26

Belgeler

Yüksek Lisans Formları


YL-1 Jüri Öneri Formu
YL-2 Tez ve Yayın Sunuş Formu*
YL-3 Tez Savunma Tutanağı
YL-4 Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu
YL-5 Mavi Cilt Sunuş Formu
YL-6 Biçimsel İnceleme Formu

* YL-2 numaralı formun ikinci sayfası 2019-2020 Bahar Dönemi ve sonrasında öğretime başlayan öğrenciler tarafından doldurulacaktır.