26

Geleneksel Danslar

Tanıtım

Programın temel amacı, bireylere alanında teorik ve pratik donanım, dans performansında yetkinlik, bilimsel ve sanatsal düşünce sistematiği ile gelişmeye ve yaratıcılığa açık bir vizyon kazandırmaktır. Çağdaş sahne sanatları düzeyinde disiplinlerarası çalışmalardan da yararlanarak geleneksel danslar alanını sanatsal ve bilimsel platformda geliştirebilecek ve temsil edilen kültürel değerleri dünya ile bütünleştirebilecek sanatsal ve bilimsel donanımın kazandırılması da programın öncelikli görevlerindendir.

Hedef Kitle

Performans alanındaki bilgilerini uygulama ve teorik alanda uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek; geleneksel dansların yanı sıra, dansta disiplinlerarası çalışmalar yapabilecek; farklı dans disiplinleri ve ilişkili tüm alanlardan öğrenciler.

Mezunların Çalışma Alanları

Akademik ve sanatsal içerikli kurumlar (Üniversiteler, Enstitüler, Kültür Bakanlığı Toplulukları, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Bilimsel Sertifika Programları Yürüten Çeşitli Kuruluşlar vb.) ile özel dans sektörü içerisindeki sinema, tiyatro, müzik vb. ulusal ve uluslararası alanlar, mezunların çalışma alanlarıdır.

Programın Amacı

 • Dans alanında gereksinim duyulan, bilimsel, sanatsal ve araştırmacı kişiliğe sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek; akademik ve sanatsal içerikli kurumlar bünyesinde (Üniversiteler, Enstitüler, Kültür Bakanlığı Toplulukları, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Bilimsel Sertifika Programları Yürüten Çeşitli Kuruluşlar vb.) ve özel dans sektörü içerisindeki sinema, tiyatro, müzik vb. ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli ve saygın uzmanlar yetiştirmek.
 • Çağdaş sahne sanatları düzeyinde disiplinler arası çalışmalardan da yararlanarak geleneksel danslar alanını sanatsal ve bilimsel platformda geliştirebilecek ve temsil edilen kültürel değerleri dünya ile bütünleştirebilecek perspektife sahip, sanatsal ve bilimsel donanımın kazandırılması Geleneksel Danslar Tezli Yüksek Lisans Programının öncelikli görevlerindendir.Bu bağlamda, Geleneksel Danslar Yüksek Lisans Programlarının temel amacı da; bireylere alanında teorik ve pratik donanım, dans performansında yetkinlik, bilimsel ve sanatsal düşünce sistematiği ile gelişmeye ve yaratıcılığa açık bir vizyon kazandırmaktır.

Programın Yapısı

 • 2014–2015 akademik yılında eğitime başlayan Geleneksel Danslar Tezli Yüksek Lisans Programı azami 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Programların süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.
 • Geleneksel Danslar Tezli Yüksek Lisans Programında 24 kredilik dersin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden, G
 • Programlarda  % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır.
 • Programlarda, öğrenciler seçmeli derslerin toplam kredisinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisansüstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.
 • Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü, görsel, işitsel olarak sistemli biçimde aktarabilme ve sosyal ilişkileri, bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak gerek sözlü, gerekse yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim, iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilmenin yanı sıra strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme ve bu alanda özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve /veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü, işitsel ve /veya görsel olarak aktarabilme.

Program Ders Listesi

GDP 501 Atölye Hazırlama
GDP 502E Dance Anthropology
GDP 503 Geleneksel Danslara Çalgısal Eşlik
GDP 504 Dans Notasyon Sistemleri
GDP 505 Karşılama Hora Performansı
GDP 506E Sociology of Dance
GDP 507 Zeybek Performansı
GDP 508E Dance, Stage and Politics
GDP 509 Halay Performansı
GDP 511 Bar Performansı
GDP 512 Dünya Dans Kültürleri
GDP 513 Türkiye'de Halk Dansları Çalışmaları
GDP 514 Geleneksel Dans Müziklerinde Tür Biçim ve Ritim
GDP 515 Kafkas Performansı
GDP 516 Geleneksel Danslarda Gösterge Sistemleri
GDP 517 Geleneksel Danslarda Müzik Düzenleme
GDP 518 Horon Performansı
GDP 519E Stage and Performance Psychology
GDP 520 Sahne Perfomansı
GDP 596 Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
GDP YLT Tez Çalışması

Program Yürütme Kurulu

Prof. Nihal Cömert  (Program Koordinatörü)
Doç. Eyüp UZUNKAYA
Doç. İlknur DEMİRBAĞ

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Nihal Cömert Dans ve Koreografi / Halk Dansları / Çağdaş Dans
Prof. Serpil MURTEZAOĞLU
Doç. Eyüp UZUNKAYA Türk Halk Oyunları ve Ritimleri / Vurmalı Çalgılar / Koreografi / Köy Seyirlik Oyunları
Doç. Dr. Fatma Belma OĞUL  Sistematik müzikoloji / Etnomüzikoloji / Etnokoreoloji
Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK Tarihsel Müzikoloji / Müzik Paleografyası / Müzik Tarihi / Müzik Sosyolojisi
Prof. Cihangir TERZİ Bağlama / Çalgı Metodolojisi / THM Solfeji ve Teorisi / THM Koro ve Orkestrası
Doç. İlknur DEMİRBAĞ Türk Halk Oyunları Repertuarı / Oyun Tekniği / Geleneksel Giyim Kuşam / Geleneksel Takı Ve Aksesuarlar / Sahne Makyajı