26

Müzik

Tanıtım

Doktora programı, akademik çalışma yapmayı hedeflemiş araştırmacılara Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, ve Tarihsel Müzikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmaya yönelik disiplinlerarası bir bakış açısı ile kurgulanmış bir öğretim planı sunmaktadır.

Programın Amacı

* Müzik dalında gereksinim duyulan, bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklerine sahip, yaratıcı profesyoneller yetiştirmek.

* Yapılan araştırmaların ortaya konularak gelecek nesillere ışık tutması bakımından oluşturulacak ortamlarda bilgi alışverişinin sağlanarak müzik sanatına katkıda bulunmak.

* Yapılacak yeni alan araştırmalarında ortaya konan materyallerin yayınlanarak bilimin hizmetine sunulması.

* Materyallerden toplanan verilerin araştırmacıların hizmetine sunularak yeni teoriler üretilmesini sağlamak.

* Kültürümüze sahip çıkılması ve yeni sistemler-metotlar geliştirilmesi konusunda yaratıcı ve araştırmacı ruha sahip olacak gençlerin yetişmesine olanak vermek.

* Programa katılan öğrencilerin sürekli eğitim ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası çeşitli imkanlar sağlamak.

* İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlamak.

* Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamak.

* Yurtdışı üniversitelerle işbirliği kurarak benzeri programları ortak açmak ve üniversitelerarası değişim programları yapmak.

Programın Yapısı

* Bu program Tezli Müzik Doktora Programı olup 36 kredilik ders ve bitirme tezinden oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Program süresi enstitümüzün diğer programları ile paralellik takip eder.

* Programa başvuran öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Başvuru Koşullarını yerine getirdikten sonra giriş sınavına tabi tutulur. Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, Müzikoloji dallarında uzmanlık alanları mevcuttur. Öğrenciler seçtikleri dersleri bu alanlardan alarak mezun olabilecekleri gibi değişik alanlardan da seçmeli ders alabilirler. Müzik Doktora Programından mezun olan öğrenciler Müzik dalında Doktora diploması alırlar.

* Müzik Doktora Programının mezuniyet kredisi 36'dır.

* Programın dili İngilizce'dir.

* Müzik doktora programının 36 kredilik dersleri bittikten sonra, yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar, MDP 699 kod numaralı bitirme tezine başlayabilir. Bitirme tezi kredisizdir, değerlendirme başarılı veya başarısız olarak yapılır.

* Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.

* Programın yürütülmesi İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Ders Listesi

MDP 601E Advanced Trends in Music Theory
MDP 603E Composition Project 1
MDP 604E Composition Project 2
MDP 605E Composition Project 3
MDP 606E Composition Project 4
MDP 607E Advanced Chamber Music 1
MDP 609E Recital 1
MDP 610E Recital 2
MDP 611E Recital 3
MDP 612E Recital 4
MDP 614E Individual Research Topics in Music 2
MDP 616E İleri Şeflik Teknikleri 1
MDP 618E Recent Trends in Music Theory
MDP 619E Current Debates in Ethnomusicology
MDP 621E Critical Perspectives in Ethnomusicology
MDP 622E Topics in Ethnomusicology-Theory and Praxis
MDP 623E Eğitici Dinl. Avrupa ve Kuzey Amerika
MDP 624E Eğitici Dinleme Güney Yküre
MDP 625E Individual Research Topics in Music 1
MDP 626E Advanced Chamber Music 2
MDP 627E İleri Prodüksiyon
MDP 629E İleri Elektronik Müzik Besteciliği
MDP 631E Keyboard Musicianship
MDP 632E Schenkerian Analysis
MDP 633E Advanced Chamber Music 3
MDP 634E Recent Trends in Musicology
MDP 636E Advanced Mixing
MDP 638E Advanced Mastering
MDP 639E Müzikte Eleştirel Biyografi Yazımı
MDP 641E Müzik ve Biliş
MDP 642E Müzikte Doğaçlama Çalışmaları 2
MDP 643E Müzikte Doğaçlama Çalışmaları 1
MDP 644E Müzikte Kişisel Araştırma Konuları 4
MDP 645E Dünya M. Avrupa Etk. Bestecilik
MDP 646E Kürt Müzikleri
MDP 648E Müzik ve Estetik Kültürlerarası Bir Yaklaşım
MDP 649E İleri Şeflik Teknikleri 2
MDP 652E Eğitici Dinleme Asya
MDP 653E Etnomüzikolojide Tını ve Kompozisyon
MDP 655E Müzikte Kişisel Araştırma Konuları 3
MDP 657E Türkiye Müzikleri
MDP 659E Ses İçin İleri Programlama
MDP 661E Çoklu Ortam İçin İleri Tasarım
MDP 663E Elekt.Müzik Tarihinde Eleş. Araş
MDP 671E Contemporary Practices in Sonic Arts
MDP 672E Advanced Mixed Composition
MDP 673E Special Topics in Sound Studies

Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Yelda ÖZGEN ÖZTÜRK (Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Emine Şirin ÖZGÜN TANIR
Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN


Erasmus
Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN

Akademi
k Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Cihat AŞKIN Keman
Doç. Dr. Jerfi AJİ Piyano / Müzik Teorisi
Prof. Dr. Tolgahan ÇOĞULU Gitar / Klasik Gitar / Mikrotonal Gitar
Doç. Dr. Taylan ÖZDEMİR Ses Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DENEÇ Ses Mühendisliği
Doç. Jülide GÜNDÜZ Flüt
Prof. Dr. Can KARADOĞAN Ses Mühendisliği
Doç. Dr. Yelda ÖZGEN ÖZTÜRK Viyolonsel
Doç. Dr. Emine Şirin ÖZGÜN TANIR Etnomüzikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN Kompozisyon / Müzik Teorisi
Dr. Paul Alister WHITEHEAD Tarihsel Müzikoloji
Dr. Robert Oliver BEAHRS Etnomüzikoloji
Dr. Konstantinos VASILAKOS Ses Sanatları
Dr. Jeremy WOODRUFF Müzik Teorisi / Kompozisyon
Dr. Jane Ellen HARRISON Tarihsel Müzikoloji
Dr. William SUMITS Etnomüzikoloji
Doç. Dr. Mehmet Cevdet EREK Ses Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi Emmanouil EKMEKTSOGLOU Ses Sanatları / Kompozisyon
Doç. Sıtkı Kandemir BASMACIOĞLU Piyano

 

Programın İnternet Sayfası:
http://www.miam.itu.edu.tr/