26

Frequently Asked Questions


1. Sosyal bilimler enstitüsünün açık adresi nedir?
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün erişim bilgileri aşağıdaki gibidir. 

     

2. Lisansüstü eğitimi başvuruları zaman ve koşulları nelerdir?
Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce, www.sis.itu.edu.tr adresinde lisans eğitimlerine ait tarihler, programlara başvuru koşulları ve kontenjanları duyurulmaktadır. 

3. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programlara başvuru süreci nasıl işlemektedir?
Başvuru süreci şu şekildedir:
  I. Her yıl lisansüstü kayıtları iki dönemde yapılır. Aday http://www.sis.itu.edu.tr/tr/basvurular/ adresinde duyuruları kontrol ederek açılan programlar, başvuru tarihleri, kontenjanlar ve istenen belgeleri kontrol eder.
  II. http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/luikinciogretim/basvuru/ sayfasındaki adımları takip ederek sisteme başvurularını tamamlar. Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
    a. Kayıt için her hangi bir ücret yoktur. 
    b. Kayıt sırasında en fazla üç programa kayıt olunabilir. 
    c. Başvuru sıralaması sonradan değiştirilemez ve aday sıralamaya göre kendini kabul eden ilk programa kayıt olmak zorundadır.
  III. Aday, www.sis.itu.edu.tr sitesi üzerinden duyuruları takip eder ve mülakata katılmaya hak kazananlar ve mülakat tarihleri ile ilgili bilgileri inceler.
  IV. Aday mülakatta istenen belgeler varsa mülakat tarihinde getirmek ile yükümlüdür.
  V. Lisansüstü eğitim-öğretimi için başvuran adaylar öğrenci kabul komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon, öğrencinin başvuru bilgilerini ve başvurduğu program için gerekli bilgi altyapısına sahip olup olmadığı gibi konuları inceler. 
  VI. Mezuniyet ortalamasının kayıt kabulü için bir ön şart olması durumunda; müracaat sırasında henüz mezun olmamış olan son sınıf öğrencilerinin mezuniyet ortalaması olarak, mülakat gününde güncel olan mezuniyet not ortalaması esas alınır. İlgili not ortalamasının mülakat sırasında öğrenci kabul komisyonuna belgelenmesi gereklidir.
  VII. Aday, akademik takvimde belirtilen “kazananların ilanı tarihi”nde www.sis.itu.edu.tr adresindeki listeleri kontrol eder.  Kayıt olmaya hak kazanan adaylar, kesin kayıtlarını İTÜ Öğrenci İşleri Daire başkanlığından yaptırır.

4. İTÜ Öğrenci İşleri Kimdir? Nerededir? Yüksek Lisans ile ilgili hangi işlemleri gerçekleştirir?
İTÜ bünyesinde öğrencilere ait tüm resmi kayıt, ders kaydı, transkript ve diploma basım işlemleri öğrenci işleri tarafından yapılmaktadır. İTÜ Öğrenci işleri daire başkanlığına www.sis.itu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Yüksek Lisans ile ilgili olarak programa başvuru, programa kayıt işlemleri doğrudan İTÜ Öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ders kayıtları da yinewww.sis.itu.edu.tr adresi üzerinden danışman öğretim üyesi ile birlikte gerçekleştirilir. Bunlar dışında transkript alma gibi işlemler için öğrenciler doğrudan İTÜ Öğrenci İşleri Daire başkanlığı ile iletişime geçebilir.

5. Program Yürütme kurulu nedir? Hangi işlemleri gerçekleştirir?
Her bir yüksek lisans programının yürütülmesinden sorumlu bir kurul bulunmaktadır. Program yürütme kuruluna program koordinatörü başkanlık eder. Aday ve öğrenciler programlar ile ilgili her türlü soru, sorun ve bilgi ihtiyacı için program koordinatörü veya program yürütme kurulu üyeleri ile irtibata geçebilirler. Danışman atanması, danışman değişikliği gibi işlemler için öğrenciler doğrudan program koordinatörleri ile görüşmelidir. 

6. Mülakat sonrası duyurulan kazananlar listesinde yer alıyorum. Ne yapmam gerekir?
Bu listede asil olarak yer alıyor olmanız programa kayıt yaptırma hakkını kazandığınızı belirtir. İTÜ akademik takviminde belirtilen tarihler içinde, İTÜ öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından duyurulan belgeler ile birlikte kesin kaydınızı İTÜ öğrenci işleri daire başkanlığında gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli bilgiler ve süreç ile ilgili olarak www.sis.itu.edu.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. 

7. Başvuru sonucunda yedek listesinde yer alıyorum, ne yapmalıyım?
Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler. Konu ile ilgili duyuru ve haberleri takip etmek, adayların sorumluluğundadır.

8. Lisans mezuniyet ortalaması hangi sisteme göre kabul edilmektedir?
Başvurularda ve puan hesaplamalarında lisans not ortalaması, 100'lük sisteme göre kullanılmaktadır. Adayın üniversitesindeki sistem farklı ise YÖK dönüşüm tablosu kullanılır. 

9. Başka bir Üniversitede Yüksek Lisans yaparken Üniversitenizde de Yüksek Lisans yapılabilir miyim?
Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği, Madde (35/6)).

10. Başvurularda hangi sınav sonuçları kabul edilmektedir?
Başvurularda ALES ya da YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliği verilmiş GRE/GMAT sınavından alınan dönüşüm puanı; yabancı dil puanı için ise KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL ya da yine YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir. İngilizce sınavlar ve minimum puanlar ile ilgili olarak detaylı bilgi http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/ingilizce_gecerli_sinavlar.htm adresinde yer almaktadır. 

11.Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?
Tüm lisansüstü öğrencilerin danışman atamaları en geç 1.yy. sonuna kadar yapılmalıdır (Madde 27/2).