26

Doktora Tez Teslim Süreci

Tez Teslim Süreci (Şemayı görüntüleyin) 
Thesis Submission Process (View the diagram) 

1. Adım: Öğrenci 1 adet doktora tezi, doktora tez sunuş formu, jüri öneri formu, kısa özetler ve makalesinin yayınlanacağı veya yayınlandığı ile ilgili belgeyi enstitüye teslim eder.

2. Adım: Jüri değerlendirme formları, enstitü tarafından öğrenciye teslim edilir.

3. Adım: Öğrencinin doktora tezi, 2 hafta süreyle enstitüde açık incelemeye çıkarılır.

4. Adım: Öğrenci, 1 hafta içinde tezini jüri üyelerine imza karşılığı dağıtır ve tez teslim tutanağını enstitüye teslim eder.

5. Adım: Danışman imzalı tez sınav günü bildirim dilekçesine istinaden hazırlanan belge öğrenciye teslim edilir.

6. Adım: Öğrenci, doktora tez savunma sınavına girer. 

  • Durum a. Savunma sınavında başarılı olan öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanır.
  • Durum b. Savunma sınavından düzeltme kararı çıkan öğrenciye 6 ay ek süre verilir. Öğrenci, düzeltilmiş tezini 6 ayın sonunda teslim eder ve 1. Adımdan itibaren işlemlere tekrar başlanır.
  • Durum c. Savunma sınavından başarısız olan doktora öğrencisinin danışmanı değiştirilir ve yönetmeliğin ilgili maddesi uygulanır.

7. Adım: Öğrenci, 1 adet doktora tezini kütüphanede incelenmek üzere enstitüye teslim eder.

8. Adım: Öğrenci, kütüphaneden düzeltmeleri bitirilmiş tezi teslim alır ve gerekli düzeltmeleri yapar.

9. Adım: Öğrenci, düzeltmeleri tamamlanmış 1 adet siyah kapaklı doktora tezini kütüphaneye teslim eder.

10. Adım: Öğrenci, siyah kapak sunuş formunu doldurur.

11. Adım: Öğrenci, YÖK’ün tez kayıt sistemine girerek buradaki “Tez Veri Giriş Formu”nu doldurur, 1 adet çıktısını alır ve imzalar.

12. Adım: Öğrenci, içeriği enstitü web sayfasında belirtilen 1 adet CD’yi hazırlar.

13. Adım: Öğrenci,  siyah kapak sunuş formunu, ikinci intihal raporunu, CD’yi ve ekte belirtilen belgeleri enstitüye teslim eder.

14. Adım: Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu’nda “Doktor” unvanı verilmesiyle mezun olur.

Diploma Tesliminde Gerekli Olan Bilgiler

Diploma tesliminde gerekli bilgiler ve mezuniyet işlemleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.