26

Müzik

Tanıtım

Müzik Yüksek Lisans Programı Alanında %100 İngilizce eğitim veren ülkemizdeki ilk programdır. Programın amacı, liderlik özelliklerine, ileri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek nitelikte araştırmacılar, performans sanatçıları, ses tasarımcıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir. Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, Tarihsel Müzikoloji, ve Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği gibi birçok alanın bir araya geldiği Müzik Anabilim Dalı disiplinlerarası bir yapıdadır.

Programın Amacı

İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1999 yılında açılan İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM); Türkiye’nin %100 İngilizce eğitim veren ilk müzik yüksek lisans ve doktora programıdır. Program, özellikle uluslararası akademisyen kadrosu ve farklı ülkelerden gelen öğrenci profiliyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda farklı eğitim alanlarından gelen öğrenciler için disiplinlerarası çalışmalara fırsat tanıyan bir ortam sağlanmaktadır.

İ.T.Ü Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM), çağdaş eğitim-öğretim metotlarının kullanıldığı bir yapı içerisinde Türkiye'de çağdaş düzeyde müzik eğitimi ve öğretimi sağlayacak bir yüksek lisans programı uygulamaktadır.

Programın amaçları arasında aranan liderlik özelliklerine, ileri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek nitelikte akademisyenler, performans sanatçıları, ses tasarımcıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir.

Programda eğitimi verilen uzmanlık alanları; Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği alanlarıdır.

Programın Yapısı

Programın dili İngilizce'dir.

Program toplam 36 kredi ders ve kredisiz bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program, bir dönemi bilimsel hazırlık olmak üzere toplam 4 dönemdir.

Birinci dönem bilimsel hazırlık sınıfı olup, en az 4 ders alma ve başarma mecburiyeti vardır.

Bilimsel hazırlık sınıfı dersleri kredisizdir.

Programda 36 kredilik dersin 18 kredisi zorunlu, 18 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Dersler 3+0 kredilidir.

Yüksek lisans dersleri 500 koduyla açılmaktadır.

Hedef Kitle

Müzik Anabilim Dalı disiplinlerarası bir yapıdadır ve yüksek lisans program başvurularında bölüm/program kısıtlaması olmadan tüm lisans mezunlarına açıktır.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlar çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmektedirler.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Dersler

Zorunlu Dersler:

MYE 503E Eurogenetic Music Theory
World Music Theory
​History of Eurogenetic Art Music 1 (until 1720)
History of Eurogenetic Art Music 2 (since 1720)
MYE 504E Musics of the World
Music Technology
Music Business and Management
Music Performance Studies
Advanced Topics in Eurogenetic Art Music (since 1900)
Chamber Music Ensemble – 1
Conducting Techniques – 1
Multitrack Recording and Mixing
16th-Century Counterpoint
Introduction to “Post Tonal” Music Theory
History of Electronic Music
Audio Programming
Acoustics and Psychoacoustics
Instrumentation and Orchestration
Musics of Turkey
Critical Listening
Term Project (2nd Education)

Seçmeli Dersler:

Güz Dönemi

Transcription and Analysis in Ethnomusicology
Foundations of Turkish Musicology
Music and Identity
Music in Mediterranean Cultures
History of Ottoman-Turkish Music (17th to 19th centuries)
Instrumental Individual Instruction – 2
Chamber Music Ensemble – 2
Composition Individual Instruction – 2
Repertoire and Style Studies
Topical Issues in Western Music
Studies in Opera
History of Western Notation
Fund-Raising and Development
Production Analysis
Independent Study – 2
Assistant Engineer Practicum – 2
Computer Music – 1
Recent Trends in Musical Composition
Popular Music Studies
Music and Religion
Music in India
Jazz Harmony
Current Influences in Ethnomusicology
Music of Europe and Northern America
Composers’ Workshop
Contemporary Musical Practices
Film Scoring
World of Percussion
Conducting Techniques - 2
Women In Music
18th-Century Counterpoint
Electronic Music Composition
Historical Performance Practice
Project Management
Songwriting
16th-Century Counterpoint- 2
Mixed Composition for Instruments and Electronics
Approaches to Semiotics of Music
Music and Ideology
History of Conducting
Orchestra Performance Techniques
Selected Topics in Music and Sociology

Bahar Dönemi

Foundations of Ethnomusicology
Organology
Field Work
Makam Theory and Analysis
Selected Topics in Ethnomusicology
Music of Southern Hemisphere
Music of Asia
Music and Gender
Transcription and Analysis in Turkish Music
Western Influences on Ottoman-Turkish Music
Independent Study - 1
Instrument Individual Instruction – 1
Instrument Individual Instruction – 3
Advanced Harmony
Improvisation – 1
Chamber Music Ensemble – 3
Composition Individual Instruction – 1
Composition Individual Instruction – 3
Advanced Orchestration
Introduction to Digital Imaging
Historical Periods in Western Music
Evolution of Western Musical Genres
Composer Studies
Compositional Context
Legal Aspects of the Music Industry
Music Marketing and Promotion
Advanced Mixing
Location Recording
Assistant Engineer Practicum – 1
Computer Music – 2
Introduction to Schenkerian Analysis
Topics in 20th Century Analysis
Conducting Techniques-3
Percussion History and Orchestration Techniques
Multimedia Design
Text and Music in the Baroque
Electronic Dance Music Production
Psychology and Neuroscience of Music
Choir Performance Techniques

Program Yürütme Kurulu

​Yrd. Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk (Başkan Yardımcısı, Program Koordinatörü)
​Yrd. Doç. Dr. Eray Altınbüken
​Dr. Paul Whitehead

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Şehvar Beşiroğlu

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Eray ALTINBÜKEN

Akademik Kadro

Prof. Dr. Cihat Aşkın  keman, violin

Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu etnomüzikoloji, ethnomusicology

Prof. Dr. Kamran İnce kompozisyon, composition

Prof. Erol Parlak bağlama performans, bağlama performance

Doç. Dr. E. Şirin Özgün etnomüzikoloji, ethnomusicology

Doç. Dr. Jerfi Aji piyano, piano

Doç. Dr. Tolgahan Çoğulu gitar, guitar

Doç. Dr. Jülide Gündüz flüt, flute

Doç. Dr. Can Karadoğan ses mühendisliği ve tasarımı, sound engineering and design

Doç. Dr. Robert Reigle etnomüzikoloji, ethnomusicology

Yrd. Doç. Dr. Eray Altınbüken kompozisyon, composition

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner ney performans , ney performance

Yrd. Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk viyolonsel, cello

Yrd. Doç. Hakan Şensoy şeflik, conducting

Yrd.Doç. Dr. Nihan Atalay barok müzik, baroque music

Dr. Hüseyin Sermet oda müziği, chamber music

Dr. Pieter Snapper ses mühendisliği ve tasarımı, kompozisyon, sound engineering and design, composition

Dr. Paul Whitehead müzikoloji, barok müzik,  musicology baroque music

Dr. Jane Ellen Harrison müzikoloji, musicology

Dr. Reuben de Lautour sonik sanatlar, sonic arts

Dr. Anıl Çamcı sonik sanatlar, sonic arts

Ayşegül Sarıca piyano, piano

Lynn Trepel Çağlar ses, voice

Erkan Oğur perdesiz gitar, fretless guitar

Ruşen Güneş Viyola, viola

Amy Salsgiver perküsyon, percussion

Engin Gürkey perküsyon, percussion

Emin Fındıkoğlu caz armonisi, jazz harmony

Melih Fereli müzik yöneticiliği ve işletmeciliği, music business and management

Dağhan Baydur müzik yöneticiliği ve işletmeciliği music business and management

Hakan Kurşun müzik yöneticiliği ve işletmeciliği music business and management

Ivan Arion Karst şeflik, conducting

Alexandros Charkiolakis, müzikoloji-kütüphaneci, musicology-librarian

 

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Berna Anıl performans-ses, performans-voice

Arş. Gör. Burak Onur Erdem şeflik, conducting

Arş. Gör. Ozan Sarıer ses mühendisliği ve tasarımı sound engineering and design

Arş. Gör. Mustafa Kemal Özkul etnomüzikoloji, ethnomusicology

Arş. Gör. Erdem Şimşek etnomüzikoloji, ethnomusicology

Arş. Gör. Ahmet Ozan Baysal bağlama performans, bağlama performance

 

Daha fazla bilgi için: http://www.miam.itu.edu.tr/