26

Müzik

Tanıtım

Alanında %100 İngilizce eğitim veren ülkemizdeki ilk programdır. Programın amacı, liderlik özelliklerine, ileri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek nitelikte araştırmacılar, performans sanatçıları, ses tasarımcıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir. Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, Tarihsel Müzikoloji, ve Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği gibi bir çok alanın bir araya geldiği Müzik Anabilim Dalı disiplinlerarası bir yapıdadır.

Programın Amacı

Programın amacı; müzik alanında gereksinim duyulan, bilimsel, araştırmacı kişiliğe ve liderlik niteliklerine sahip, yaratıcı müzik bilimcileri, ses tasarımcıları ve performans sanatçıları yetiştirmek, müzik alanında yapılan araştırmaların ortaya koyulmasıyla gelecek nesillere ışık tutacak bilgi alışverişini sağlamak, programa katılan öğrencilerin sürekli eğitimi ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslararası imkanlar sağlamak, benzeri ulusal ve uluslararası akademik programlarla iletişim içinde olup, verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamak, benzeri programların açılmasını teşvik etmek için, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği sağlamak, uzmanlaştıkları alanlarda yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek isteyen öğrenciler için uygun bir araştırma ortamı sağlamak, ilgili konularda çalışan müzik bilimcisi, ses tasarımcısı, performans sanatçısı ve akademisyenlerin, sanat, bilim ve tasarım alanında eğitim, araştırma faaliyetlerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlamak, müzik alanında yapılan araştırmalarda ortaya konulan materyalleri yayınlayarak araştırmacıların hizmetine sunmak ve bu yolla müzik alanında da yeni teoriler, tasarımlar ve yeni müzik üretilmesine katkı sunmak, öğrencilerin üniversitelerarası değişim programlarına katılımını teşvik etmek ve uluslararası öğretim elemanı değişiminin içinde bir program olmakla birlikte kurumumuz bünyesinde bulunan bu programa ve uluslararası düzeyde benzeri programları bulunan üniversitelere yönelik araştırmacı, akademisyen ve bilim insanı yetiştirmektir.

Programın Yapısı

Programın dili İngilizce'dir.

Program toplam 36 kredi ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Birinci dönem bilimsel hazırlık sınıfı olup, en az 3 ders alma ve başarma mecburiyeti vardır.

Bilimsel hazırlık sınıfı dersleri kredisizdir.

Programda 36 kredilik dersin 18 kredisi zorunlu, 18 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Dersler 3+0 kredilidir.

Yüksek lisans dersleri 500 koduyla açılmaktadır.

Hedef Kitle

Müzik Anabilim Dalı disiplinlerarası bir yapıdadır ve yüksek lisans program başvurularında bölüm/program kısıtlaması olmadan tüm lisans mezunlarına açıktır.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlar çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmektedirler.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

  • Programla ilişkili alanlarda ve programın disiplinlerarası uzantılarında geniş ve derinlikli bilgi birikimi sağlamak.
  • Müzikle ilgili fikir ve kavramların geliştirilmesi için uygun zemini hazırlamak ve bu fikir ve kavramların araştırma programlarında, icra eğitiminde ve repertuar gelişiminde nasıl kullanılabileceğini göstermek.
  • Alana özgü uygulama yöntemlerini ve disiplinler arası yöntemleri özgün bir şekilde kullanarak araştırma ve sorun çözme deneyimi kazandırmak.
  • Özgün önerme ve sonuçları ve performans alanındaki kararları desteklemek için, araştırma alanında edinilen uygulamalı bilgileri ve kanıtları uygun kuramlarla birleştirerek kullanmak.
  • İletişim ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde ve Avrupa Dil Portföyündeki bir yabancı dili en az B2 düzeyinde kullanarak, analitik olarak sağlam temellere dayanan sonuçları yazılı, sözlü ve görsel alanlarda uygun bir şekilde sunma becerisini kazandırmak.
  • Disipline yeni üyeler kazandırmak, öğrenci topluluğuna katılımı genişletmek ve çalışma alanına en iyi şekilde katılım konusunda örnek oluşturmak.

Dersler

MYL 519E Asya Müziği
MYL 534E Opera Çalışmaları
MYL 558E Müzikal K. Yeni Akımlar
MYL 568E Şeflik Teknikleri 1
MYL 584E Caz Armonisi
MYL 591E 16.Yüzyıl Kontrpuanı
MYL 592E Beste Atölyesi
MYL 596E Film Müziği
MYL 837E Temel Şeflik Teknikleri
MYL 5002E Perküsyon Dünyası
MYL 5003E Şeflik Teknikleri 2
MYL 5005E Şeflik Teknikleri 3
MYL 5007E Perküsyon T. Orkestrasyon T
MYL 5008E 18.yy Konturpuan
MYL 5010E Elektronik Müzik Tarihi
MYL 5011E Multimedya Tasarımı
MYL 5012E Elektronik Müzik K
MYL 5013E Ses Programlama
MYL 5014E Tarihsel Performans Pratikleri
MYL 5015E Akustik ve Pisikoakustik
MYL 5016E Proje Yönetimi

Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Jerfi AJİ (Program Koordinatörü)
​Dr. Paul Alister WHITEHEAD
Dr. Robert Oliver BEAHRS

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN

 

Akademik Kadro

 Ad-Soyad  Çalışma Alanı
Prof. Dr. Cihat AŞKIN Keman
Doç. Dr. Jerfi AJİ Piyano / Müzik Teorisi
Prof. Dr. Tolgahan ÇOĞULU Gitar, Klasik Gitar, Mikrotonal Gitar
Doç. Dr Taylan ÖZDEMİR Ses Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DENEÇ Ses Mühendisliği
Doç. Jülide GÜNDÜZ Flüt
Prof. Dr.  Can KARADOĞAN Ses Mühendisliği
Doç. Dr. Yelda ÖZGEN ÖZTÜRK Viyolonsel
Doç. Dr. Emine Şirin ÖZGÜN TANIR Etnomüzikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN Kompozisyon / Müzik Teorisi
Dr. Paul Alister WHITEHEAD Tarihsel Müzikoloji
Dr. Robert Oliver BEAHRS Etnomüzikoloji
Dr. Konstantinos VASILAKOS Ses Sanatları
Dr. Jeremy WOODRUFF Müzik Teorisi / Kompozisyon
Dr. Jane Ellen HARRISON Tarihsel Müzikoloji
Dr. William SUMITS Etnomüzikoloji
Doç. Dr. Mehmet Cevdet EREK Ses Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi Emmanouil EKMEKTSOGLOU Ses Sanatları / Kompozisyon
Doç. Sıtkı Kandemir BASMACIOĞLU Piyano
Amy Terese SALSGIVER Perküsyon

 


Daha fazla bilgi için:

http://www.miam.itu.edu.tr/