26

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Tanıtım

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Güz Dönemi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde kurulmuştur. Program tezli Yüksek Lisans Programı olup, dersler İngilizce verilmektedir. Türkiye’de bu isimle açılmış tek Yüksek Lisans Programıdır. Programın Danimarka’da bulunan ve İngilizce eğitim veren Aarhus Universitesi “Science Studies” programıyla ve Almanya’da bulunan ve İngilizce eğitim veren Münih Teknik Üniversitesi “Science and Technology Studies” Yüksek Lisans Programı ve gene Danimarka Kopenhag'da bulunan ve İngilizce eğitim veren Aalborg Üniversitesi, "Techno-anthropology" Yüksek Lisans programıyla Erasmus+ bağlantısı bulunmaktadır.  

Hedef Kitle

Programa disiplinlerarası yapısından dolayı yalnızca üniversitelerin mühendislik ve temel bilimler bölümlerinden mezun olmuş kişiler değil, insan ve toplum bilimlerinden ve sanat alanlarından gelecek olan öğrenciler, Teknokentler’de ve özel sektörde çalışan üniversite mezunları, sivil toplum kuruluşlarında çalışan ve bu konularda teorik çerçeve edinerek ampirik araştırma yapmayı isteyen üniversite mezunları başvurabilir.

Mezunların Çalışma Alanları

Program mezunları bilim ve teknoloji politikaları oluşturan kamu kurumları, bilim ve teknolojiyle ilgili etik kurullar, TÜBİTAK’ın oluşturduğu bilim merkezleri, medya gibi sektörlerde çalışabilir; üniversitede akademisyen olarak kariyerlerine devam edebilirler.

Başvuru Koşulları

- ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 630,yeni sistem GRE Quantitative minimum 150).
- Minimum lisans ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır.
- Programa 4 yıllık lisans programını bitiren kişiler başvurabilir.  
- Programa dört yıllık lisans programını bitirmiş kişiler başvurabilir.
- İki referans mektubu, Transkript, ALES ya da GRE belgesi, CV, İngilizce yazılmış program amaç yazısı (en az 1500 kelimelik) bulunmalıdır.
- Mülakatta başarılı olmalıdır.

Programın Amacı

Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktördür. Kopernik Devrimiyle başlayan Modern Bilimin gelişimi Endüstri Devrimleri’nin gerçekleşmesine temel oluşturmuştur. Endüstri devrimleriyle başlayan süreç, bugün, Endüstri 4.0 olarak enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, akıllı evler, biyoteknoloji, nanoteknoloji, robotik ve sosyal ağların oluşumuyla yeni bir evrimsel sürece girmiştir. Son 30-40 yıldır yaşanan bu büyük dönüşüm, gerek hızı gerekse sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel alanda yarattığı çarpıcı dönüşümler ile verili düşünce kalıplarını yerle bir etmiştir. Bu nedenle yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle ele almak büyük bir aciliyet kazanmıştır. Teknolojinin sunduğu yeni olanakları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan Türkiye gibi gelişen ülkelerde bu durum ayrı bir boyut kazanmaktadır. Bu nedenle, “Bilim, Teknoloji ve Toplum Birinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” sosyal ve insani bilimlerle, bilim ve teknoloji çalışmaları arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır.

Misyon

Üniversitemizin misyonu, “bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek” olarak belirlenmiştir. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” adlı tezli Yüksek Lisans Programı bu misyona hizmet etmeyi amaçlar. İnsan ve toplum bilimleriyle, bilim-teknoloji çalışmaları ve uygulamaları arasında bir bütünleşme oluşturmayı hedefleyen bu program, modern teknoloji toplumunun karmaşık yapısını anlamamıza ve bu doğrultuda oluşan etik, sosyal, kültürel ve politik problemlerin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bunu yaparken de Üniversitemizin yaygınlaştırmayı hedeflediği

 • İnsan Odaklılık ve Farklılıklara Açıklık
 • Özgürlükçülük ve Eleştirellik
 • Girişimcilik ve Rekabetçilik
 • Özgünlük ve Yenilikçilik gibi değerlerin geliştirilmesinin yanı sıra, mühendislik ve diğer dallardan gelen öğrencileri;
 • Standart düşünme tarzlarının dışına çıkmaya teşvik ederek,
 • Bilim ve teknolojinin toplumla ilişkisi üzerine düşünmeye iterek,
 • Bu konuda çıkacak etik, kültürel, politik problemlerin ampirik çözümüne katkıda bulunarak,
 • Eleştirel, farklılıklara açık, özgürlükçü ve yenilikçi bir bakış açısı edinmesini sağlayacaktır.

Program Öğrenme Çıktıları

 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Bilim, Teknoloji ve Toplum bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum’a ilişkin bilgiyi, problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda sosyal bilimlere özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum’a ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili disiplinlerarası çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme, eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme ve çözüm için harekete geçebilme.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilişkilendirilebilecek olan güncel olayları takip edebilme.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ilişkilere yön veren normların değerlendirilmesinde ve eleştirel bir biçimde incelenmesinde kullanma.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum programının disiplinlerarası yapısına uygun olan takım çalışmasını yürütebilme.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili problemlerin sürekliliğini görebilme.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum’la ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ve programın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme.

Dersler

Zorunlu Dersler

BTT 501E Science,Technology and Society Studies (Bilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları) (3+0)
BTT 503E History of Science and Technology ( Bilim ve Teknoloji Tarihi) (3+0)
BTT 505E Global Politics of New Technologies (Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset) (3+0)
BTT 507-507E Research Methods in Social Sciences(Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları) (3+0)

Seminer (0+0)

Tez (0+0)

Seçmeli Dersler

BTT 502E Ethics in Science and Technology
BTT 504E Technology and Modern Warfare
BTT 506E Philosophy of Science
BTT 509E Science Technology Policies
BTT 510E Material Culture Theory Methods
BTT 511E Energy, Transport and Society
BTT 513E Sociology Of Environment
BTT 516E Science and Technology Issues in Films
BTT 518E Science and Technology in the Ottoman World
BTT 520E Selected Topics in Science, Technology and Society
BTT 522E Integrating Educational Technologies into Engineering Education

 

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aydan TURANLI (Anabilim Dalı Başkanı ve Program Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇALKIVİK
Dr. Öğr. Üyesi Barry STOCKER

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Aydan TURANLI

Akademik Kurul

 Adı Soyadı  Çalışma Alanları
Prof. Dr. Aydan TURANLI Dil Felsefesi / Teknoloji Felsefesi / Zihin Felsefesi
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇALKIVİK Uluslararası İlişkiler Kuramları / Uluslararası Güvenlik
Dr. Öğr. Üyesi Barry STOCKER Etik / Siyaset Felsefesi / Estetik / Kıta Felsefesi
Prof. Dr. Tuncay ZORLU Osmanlı Eğitim Tarihi /Osmanlı Düşünce Tarihi
Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ Bilim ve Teknoloji Tarihi / Mühendislik Eğitimi / Bilim Eğitimi
Doç. Dr. Aslı Öğüt ERBİL İklim ve Su Politikaları /Çevre Yönetimi /Kentsel/Yerel Siyaset
Doç. Dr. Ebru YETİŞKİN Yeni Medya / Postkolonyal Düşünce / Sosyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Sevil BALTALI altalı TIRPAN Topluluk Arkeolojisi / Antropoloji / Kalıtım Çalışmaları / Yakın Doğu Arkeolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Giovanni MION Bilim Felsefesi / Epistemoloji / Analitik Felsefe / Mantık