26
imkanlar
17
Ara 2018
Prof. Dr. Afife Batur'u kaybettik

Enstitümüz Sanat Tarihi programında, programın kuruluşundan itibaren büyük emekleri olan, İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyelerinden ve Türk mimarlık tarihi araştırmalarının duayenlerinden Prof. Dr. Afife Batur’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve yetiştirdiği sayısız öğrenciye sabır ve başsağlığı dileriz.
 
Prof. Dr. Afife Batur Hakkında
 
Afife Batur İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1959’da mezun oldu. 1960’da İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak başladığı akademik kariyerinde Osmanlı Camilerinde Kemer/Strüktür- Biçim İlişkisi Üzerine Bir Deneme (1300-1730) konulu tezi ile doktor (Dr. Ing.), 1974’te Osmanlı Camilerinde Eğrisel Örtüler/ Strüktür- Biçim İlişkisi başlıklı tezi ile doçent, 1980’de İstanbul Metrosu ve Tüp Geçişi Güzergah Bölgelerinin Arkeolojik ve Mimari Etüdü konulu araştırmasıyla profesör unvanlarını aldı.

23 Doktora, 32 Yüksek Lisans tez danışmanlığı yapan Batur’un ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış çok sayıda Türkçe ve yabancı dilde (Fransızca ve İngilizce) bildiri/makalesiyle yayınlanmış araştırma ve kitapları vardır.

Mesleki ve akademik görevleri arasında TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği, 1970-1971; Mimarlar Odası ikinci başkanlığı, 1971-1972; UIA Ödülleri seçme komitesi üyeliği ve raportörlüğü, 1972-1974; Avrupa Mimari Miras Yılı: 1975 Türkiye Milli Komitesi Üyeliği, 1974-1975 ve Yönlendirme Çalışmalarına Türkiye Milli Komitesi adına katılma, Paris 1974-1979; UIA Mimarın Eğitimi Çalışma Grubu II. Bölge Sekreteryasında ve UIA Türkiye Milli Komitesinde temsilci üyelik; UNESCO Türkiye Milli Komisyonu adına “World Art Nouveau-Jugendstil Architectural Heritage” UNESCO projesine katılım, 1989-1994; Kültür Bakanlığı İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği, 1995-1998; İnsan Yerleşimleri Uluslararası Konferansı Habitat II İstanbul Zirvesi 1996 kapsamında Dünya Kenti İstanbul Sergisi genel koordinatörlüğü ve yayınları; M.O İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanlığı, 1998-2000; MAAN 2005-2009, Asya Modern Mimarlığı Kongresi eş başkanlığı.

Mesleki Ödüller: Ulusal Mimarlık Yarışması 2000, Mesleğe Katkı Ödülü; İTÜ 50. Hizmet Yılı Ödülü, 2010; İTÜ Vakfı Araştırma ve Yayın Dalı’nda 1. Ödül, 2002; Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırma Dalı Ödülü, 2010 (Y. Yavuz ve A. Cengizkan ile birlikte).