26

Önceki Yöneticilerimiz

Prof. Dr. Şebnem Burnaz (2012- 2018)
Yardımcıları: 
Doç. Dr. Aygül Ağır
Yrd. Doç.Dr. Cumhur Ekinci
Doç. Dr. Can Karadoğan
Doç. Dr. Başar Öztayşi

 

Prof. Dr. Fatma Küskü Akdoğan (2008-2012)
Yardımcıları:
Doç. Dr. Özgür Kayalıca 
Doç. Dr. Aygül Ağır
Prof. Dr. Şebnem Burnaz

 

Prof. Dr. Ümit Şenesen (2005-2008)
Yardımcıları:
Prof. Dr. Benan Zeki Orbay 
Doç. Dr. Yegan Kahya 
Doç. Dr. Raziye Selim 

 

Prof. Dr. Ahsen Özsoy (2003-2005)
Yardımcıları:
Prof. Dr. Nur Esin 
Prof. Dr. Veliye Yanlı 
Prof. Dr. Gülçin Pulat 

 

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy (2003)
Yardımcıları:
Prof. Dr. Nur Esin 
Prof. Dr. Öner Günçavdı 

 

Prof. Dr. Yıldız Sey (1997-2002)
Yardımcıları:
Doç. Dr. İlknur Kolay 
Prof. Dr. Hacer Ansal 
Prof. Dr. Ahsen Özsoy

 

Prof. Dr. Altan Öke (1994-1997)
Yardımcıları:
Prof. Dr. Mehmet Bolak 
Yrd. Doç. Dr. Fatma Gökdel 

 
Prof. Dr. Nilüfer Ağat (1985-1994)
Yardımcıları:
Prof. Dr. Selime Sezgin
Prof. Dr. Ahmet Alphan
Prof. Dr. Mehmet Bolak


Prof. Dr. Hande Süher (1982-1985)
Yardımcıları:
Prof. Dr. Mete Ünügör
Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu