26

Sanat Tarihi

Tanıtım

Sanat tarihine geniş bir açıdan bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulan programda disiplinlerarası bir anlayışla eğitim sürdürülmektedir. Sanat Tarihi yüksek lisans programının amacı eleştirel bakış açısına dayalı analitik düşünme yetisini geliştirmeyi sağlamaktır. Öğrencilerin lisans eğitimlerinde aldıkları bilgileri sanat tarihine özgü dil, kavram ve yöntemlerle yeniden değerlendirmeleri ve tez aşamasında bu birikimleri akademik bir çalışmaya dönüştürmeleri hedeflenmektedir. Sanat Tarihi doktora programı ise akademik çalışma yapmayı hedeflemiş araştırmacılara, sanat tarihi konularında uzmanlaşmaya yönelik disiplinlerarası bir bakış açısı ile kurgulanmış eğitim planı sunmaktadır.

Tarihçe
 
1986-1987 eğitim-öğretim yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof.Dr. Semra Ögel'in başkanlığında, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından, Sanat Tarihi Anabilim dalı açılmış ve lisansüstü eğitime başlanmıştır. Program, sanat ve tarihine geniş bir persfektiften bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulmuştur. Anabilim Dalı’nın yetiştirdiği öğrenciler mesleklerini uygulayabilmişler, yurtiçinde ve yurtdışında önemli konumlarda profesyonelliklerini sürdürebilmişlerdir. Mezunlarımızın çoğu; yazar, galeri uzmanı, devlet ve özel üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar.

Programın Amacı

Sanat Tarihi Lisansüstü Programı'nın amacı; sanat tarihinde, geniş bir perspektiften değerlendirmeye açık bir eğitimi gerçekleştirmektir. Bu nedenle Antikçağ’dan başlayarak Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye’si ve modern dönemleri kapsayan bir program oluşturulmuştur. Tarihsel bilgi birikiminin sağlanması dışında kuramsal yaklaşımların kavratılması da hedeflenmektedir.

Eğitim, sanat tarihi öğrencileri dışında, lisans eğitimlerini değişik bilim dallarında tamamlamış öğrencilere açıktır. Başlangıcından günümüze arkeoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, edebiyat, iletişim, endüstri tasarımı, mühendislik, mimarlık,  tiyatro, sinema, resim alanlarından öğrenciler anabilim dalımızda yüksek lisans eğitimine katılmaktadırlar. Disiplinlerarası bir eğitimi gerçekleştirmesi birimin özgünlüğüdür ve bu farklılık eğitimde bir dinamizm yaratmaktadır. Bu açıdan programda özellikle kuram, tarih, sosyoloji, felsefe, metodoloji, analiz ve yorum konularına yer verilmektedir. Öncelikli olarak da ezbere dayalı olmayan, öğrenciyi sorgulamaya ve tartışmaya yönelten aktif bir eğitim uygulamaya özen gösterilmektedir. Program, kuruluş ilkelerine sadık bir şekilde sürdürülmektedir.

Amacı; disiplinlerarası bir eğitim gerçekleştirmek, analitik araştırma yöntemi uygulama yetisini geliştirmek ve eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.

Hedef Kitle

Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık tarihi, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar, müzecilik gibi sanatla ilgili bölümlerinin yanı sıra iletişim, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, edebiyat, tasarım, mühendislik, hukuk, mimarlık, sağlık bilimleri, vb. alanlarından da öğrenci kabul edilmektedir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

 • Sanat Tarihi alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, yorumlayabilme ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme.
 • Sanat Tarihi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenmesini yönlendirebilme, kullanabilme, uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Sanat Tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bu alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
 • Sanat Tarihi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma, Sanat Tarihi alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanat Tarihi alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek çalışma yürütme; alan bilgisini ve problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Sanat Tarihi alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (doktora tezi) hazırlayabilme ve bu çalışma ile sanat tarihine yenilik getirebilme.
 • Çalışmalarını, alanındaki ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.

Programın Yapısı

 • Mezun olmak için en az 24 kredi ve doktora tezini tamamlamak gerekmektedir.
 • Bütün dersler 3+0 kredilidir.
 • Öğrenciler en az 8 seçmeli ders almak zorundadır.
 • Öğrenci programı tamamlayabilmesi için derslerin %30'unu İngilizce almak zorundadır.
 • Programın yürütülmesi  İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.

Dersler

Güz
STR605 Sanat ve İktidar
STR609 Osmanlı Sarayları
STR610 Islamic Art and Architecture
STR611 Mimari Bezeme
STR613 Doğu – Batı Bağlamında Türk Mimarlığı

Bahar
STR606 Relationship Between Industry and Art
STR608 18. ve 19. Yüzyılda Osmanlı Mimari Bezemede Desen
STR612 Görsel Kültür

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Zeynep KUBAN (Program Koordinatörü)
Doç.Dr.Oğuz HAŞLAKOĞLU
Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Zeynep KUBAN

Akademik Kurul

Ad Soyad

Çalışma Alanı

Prof. Dr. Zeynep KUBAN

Antik Çağ Mimarisi / Erken 20. yüzyıl mimarisi ve sanatı

Prof. Dr. Turgut SANER

Antik Çağ Mimarlığı/19 Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı

Doç. Dr. Çiğdem KAYA PAZARBAŞI

Ürün Tasarımı / Tasarım Kültürü, Sanat ve Toplumsal Bağlam

Doç.Dr.Oğuz HAŞLAKOĞLU

Sanat Felsefesi / Disiplinlerarası Sanat

Doç.Dr.E. Belgin YETİŞKİN

Sanat Sosyolojisi / İletişim Sosyolojisi

Prof. Dr. Tuncay ZORLU

Osmanlı Düşünce Tarihi / Osmanlı Bilim ve Teknoloji Tarihi / Osmanlı Eğitim Tarihi

Prof. Dr. Aygül AĞIR

Doğu Batı Kültürel Alışverişlerin Mimariye ve Sanata Yansıyan Sonuçları/Mimarlık Tarihi

Prof. Dr. Gülname TURAN

Ürün Tasarımı / Tasarım Tarihi / El Sanatları Tarihi

Doç. Dr. V. Gül CEPHANECİGİL

Geç Osmanlı Mimarlığı / Erken Cumhuriyet Mimarlığı / Kent Tarihi

Öğr. Gör. Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE

19. ve 20. yüzyıl Resim Sanatı / İslam Bezeme Sanatı

Doç. Dr. Geoff BOVE

Eskiçağ Felsefesi / Sanat Felsefesi / Toplum ve Siyaset Felsefesi

Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN

Resim / Türk-İslam Sanatları Tarihi

Doç. Dr. Bülent ARIKAN Regional and Temporal Focus/Field Methods/Anthropological Theories  

 

Programa Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Evangelia ŞARLAK (Işık Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahu ANTMEN (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Ayşe H. KÖKSAL (Özyeğin Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Zerrin İREN BOYNUDELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Miyuki AOKI GIRARDELLI (Bağımsız Araştırmacı)
Ali ARTUN (Sanat Eleştirmeni)
Öğr. Gör. Dr. Enis Ali YURTSEVER (Bağımsız Araştırmacı)

Programın Web Sayfası: http://www.sanattarihi.itu.edu.tr