26

Askerlik

- Yüksek Lisans (Tezsiz-I.Öğretim) öğrencisinin tecili, ilgili Askerlik kanununa göre 1 yıl 6 ay, yapılmaktadır.

- Yüksek Lisans öğrenimine Yurt İçi Dil Öğrenimi aşamasında başlayan öğrenciler Yurt İçi Dil Öğrenimi azami süresi (1yıl) + Yüksek Lisans (Tezsiz-I.Öğretim-1 yıl 6 ay) olarak yapılmaktadır. 

- Yüksek lisans öğrenimine bilimsel hazırlık aşamasında başlayan öğrenciler bilimsel hazırlık azami süresi (1 yıl) + Yüksek Lisans (Tezsiz- I.Öğretim - 1 yıl 6 ay) sevk tehiri yapılmaktadır. 

- Yüksek Lisans (Tezsiz-II.Öğretim) öğrencisinin tecili, ilgili Askerlik kanununa göre 1 yıl, yapılmaktadır.

- Yüksek Lisans öğrenimine Yurt İçi Dil Öğrenimi aşamasında başlayan öğrenciler Yurt İçi Dil Öğrenimi azami süresi (1yıl) + Yüksek Lisans (Tezsiz-II.Öğretim-1 yıl) olarak yapılmaktadır. 

- Yüksek Lisans (Tezli) öğrencisinin tecili ilgili Askerlik kanununa göre 3 yıl 4 ay, yapılmaktadır.

- Yüksek Lisans öğrenimine Yurt İçi Dil Öğrenimi aşamasında başlayan öğrenciler Yurt İçi Dil Öğrenimi azami süresi (1yıl) + Yüksek Lisans (Tezli-3 yıl 4 ay) olarak yapılmaktadır.

- Yüksek Lisans öğrenimine bilimsel hazırlık aşamasında başlayan öğrenciler bilimsel hazırlık azami süresi (1 yıl) + Yüksek Lisans (Tezli- 3 yıl 4 ay) sevk tehiri yapılmaktadır. 

- Doktora öğrencisinin sevk tehiri 6 yıl yapılmaktadır.

 

UYARI:

- Kayıtları silinen öğrenciler, kayıtlarının silindiği ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına bildirilmekte ve sevk tehirleri iptal edilmektedir.

Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencileri Sevk Tehir İşlemleri:

Sosyal Bilimleri Enstitüsünde sevk tehiri (tecil) işlemleri müracaat alınarak yürütülmektedir. Müracaat etmeyen öğrencilerin tecilleri de yapılamadığından, aşağıda belirtilen bilgilerin dikkatli bir şekilde okunması ve söz konusu işlemlerin vaktiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

NOT:   

- I. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerin sevk tehir işlemleri 1 yıl 6 ay olarak yapılmaktadır.

- II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerin sevk tehir işlemleri 1 yıl olarak yapılmaktadır.

Yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerinin sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için;

·ASKERLİK DURUM BELGESİ (Aslı veya E-Devletten askerlik durumunu gösterir belge)

Belgeleri sbe@itu.edu.tr adresine e-mail olarak veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren öğrencilerin sevk tehirleri öğrenim süresince Enstitü tarafından yapılır. Sözü edilen evrakların Enstitüye teslim edilmemesi durumunda öğrencilerin sevk tehirleri gerçekleşmez.

NOT: Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum (MEB, Bakanlıklar vb.) veya başka üniversitelerden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden SBE tarafından tekrar tecil yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile Enstitüye müracaat etmeleri gerekir.

Bakaya öğrencinin sevk tehirine ve öğrenimine yasal imkan bulunmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin bakaya durumunu kaldırtıp, normal bir askerlik durum belgesi ile Enstitüye müracaat etmeleri gerekir.

Sevk Tehiri İptali ve Askere Gitme:

Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Sevk tehiri iptal işlemi şu şekilde gerçekleşir:

Enstitü tarafından sevk tehiri yapılmış olan ve askere gitmek isteyen öğrenci, sevk tehirinin iptal edilmesi talebine ilişkin dilekçesini sbe@itu.edu.tr e-mail ile veya elden teslim olarak yapar. Öğrencinin bu isteği, ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına bildirilir ve sevk tehiri iptal edilir.

Askeralma Bölge Başkanlığı tecili (sevk tehirini) iptal edip bu konuda ilgili Askerlik Şubesine bilgi verir.

Askerlik şubesinden veya E-Devlet üzerinden alacağı sevk tebellüğ belgesini ve askerlik nedeniyle izin alma dilekçesini sbe@itu.edu.tr e-mail adresine veya elden teslim etmek suretiyle Enstitüye bildirir. Bu aşamadan sonra öğrenciye askerlik hizmeti için öğrenim süresinden sayılmayan izin verilmiş olur.

Sevk tehiri iptali konusunda Askerlik Şubelerine aşağıdaki tarihlere kadar Askeralma Bölge Başkanlıkları tarafından haber verilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci askere gitmek istediği celp dönemini kaçırabilir.

CELP DÖNEMLERİNE GÖRE ERKEN SEVK MÜRACAAT TARİHLERİ

ÖĞRENCİNİN ENSTİTÜYE DİLEKÇE SON VERME TARİHİ

 

 

CELP DÖNEMLERİ

 

SEVK TEHİRİ İPTAL YAZILARININ İLGİLİ BİRİMLERE ULAŞMASI GEREKEN EN SON TARİHLERİ

1 KASIM

ŞUBAT

30 KASIM

1 ŞUBAT

MAYIS

28 ŞUBAT

1 MAYIS

AĞUSTOS

31 MAYIS

1 AĞUSTOS

KASIM

31 AĞUSTOS


Kayıt Silme ve Mezuniyet Durumunda Askerlik İşlemleri:

·Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 1 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır. Bu konuya gerekli özenin gösterilmesi uygun olur, aksi taktirde öğrenciler bakaya konuma düşmektedir ve bu durumun telafisi oldukça güçtür.

NOT : Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami süreler dahilinde öğrencilerin sevk tehirleri 35 yaşını doldurdukları senenin sonuna kadar yapılabilmektedir. Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılamamaktadır.

Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler.

Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

Detaylı Bilgi için www.asal.msb.gov.tr