26

DENİZCİLİK ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

Tanıtım

Denizcilik Çalışmaları Doktora Programı’nın hedefi, öğrencilere denizcilik alanında ileri düzeyde eğitim vermek ve bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneklerini geliştirmektir. Programda, ‘Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği’, ‘Denizcilikte İnsan Kaynakları’ ve ‘Denizcilikte Güvenlik’ alanlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Program, bireylere bu 3 başlıktan birinde doktora yapma olanağı sağlamaktadır. Program %30 İngilizce’dir. Denizcilik Çalışmaları Doktora Programı'nın amacı disiplinler arası bir eğitim ile eleştirel bakış açısına dayalı analitik düşünce yetisini geliştirmektir.

Hedef Kitle

Program, bölüm farkı gözetmeksizin tezli yüksek lisans programını  bitirmiş kişilerin başvurabileceği, özellikle kariyerine denizcilik alanında yön vermek ve denizcilik alanında uzmanlaşmak isteyenlerin dikkatini çekecek niteliktedir. Denizcilik Çalışmaları doktora programı, öğrencilere araştırma yapmak istedikleri alanda kuramsal bilgi birikimi sağlamayı, dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Öğrenme Çıktıları

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (Bilgi).

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (Bilgi).

3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (Beceri).

4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (Beceri).

5.  Denizcilik alanı ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanabilme (Beceri).

6. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

7. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

8. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

9. Denizcilik alanında araştırmaya yönelik olarak problem tanımlama, önemli problemleri çözme ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletme ve yeniden tanımlama için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma (Beceri).

10. Denizcilik alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümleyerek, değerlendirme ve sentezleme (Alana Özgü Yetkinlik).

11. Denizcilik alanında özgün araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunma (Alana Özgü Yetkinlik).

Doktora Programı Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için  tıklayınız.

Dersler

DZC 6XX/E  Denizcilikle Mücadele Önleme Operasyonları ve Hukuk Kuralı (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilik Endüstrisinde Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0)

DZC 6XX/E Global Lojistik Ağı Modellemesi ve Politikası (3+0)

DZC 6XX/E Deniz Lojistiğinde Sürdürülebilirlik (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilik Yönetimi ve Politika Yapımı (3+0)

DZC 6XX/E Layner Gemi Filosu Planlaması (3+0)

DZC 6XX/E Yük Taşımacılığında Performans Ölçümü (3+0)

DZC 6XX/E Deniz Güvenliği İstihbaratı (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilik İnsan Kaynaklarında Analitik ve Metrikler (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilik Psikolojisi ve İnsan Faktörü (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilik Sektöründe Enerji Yönetimi  (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilik Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilik Sektöründe Veri Yapıları (3+0) 

DZC 6XX/E Deniz Çevresi Yönetimi (3+0)

DZC 6XX/E Deniz Krizine Yanıtın Bilişsel Modeli (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilikte Takım İş Yükü ve Haberleşme Analizi (3+0)

DZC 6XX/E Avrupa Birliği Ulaştırma ve Denizcilik Politikaları (3+0)

DZC 6XX/E Uluslararası İlişkiler ve Denizcilik Ekonomisi (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilikte Bilişim Sistemleri (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilikte İş Sağlığı ve Güvenliği (3+0)

DZC 6XX/E Denizcilik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme (3+0)

DZC 696/ 696E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer

DZC 699 Tez Çalışması

DZC YET Yeterlilik Aşaması

Programme Executive Committee:

Prof.Dr. Leyla TAVACIOĞLU (Chair)
Prof. Dr. Oğuz Saim SÖĞÜT
Asst. Prof. Pelin BOLAT (Programme Coordinator)

Akademik Kurul

Adı Soyadı

Çalışma Alanları

Prof.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

Deniz Ulaşımı/Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Deniz İşletmeciliği/Biyomedikal

Prof. Dr. Oğuz Saim SÖĞÜT

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Pelin BOLAT

Deniz Ulaşımı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemilerde Enerji Verimliliği

Prof.Dr. Cengiz DENİZ

Denizcilik Eğitimi/Enerji Verimliliği

Prof.Dr. Ata BİLGİLİ

Oşinografi / Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği / Deniz Teknolojisi

Prof.Dr. Özcan ARSLAN

Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Deniz İşletmeciliği

Prof.Dr. Tuncay ZORLU

Osmanlı Düşünce Tarihi / Osmanlı Bilim ve Teknoloji Tarihi

Prof. Dr. Metin ÇELİK

Denizcilikte İnsan Faktörü/Emniyet Yönetimi/Gemi Makineleri

Doç.Dr. Dilay ÇELEBİ

Ulaştırma Sistemleri / Envanter ve Stok Yönetimi / Yük Taşımacılığı / Optimizasyon ve Modelleme / Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Prof.Dr. Şule Itır SATOĞLU

Üretim Planlama ve Kontrol / Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Doç.Dr. Enver ÖZDEMİR

Kriptografi / Hesaplamalı Sayılar Teorisi / Ağ Güvenliği

Doç.Dr. Erdem ÜÇER

Gemi Hareketleri ve Kontrolü / Gemi İnşaatı / Gemi Hidromekaniği

Doç.Dr. Tanzer SATIR

Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemi Yönetimi / Deniz Ulaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah HANÇERLİOĞULLARI

İşletme/ Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk BEYCA

İstatistiksel Öğrenme/ Derin Öğrenme

Dr. Öğr. Üyesi Resul AYDEMİR

Endüstriyel Organizasyon / Bankacılık / Havacılık Sektörü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇİÇEK

Gemi Makineleri/İşletme Mühendisliği/Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal BEŞİKÇİ

Enerji Verimliliği / Risk Yönetimi / Deniz Taşımacılığı / Deniz Kirliliği / Ulaştırma Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin KADIOĞLU

Kurvaziyer Turizm / Yat İnşa ve Yat Turizmi / Denizcilik Politikaları / Denizcilik Tarihi / Denizcilik Müzeleri / Liman işletmeciliği / Anlayarak Hızlı Okuma

Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTOGAN

Otomatik kontrol / İleri Kontrol Algoritmaları / Mekatronik

Dr. Öğr. Üyesi Fırat BOLAT

Deniz Ulaştırma Mühendisliği / Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Gemilerde Enerji Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇİÇEK

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Denizcilikte Risk Yönetimi / Denizcilikte Güvenilirlik Yönetimi /Denizcilik Teknolojileri / Gemi Yönetimi

Dr. Sabire CÖMERT

Deniz Ulaştırma Mühendisliği

Dr. Üyesi Banu TANSEL

Deniz Ulaştırma Mühendisliği