26

Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci

Tez Teslim Süreci (Şemayı görüntüleyin) 
Thesis Submission Process (View the diagram) 


Birinci Bölüm (Tezlerin İntihal Kontrolünden Geçirilmesi)

1.  Adım

Öğrenci  çalışmasını (öğrenci ödevleri, tez, makale) e-posta yoluyla danışmanına iletir. 
İntihal analizini ve sonucunun değerlendirmesini ilgili tez danışmanı yapar.

2.  Adım

İntihal raporu için danışmanın intihal tespit aracını kullanabileceği mevcut kullanıcı hesabı yoksa öncelikle kütüphane tarafından tez danışmanına bir kullanıcı hesabı açılır. Kullanıcı hesabı açma taleplerinizi adınız, soyadınız, unvanınız ve İTÜ e-posta adres bilgileriniz ile birlikte “zesolta@itu.edu.tr” e-posta adresine göndererek yapabilirsiniz (İntihal tespit aracı öğretmen kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz).

3. Adım

Danışman, sistem tarafından yapılan analiz sonuçlarını (Doküman bilgisi ve genel benzerlik skoru, dokümanla benzerliği bulunan kaynaklar listesi ve sonuç raporu) öğrenci ile paylaşır.İkinci Bölüm (Tez Teslimi)

1. Adım

2. Adım

İlgili bölüm tarafından tez savunma sınavı yapılır. Sınav sonucunda tez danışman(lar)ı ve jüri üyeleri tarafından onaylanan “YL-3 Tez Savunma Tutanağı” enstitümüze ulaştırılır. Sınav sonucunda başarısız bulunan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

3. Adım

Sınav sonucunda düzeltme alan öğrenciye, tezini düzelterek yeniden savunması için üç (3) ay süre verilir. Öğrenci üç ay içerisinde YL-4 Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu'nu enstitüye teslim eder. Düzeltme süresi bittiği halde tezini teslim etmemiş olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

4. Adım

Tez savunma sınavında başarılı olan ve savunma tutanakları Enstitü Öğrenci İşleri’ne ulaşmış öğrenciler tez kontrolü için beyaz ciltli tezlerini ilgili araştırma görevlilerine kontrol ettirmek üzere enstitüde görevli ilgili asistana teslim ederler (Aşağıda yer alan "*" açıklamasına bakınız).

Tezin biçimsel kontrolü, en çok iki (2) işgünü içerisinde tamamlanarak tezin biçimsel incelemesi sonucunda yapılması öngörülen düzeltmeleri içeren YL-6 Biçimsel İnceleme Formu, ilgili araştırma görevlileri tarafından Enstitü Öğrenci İşleri’ne teslim edilir.

Biçimsel incelemede öngörülen düzeltmelerin tümü öğrenci tarafından yapılıp mavi ciltli tez hazırlandıktan sonra mavi ciltli tez, tez danışman(lar)ı ve jüri üyeleri tarafından imzalanır. Düzeltilmiş mavi ciltli tezin imzaları tamamlandıktan sonra biçimsel inceleme formu ve tez, incelemeyi yapan araştırma görevlisi tarafından imzalanır ve 5. adıma geçilir.

5. Adım

Tez savunma sınavında başarılı bulunan öğrencilerin, en geç savunma sınavından sonraki bir (1) ay içerisinde aşağıdaki dokümanları Enstitü Öğrenci İşleri’ne teslim etmesi gerekir. Bu işlemi süresi içerisinde yapmayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.


Tez CD’sini oluşturma için izlenmesi gereken adımlar:

 1. Öncelikle “Tez Veri Giriş Formu” oluşturulur: YÖK Tez Merkezi sitesine girilip üye olunduktan sonra gerekli yönergeler izlenerek “Tez Veri Giriş Formu” oluşturulur (Bu formun “.pdf” uzantılı dosyası daha sonra tez CD’sine konulacaktır). Bu formun çıktısı alınıp imzalanır ve tez tesliminde enstitüye teslim edilir.
 2. Tez CD’sinde aşağıdaki dosyalar bulunur:
  • “tezverigirisformu.pdf” (Yukarıda “.pdf” formatında kaydedilen Tez Veri Giriş Formu bu isimle CD’ye eklenecektir)
  • referans_no.pdf (tezin .pdf kopyası, YÖK'ten aldığınız referans numarası dosyanın ismi olacak şekilde CD’ye eklenecektir)
  • “ozet_TR.doc” ya da “ozet_TR.docx” ve “summary_EN.doc” ya da “summary_EN.doxc” (Tezin Türkçe ve İngilizce özetleri her biri için 100 kelimeyi aşmayacak biçimde ayrı dosyalar halinde CD’ye eklenmelidir. Bu dosyaların formatı .doc ya da .docx olmalıdır)
  • referans_no.zip (tezin varsa ekleri - Uyarı: Tezin içine koymadığınız resim, video, program, ses kayıtları, vb. gibi basılı tezde bulunmayan ekler sıkıştırılmış bir klasör içerisinde CD’ye eklenecektir)
 3. Söz konusu tez CD’si aşağıdaki şekildeki gibi hazırlanarak enstitüye teslim edilir. “Ref No” YÖK sitesinden alınan veri giriş formu üzerinde yazan referans numarasıdır. Bu numara CD zarfı üzerine sağ üst köşeye yazılır. CD’nin üzerine ise öğrenci adını, soyadını ve programının adını yazar.                      
 4. Yeni tarihli Turnitin (İntihal) raporunun ilk ve son sayfalarının danışman tarafından imzalanmış nüshası eklenmelidir.

Not: CD içindeki tüm metin dosyaları çıktı almaya ya da kopyalama karşı korumalı olmayan biçimde PDF formatında olmalıdır.

Önemli: 

Tezlerin biçimsel incelemesinin yapılması için öğrencilerin, beyaz ciltli tezi teslim edecekleri tarihten bir iş günü öncesinde  sbe@itu.edu.tr  mail adresine aşağıdaki şekilde bilgilendirme maili göndermelidir. Biçimsel inceleme için Öğrenci İşleri tarafından Araştırma Görevlisi atanacak ve öğrenci süreç hakkında bilgilendirilecektir.

Gönderilecek mailin konu ve içeriği aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Konu:
Tez İnceleme-Ad Soyad
İçerik:

-
Öğrenci Numarası
-Öğrenci Adı Soyad
-Anabilim Dalı
-Tez Danışman

Diploma Tesliminde Gerekli Olan Bilgiler

Diploma tesliminde gerekli bilgiler ve mezuniyet işlemleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.