26

İşletme ve Teknoloji Yönetimi

Tanıtım

İşletme ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı Programın amacı; ülkemizde her kesimde giderek artan ileri teknoloji kullanımına paralel olarak çalışanlara meslekleri ile ilgili ileri teknolojiyi planlama, satınalma, kullanma, değerlendirme, geliştirme ve diğer ilgilileri eğitme konusunda genel ilkeleri benimsetmek; bu çerçevede yönetimsel becerileri kazandırmaktır.

Programın Amacı

Ülkemizde her kesimde giderek artan ileri teknoloji kullanımına paralel olarak çalışanlara meslekleri ile ilgili ileri teknolojiyi planlama, satınalma, kullanma, değerlendirme, geliştirme ve diğer ilgilileri eğitme konusunda genel ilkeleri benimsetmek, bu çerçevede yönetimsel becerileri kazandırmaktır.

Programın Gerekçesi

21. yüzyılda kurumsal ve bireysel bazda başarının anahtarı, her türlü teknolojinin etkin bir şekilde geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasında gizlidir.

Dünyadan Örnekler

1. MIT
2. University of Pennslyvania
3. University of Illinois
4. Widener University
5. Washington State University
6. University of Maryland
7. George Mason University
8. University of New Hampshire
9. Eindhoven University (Hollanda)
10. Simon Fraser University (Kanada)
11. Norwegian University of Science & Technology (Norveç)
12. London Business School (İngiltere)

Hedef Kitle

Program disiplinlerarası bir yapıda olduğundan, üniversitelerin başta Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri, Elektronik, Bilgisayar ve ilişkili mühendislik bölümleri ve Ekonomi ve İşletme Bölümleri mezunları olmak üzere, çeşitli alanlardan gelen tüm lisans mezunları başvurabilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunların büyük çoğunluğu, ileri teknoloji kullanan endüstriyel kuruluşlarda, AR-GE ve ÜRGE birimlerinde, yazılım şirketlerinde uzman ve yönetici olarak çalışmaktadırlar.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin ilgili olduğu sosyal ve teknik alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, İşletme ve Teknoloji Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

İşletme ve Teknoloji Yönetimi çalışma alanlarında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

İşletme ve Teknoloji Yönetimi çalışma alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı, bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, öğrenme sürecini yönlendirerek, bağımsız olarak yürütme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk alıp, liderlik yaparak çözüm üretebilme.

Teknoloji Yönetimi ve İşletme çalışma alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel-nitel veriler ile destekleyerek, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip, gerektiğinde değiştirerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, kendi çalışmalarını, Teknoloji Yönetimi ve İşletme alanlarındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.

İşletme ve Teknoloji Yönetimi çalışma alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme, özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Dersler (2018-19 Eğitim-Öğretim yılından itibaren)

Zorunlu Dersler

1. Dönem
İTY 516E Management Information Systems
İTY 522 İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Hukuk
İTY 523 Finansal Yönetim
İTY 528S Üretim, Stok ve Satınalma Yönetimi

2. Dönem
İTY 517E Araştırma-Geliştirme Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme
İTY 524 Teknoloji ve Pazarlama
İTY 531E Knowledge Management

3. Dönem
İTY 518 Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi
İTY 521E Management of Technology and Innovation
İTY 530E Engineering Management
İTY 599 Proje 

Seçmeli Dersler

2. Dönem (Sadece 1 ders seçilecektir)
Seçmeli Ders Paketi-1

İTY 510 Yönetim ve Organizasyon
İTY 511E Statistics for Management and Engineering
İTY 512E Operations Research
İTY 513 İşletme Ekonomisi

2. Dönem ve 3. Dönem (Ayrı dönemlerde 1’er veya tek bir dönemde 2 tane olacak şekilde toplam 2 ders seçilecektir)

Seçmeli Ders Paketi-2

İTY 514E Technology Management for National Competitiveness
İTY 525E Customer Relations Management
İTY 526 Kurumsal Zekâ ve Veri Madenciliği
İTY 527 Yalın Yönetim
ITY 529 İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Karar Verme
İTY 533 Tesis Planlama
İTY 536 E-Commerce
İTY 537E Sales Management
İTY 538 Stratejik Yönetim
İTY 539 Depo Tasarımı ve Yönetimi
İTY 540 Teknolojik Yakinsama ve İş Stratejisi
 

Program Yürütme Kurulu

Doç.Dr. Cumhur EKİNCİ
Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ
Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK (Program Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Murat BASKAK

Erasmus Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof.Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN Çok kriterli karar verme
Prof.Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Tüketici davranışı
Prof.Dr. Fethi ÇALIŞIR İnsan bilgisayar etkileşimi, Kullanılabilirlik testi ve uygulamaları, mühendislik ve teknoloji yönetimi, BT proje yönetimi, Toplam kalite yönetimi, Internet reklamcılığı
Prof.Dr. Özgür KAYALICA Stratejik Optimizasyon, Kamu Ekonomisi, Politik İktisat, Çevre Politikaları, Enerji Ekonomisi
Prof.Dr. Gülgün KAYAKUTLU Karar Destek Sistemleri, Yapay Zeka, Optimizasyon , Enerji Optimizasyonu, Enerji Planlaması, Enerji Sistemlerinde Yapay Zeka
Prof.Dr. Tufan Vehbi KOÇ Teknoloji ve yenilik yönetimi
Prof.Dr. Y. İlker TOPCU Çok kriterli karar verme
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ Pazarlama Yönetimi, Perakende Pazarlama Stratejileri, Tüketici Davranışı, İş Ahlakı, Uluslararası Pazarlama
Doç.Dr. Murat BASKAK Üretim Plânlama ve Kontrol, Lojistik, Kuruluş Yeri Seçimi ve İşyeri Düzenleme, Montaj Hatlarının Dengelenmesi, Satınalma Yönetimi, Depo Yönetimi, Bakım Yönetimi
Doç.Dr. Dilay ÇELEBİ Tedarik Zinciri Ağları, Üretim Sistemleri, Servis Sistemleri, Ulaştırma
Doç.Dr. Sezi ÇEVİK ONAR Stratejik Yönetim, Karar Verme Yöntemleri, Stratejik Opsiyonlar
Doç.Dr. Cumhur EKİNCİ Finansal Piyasalar ve Kurumlar , Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Davranışsal Finans
Doç.Dr. Özgür KABAK Bulanık Modelleme, Karar Verme, Tedarik Zinciri Yönetimi
Doç.Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Ürün ve Marka Yönetimi, Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırmaları
Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ Bulanık Mantık , Çok kriterli Karar verme, Karar Destek Sistemleri
Doç.Dr. Deniz TUNÇALP Örgüt Kuramı, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Girişimcilik ve Pazarlama
Doç.Dr. Seda YANIK
Dr.Öğr.Üyesi Şeyda SERDAR ASAN Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, İşlemler Yönetimi
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk BEYCA Statistical Learning, Deep Learning
Dr.Öğr.Üyesi Cemil CEYLAN Yönetim Organizasyon, İnsan Kaynakları Sistemleri, Organizasyonel Ölçümleme, Organizasyonel Esneklik, Anket oluşturma ve Değerlendirme, Süreç Analizi ve Geliştirme
Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK Patent Hukuku, Fikri mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Teknoloji Transferleri, Ticaret Hukuku

 

İletişim

Dr.Öğr.Üys. Özgür ÖZTÜRK
E-Posta: ozturkozg4@itu.edu.tr
İş Tel.: 0-212-293 13 00 / 2036
Cep Tel.: 0-533-773 71 37
Oda No: A403 (İ.T.Ü. İşletme Fakültesi / Maçka)