26

Tez Yazım Kılavuzu ve Şablonlar

Lisansüstü tezlerinin İTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu'na uygun olarak yazılması zorunludur. Tez Yazım Kılavuzu'na uygun olmayan tezler ve ciltler tez kontrolü yapan araştırma görevlilerinden onay alsa bile enstitü tarafından kabul edilmez. Bu nedenle mezuniyetinizin gecikmemesi ya da gereksiz maddi kayıpların olmaması için tez yazılımında yeterli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

Yazıma geçmeden önce aşağıda yer alan kılavuzu okuyup örnek şablonu inceleyiniz.

İTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, İTÜ’de var olan deneyimin yanı sıra uluslararası kabul görmüş yazım kurallarından biri olan; APA (American Psychological Association) kurallarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer almayan konularda APA kuralları referans alınır. APA kuralları için detaylı bilgi www.apastyle.org internet sayfasından edinilebilir.

Önemli bilgilendirme: Tez teslim sürecinde aranan şartlardan biri de tezlerin "YL-6 Biçimsel İnceleme Formu" kriterlerini sağlamasıdır. Bu nedenle tez yazımında ilgili formdaki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını ilgili araştırma görevlilerinden önce sizin de kontrol etmeniz, karşılaşılacak biçimsel problemleri asgari düzeye indirecektir.

Faydalı Bilgiler:

• Online kaynakların (internet linki vs) referans olarak gösterimine örnek için tıklayınız.

• İntihal (Plagiarism, eser hırsızlığı): Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek. Detaylı bilgi için tıklayınız.

• Tez kapaklarında kullanılacak tez türü, anabilim dalı ve program adları aşağıda verilmiştir.

Program Adı Program Name Derece Diploma Derecesi
Müzik Music Tezsiz Yüksek Lisans Master of Arts Without Thesis
İktisat Economics Doktora Doctor of Philosophy
Müzik Music Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
Müzik Teorisi ve Kompozisyon Music Theory and Composition Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
Siyaset Çalışmaları Political Studies Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
Türk Müziği Turkish Music Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Business Administration and Technology Management Tezsiz Yüksek Lisans Master of Science Without Thesis
İşletme Business Administration Tezli Yüksek Lisans Master of Business Administration
İşletme Business Administration Tezsiz Yüksek Lisans Master of Business Administration Without Thesis
İktisat Economics Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Entrepreneurship and Innovation Management Tezsiz Yüksek Lisans Master of Science Without Thesis
Müzikoloji Musicology Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
Sanat Tarihi Art History Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
Yöneticiler İçin İşletme Executive Master Of Business Administration Tezsiz Yüksek Lisans Master of Arts Without Thesis
Çalgı-Ses Instrument - Voice Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
Çalgı-Ses Instrument - Voice Tezsiz Yüksek Lisans Master of Arts Without Thesis
Geleneksel Danslar Traditional Dances Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
Geleneksel Danslar Traditional Dances Tezsiz Yüksek Lisans Master of Arts Without Thesis
Konut ve Deprem Housing and Earthquake Tezsiz Yüksek Lisans Master of Science Without Thesis
İç Mimari Tasarım Interior Architectural Design Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
İktisat Economics Doktora Doctor of Philosophy
İşletme Business Administration Doktora Doctor of Philosophy
Müzikoloji ve Müzik Teorisi Musicology and Music Theory Doktora Doctor of Philosophy
Sanat Tarihi Art History Doktora Doctor of Philosophy
Müzik Music Doktora Doctor of Philosophy
Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Political and Social Thoughts Doktora Doctor of Philosophy
Bilim,Teknoloji ve Toplum Science, Technology and Society Tezli Yüksek Lisans Master of Science
İktisat Economics Tezli Yüksek Lisans Master of Arts
Bilim ve Teknoloji Tarihi History of Science and Technology Tezli Yüksek Lisans Master of ScienceTez Yazım KılavuzlarıİTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu (TR)
ITU Graduate Thesis Writing Guideline (ENG)


Türkçe Yazılan Tezler İçin Tez ŞablonlarıİTÜ Lisansüstü Tez Şablonu (Word)
İTÜ Lisansüstü Tez Şablonu Açıklamalı (PDF)
İTÜ Lisansüstü Tez Şablonu Açıklamasız (PDF)


İngilizce Yazılan Tezler İçin Tez ŞablonlarıITU Graduate Thesis Template (Word)
ITU Graduate Thesis Template with Comments (PDF)
ITU Graduate Thesis Template without Comments (PDF)