26

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Tanıtım

Programın hedefi, öğrencilere bilim ve teknoloji tarihi konusunda ileri düzeyde eğitim vermek ve onların bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir. Program, temel bilimler ve formel bilimlerin tarihinin yanı sıra bilim kurumları ve teknolojik evrimini değişik medeniyetlerin katkılarını da göz önünde bulundurarak ele almaktadır. Modern bilimin Avrupa’daki oluşumu, sanayi devrimi, Türk bilim ve teknoloji tarihi, İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişimi, mühendisliğin ve teknolojinin evrim süreci, bilimin kurumsallaşması ve bilimin yaygınlaşması temel konulardır.

Hedef Kitle

Programa tezli yüksek lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir.

Mezunların Çalışma Alanları

Programı başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde ve araştırma geliştirme kurumlarında kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, müzelerde, bilim merkezlerinde, arşivlerde çalışama olanağı bulabileceklerdir. 

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Programın Öğrenme Çıktıları

 • Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
 • Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere gerekli metot ve araçları kullanma,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanma ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını analiz etme, yorumlama,
 • Bilim, ve Teknoloji Tarihi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik),
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında araştırma yönelik olarak problem tanımlama, önemli problemleri çözme ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletme ve yeniden tanımlama için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümleyecek, değerlendirme ve sentezleme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunma.

Dersler

BVT 601E Latin
BVT 602E Antic Greek I
BVT 603E Antic Greek II
BVT 604E Arabic
BVT 605E Archaeology of Technological Evolution
BVT 606 Bilim Tarihi Metinleri
BVT 607E Automata Wonder and Technology in the Ancient and Medieval Works
BVT 608 Bilim ve Teknoloji Tarihinde Metodoloji
BVT 609 Elektrik Tarihi
BVT 611 Genetik Bilimi Tarihi
BVT 612E History of the Balkan Cities
BVT 613E History of Medicine
BVT 614E History of Nuclear Energy
BVT 615E History of Optic Sciences
BVT 616E History of Physics
BVT 617E History of Textile Art
BVT 618E History of Philosophy of Science
BVT 619 Kartografya Tarihi
BVT 620 Kimya Tarihi
BVT 621 Müzik Tarihi
BVT 622 Makinaların Tarihi
BVT 623 Matematik Tarihi I
BVT 624 Matematik Tarihi II
BVT 625 Osmanlı Türkçesi I
BVT 626 Osmanlı Türkçesi II
BVT 627 Meteoroloji Tarihi
BVT 628 Ölçümün Tarihi

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ (Program Koordinatörü)
Prof. Dr. Tuncay ZORLU
Dr. Öğr. Üyesi Burak BARUTÇU

Erasmus Koordinatörü

Araş. Gör. Emirhan TEZER

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. A.M. Celal ŞENGÖR Türkiye'nin tektoniği / Bilim tarihi ve felsefesi / Mars ve Merkür'ün tektoniği
Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ Bilim Eğitimi / Mühendislik Eğitimi / Bilimin Doğası
Prof. Dr. Cafer ÖZKUL Optik / Fotonik / Optoelektronik / Lazer / Holografi
Prof. Dr. Eda Tahir TURANLI Epigenetik mekanizmalar / Biyobelirteç analizleri / Kompleks hastalıkların genetik unsurları
Prof. Dr. Gülname TURAN Ürün tasarımı / Tasarım Tarihi / El Sanatları Tarihi
Prof. Dr. Hüseyin TOROS Atmosfer Bilimleri / Meteoroloji / Sayısal Modelleme / Hava kalitesi
Prof. Dr. Kazım Yavuz EKŞİ Astronomi / Astrofizik ve Uzay Bilimleri
Prof. Dr. Neşe ÖZDEMİR Matematiksel Fizik / Gravitasyon Kuramları / Kozmoloji
Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK Tarihsel Müzikoloji / Müzik Paleografyası / Müzik Tarihi / Müzik Sosyolojisi
Prof. Dr. Tuncay ZORLU Osmanlı Düşünce Tarihi / Osmanlı Bilim ve Teknoloji Tarihi
Prof. Dr. Turan ÖZTÜRK Organik Materyal Kimyası
Prof. Dr. Atabey KAYGUN Cebir / Topoloji / İstatiksel Veri Analizi
Doç. Dr. A. Savaş ARAPOĞLU Kütleçekim ve Kozmoloji / Sicim Kuramı
Doç. Dr. Bülent ARIKAN Erken Tunç Çağ / Yerleşim Arkeolojisi / Peyzaj Arkeolojisi
Doç. Dr. Ebubekir CEYLAN Ortadoğu Çalışmaları / Son Dönem Osmanlı Tarihi / Irak Tarihi
Doç. Dr. Hasan KARATAŞ Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi / Erken Modern Bilgi Tarihi
Doç.Dr. Mehmet Kerim RAMAZANOĞLU Nükleer Fizik / Yoğun Madde Fiziği / Süper İletkenler / Neutron Physics
Dr.Öğr.Üyesi Fatma TURHAN SEL Balkan Tarihi / Osmanlı Dönemi Balkan Coğrafyası / Bosna Tarihi
Dr.Öğr.Üyesi Giovanni MION Bilim Felsefesi / Epistemoloji /Analitik Felsefe / Mantık
Dr. Öğr. Üyesi Burak BARUTÇU Rüzgar enerjisi / Performans analizi / Doğrusal olmayan modeller
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali DOĞAN Orta doğu çalışmaları / Misyonerlik tarihi / Katolik misyonerlik tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAKAN Yenilenebilir Enerji Sistemleri / Akışkanlar Mekaniği / Enerji
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCE Osmanlı tarihi / modern Mısır tarihi / Ortadoğu tarihi / Balkan tarihi / Avrupa tarihi
Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN İslam kitap sanatları / Sanat yönetimi / İletişim ve müzecilik
Öğr. Gör. Dr. Özge ATALAY ÇELİK Kent sosyolojisi / Sosyal politika / Toplumsal cinsiyet
Dr. Ali DEMİRCİ Mühendislik Matematiği
Dr. Çiğdem ÖZKAN AYGÜN Kentsel arkeoloji / Yerleşim Arkeolojisi / Ortaçağ Arkeolojisi / Bilim ve Teknoloji Tarihi / Kültürel Miras Yönetimi / Ticaret Tarihi