26
imkanlar
23
Kas 2020
Yüksek Lisans Tez Teslimleri

Yüksek Lisans Tez Teslimleri Hakkında


Bilindiği üzere Yüksek Lisans tezlerinin son teslim tarihi ile ilgili akademik takvimde herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu hususta Enstitümüze çok fazla soru yöneltilmekte olup, konuyla ilgili bilgi aşağıdaki gibidir;

Yüksek lisans öğreniminde azami süre 6 yarıyıldır ve tez 6'ıncı yarıyıl sonuna kadar istenilen herhangi bir tarihte teslim edilebilir. Bu durumda azami süresini 2020-21 Güz yarıyılı sonu itibariyle dolduracak olan bir yüksek lisans öğrencisinin en geç akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonuna kadar (22 Ocak 2021) tezini teslim etmiş olması gerekir. Bu süreç diğer yarıyıllarda da belirtildiği şekilde yürütülecektir.

Mevzuat hükümleri gereği; yüksek lisans tezinin tesliminden sonra savunma sınavının bir ay içerisinde yapılması ve başarılı bulunan tez için "mavi cilt teslim" işleminin sınavı takiben bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Yüksek lisans öğreniminden sonraki yarıyıldan itibaren Üniversitemizde doktora öğrenimine devam etmeyi hedefleyen öğrencilerimiz için, tezin savunma ve mavi cilt teslim süreçlerinin de göz önünde bulundurularak teslim edilmesi tavsiye olunmaktadır. 2020-21 Bahar yarıyılı için Doktora öğrenimine hak kazanan adayların kesin kayıtları 25-26 Şubat 2021 olarak belirlenmiş olup, kayıt işlemi için YL mezuniyetinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

YL tez teslim sürecine ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız.