallarında tamamlamış öğrencilere açıktır. Başlangıcından günümüze arkeoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, edebiyat, iletişim, endüstri tasarımı, mühendislik, mimarlık,  tiyatro, sinema, resim alanlarından öğrenciler anabilim dalımızda yüksek lisans eğitimine katılmaktadırlar. Disiplinlerarası bir eğitimi gerçekleştirmesi birimin özgünlüğüdür ve bu farklılık eğitimde bir dinamizm yaratmaktadır. Bu açıdan programda özellikle kuram, tarih, sosyoloji, felsefe, metodoloji, analiz ve yorum konularına yer verilmektedir. Öncelikli olarak da ezbere dayalı olmayan, öğrenciyi sorgulamaya ve tartışmaya yönelten aktif bir eğitim uygulamaya özen gösterilmektedir. Program, kuruluş ilkelerine sadık bir şekilde sürdürülmektedir.

Amacı; disiplinlerarası bir eğitim gerçekleştirmek, analitik araştırma yöntemi uygulama yetisini geliştirmek ve eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.

Programın Yapısı
 
Mezun olmak için en az 24 kredi ve yüksek lisans tezini tamamlamak gerekmektedir.
Alınan toplam kredinin en az % 50'si zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Bütün dersler 3+0 kredilidir.
Öğrenciler 4 zorunlu derse ek olarak en az 4 seçmeli ders almak zorundalar.
Öğrenciler, programı tamamlayabilmeleri için derslerin en az %30'unu İngilizce almak zorundalar.
Programın yürütülmesi  İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.

Başvuru Koşulları
Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.
Programın Web Sayfası: http://www.sanattarihi.itu.edu.tr/

Akademik Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Zeynep KUBAN Antik Çağ Mimarisi / Mimarlık Tarihi
Prof. Dr. Turgut SANER Mimarlık Tarihi / Kent Tarihi
Doç. Dr. Çiğdem KAYA PAZARBAŞI Ürün Tasarımı / Tasarım Kültürü ve Toplumsal Bağlam
Doç.Dr.Oğuz HAŞLAKOĞLU Sanat Felsefesi / Disiplinlerarası Sanat
Doç.Dr.E. Belgin YETİŞKİN Sanat Sosyolojisi / İletişim Sosyolojisi
Prof. Dr. Tuncay Zorlu Osmanlı Eğitim Tarihi / Osmanlı Düşünce Tarihi
Prof. Dr. Aygül AĞIR Mimarlık Tarihi / Kent Tarihi
Prof. Dr. Gülname TURAN Ürün Tasarımı
Doç. Dr. Geoff BOVE Eskiçağ Felsefesi / Sanat Felsefesi / Toplum ve Siyaset Felsefesi
Öğr. Gör. Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN Resim / Türk-İslam Sanatları Tarihi
Doç. Dr. V. Gül CEPHANECİGİL Mimarlık Tarihi / Kent Tarihi
Öğr. Gör. Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE Mimarlık Tarihi / Kültürel ve Doğal Miras

 

Katkıda Bulunan Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Geoff BOVE
Öğr. Gör. Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN 
Doç. Dr. Çiğdem KAYA 
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Hilal UĞURLU
Doç.Dr. Oğuz HAŞLAKOĞLU 
 
Katkıda Bulunan Emekli Öğretim Üyeleri:


Prof.Dr. Ayla ÖDEKAN
Prof.Dr. Semra ÖGEL
Prof.Dr. Afife BATUR
Prof.Dr. Filiz ÖZER

İTÜ Dışından Katkıda Bulunanlar:


Prof. Dr. Evangelia ŞARLAK (Işık Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Zerrin İREN BOYNUDELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Miyuki AOKI GIRARDELLI (Boğaziçi Üniversitesi)
Ali ARTUN


Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Zeynep KUBAN
Prof. Dr. İlknur KOLAY
Doç. Dr. Gülname TURAN

Erasmus Koordinatörü
Prof. Dr. Zeynep KUBAN TOKGÖZ
Araş. Gör. Verda BİNGÖL

Ders Listesi

Zorunlu Dersler
Güz
STR504 Research Methods in Art History
STR 525E Art History and Culture
STR588 Seminer(Kredisiz)

Bahar
Ders Katalog-yapıt çözümlemeleri (1)
STR521 Sanat Teorileri
STR596 Seminer(Kredisiz)


Seçmeli Dersler
Güz

STR501 Eleştirel Düşünme
STR505 Minyatürde Görsel ve Sözel İmge
Ders Katalog_Bat. Dön. Türk resmi
STR515E Creating and Representing Trends
STR 525E Art History and Culture

Bahar
STR502E Philosophy of Art & Aesthetics
STR508E Contemporary Art
STR510 Sanat ve Eleştiri
STR511E Iconography in Byzantine and European Art
STR512E Westernization in Ottoman Art
STR516 Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde Görsel Sanatlar
STR518 Tarih Araştırmaları: Geç Osmanlı Dönemi
STR520 Uzakdoğu Sanatları
STR521 Sanat Teorileri
STR524 Ortaçağ İslam Ülkelerinde Bezeme
STR526 Antik Mimarlıkta Dekorasyon
STR530 Bahçe Sanatı Tarihi