26

Türk Müziği

Programın Misyonu

​Ulusal müzik ve sanatımızı temsil ettiği alanda teorik ve uygulamalı beceriler kazandırmak, mesleğinde gerekli üst düzey bilgileri vermek ulusal sanatın, kültürün ve müzik biliminin gelişmesini sağlamak, bilgileri aramasını, arşivlemesini, sınıflandırmasını, sorgulamasını ve bu sorgulamalar sonucunda sentez yapma becerisini kazandırma ulusal kimliği küresel değerlerle bağdaştırma, gelişmelere ve yeniliklere açık, topluma ve etik değerlere saygılı lider özelliklere sahip sanatçı ve müzik bilimcilerini yetiştirmek bu programın misyonunu oluşturmaktadır.
 
Programın Vizyonu

​Ulusal müzik ve sanatımızı temsil ettiği her alanda kökten kopmadan geleceğe doğru geliştirerek taşımak, kültür ve sanat yaşamımızdaki doğal birikimleri devamlılık açısından değerlendirmek, ulusal kimliği koruyarak dünya ile bütünleşmek ön yargısız, bilinçli, yaratıcı, bilgi ve bulguları en üst düzeye taşıma becerisini kazanmış sanatçı ve müzik bilimcilerini yetiştirmek bu programın vizyonunu oluşturmaktadır.
 
Programın Yapısı

​Bu program bir Tezli Yüksek Lisans Programı olup 3 dönemden oluşmaktadır. Her dönem 14 haftadan oluşur. Program süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.
Programa başvuran öğrenciler SBE' nün Başvuru Koşullarını yerine getirdikten sonra giriş sınavına tabi tutulurlar.
Seminer dersleri alınması zorunlu olan ancak kredi dışı derslerdir.
Minimum %50 zorunlu-ortak dersler haricinde Türk Müziği programında uzmanlık alanları mevcuttur. Öğrenciler %50 seçmeli dersleri bu alanlardan alarak mezun olabilecekleri gibi değişik alanlardan da seçmeli ders alabilirler. Bu Programdan mezun olanlar Türk Müziği Yüksek Lisans diploması alırlar.
Türk Müziği Yüksek Lisans Programının mezuniyet kredisi 24 dür.
Programın dili Türkçe' dir. % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır.
Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.
Programın yürütülmesi İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.

Başvuru Koşulları

 ​

Ders Listesi

Zorunlu Dersler
Bahar
TMP 505   Karşılaştırmalı Dünya Müzik Tarihi
TMP 503E Psychology of Concert and Stage

Güz
TMP 507   Sanatsal Tasarım ve Teknoloji
TMP 501E Research Methodology

Seçmeli Dersler
Çalgı ve Ses
TMP 548E Communication in Performance
TMP 532   Çalgıda İleri İcra
TMP 542   Seste İleri İcra (TSM)
TMP 538   Tematik Halk Müziği Repertuarı
TMP 548   Türk Müziğinde Beste - Güfte İlişkisi
TMP 544   Türk Müzikalleri Repertuar Bilgisi
TMP 534   Yorumda Egemenlik
TMP 536   Şan Metodolojisi
TMP 522   Yaylı Çalgılarda İleri Atölye Çalışmaları

Kompozisyon
TMP 558E Contemporary Composition
TMP 554  Kompozisyon Açısından Taksim
TMP 556  Koro ve Orkestra Yazımı
TMP 564E Scoring in Midi Applications
TMP 562  Solo Enstrüman ve Oda Müziği Yazımı
TMP 552  Türk Müziğinde Çağdaş Kompozisyon

Müzikte Teori
TMP 506  Osmanlıca Müzik Metinleri
TMP514   Atonal Müzik Teorileri
TMP 516  Karşılaştırmalı Tonal ve Modal Müzik Teorileri Çalışmaları
TMP 502E Musicology and Ethnomusicology
TMP 504E Popular Music Studies
TMP 518  Türk Müziğinde Makamların Analitik Yapısının İncelenmesi

Türk Halk Oyunları
TMP 582E Anthropology of Music
TMP 584   Dans Antropolojisi
TMP 572   Dans İçin Müzik Düzenleme
TMP 586   Dans Kompozisyon
Dünya Dans Ekolleri
TMP 576   Karşılaştırmalı Dans Notasyon Sistemleri
TMP 574   Oyunlarda Teknik ve Artistik Formlar

Yürütme Kurulu

​Prof. Adnan KOÇ
Doç. Serpil MURTEZAOĞLU
Doç. Cihangir TERZİ

Akademik Kadro


​Prof. Dr. A. Cihat AŞKIN
Prof. Şehvar BEŞİROĞLU
Yard.Doç.Fatma GÖKDEL
Prof. Ayhan TURAN
Doç. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ
Yrd. Doç. Dr. Nurlu ERAL
Yrd.Doç.Dr. Süleyman ERGUNER
Yrd. Doç. Şerife GÜVENÇOĞLU
Yrd. Doç. İhsan ÖZGEN
Yrd. Doç. Dr. Recep USLU
Doç. Songül KARAHASANOĞLU ATA
Yrd. Doç. Bülent KURTİŞOĞLU
Doç. Serpil MURTEZAOĞLU
San. Öğr. Gör. Süleyman ŞENEL
San. Öğr. Gör. Cihangir TERZİ
San. Öğr. Gör. Ahmet DEMİRBAĞ
San. Öğr. Gör. Ali ERAL
Öğr. Gör. Sebahattin ERGİN