26

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

Tanıtım

Programın özgörüşü (vizyonu), İstanbul Teknik Üniversitesi temel stratejileri bağlamında, yenilikçi fikirlerin girişim projelerinde kullanılabileceği bir ortam yaratarak ülkemizin ekonomisinde büyüme yaratacak ve istihdam olanakları yaratacak projelerin oluşumunda yol gösterici olmak.

Programın özgörevi (misyonu), girişimcilik ve yenilik yönetimi ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin geleceğin girişimci ve firma sahip/yöneticilerine aktarılmasıdır. Bu çerçevede verilecek dersler ve yürütülecek seminer ve projeler ile program hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Günümüzde işletmelerin rekabet düzeyleri, değişime ve bulundukları pazarın ihtiyaç ve isteklerine hızlı yanıt sağlama özelliklerine bağlıdır. Bu noktada üretim ve hizmet sistemlerinin inovasyon yönetimi kavramını çalışma alanlarının bir parçası haline getirmeleri hayati bir önem taşımaktadır. Buna ek olarak, inovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği ileri teknoloji ve bilgi isteyen dolayısıyla rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmakta olup daha sürekli bir seyir izlemektedir.

Yurtdışında Yürütülen Benzer Yüksek Lisans Programlarından Örnekler

University of Michigan (ABD) - Master of Entrepreneurship 
Purdue University (ABD) - MBA in Technology Innovation and Entrepreneurship 
Cornell University (ABD) - MBA Entrepreneurship & Innovation Concentration 
University of Louisville (ABD) - Entrepreneurship MBA 
Temple University (ABD) - Innovation Management & Entrepreneurship 
The University of Texas (ABD) - Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 
Saint Mary's University (Kanada) - Technology,Entrepreneurship and Innovation 
Antwerp Management School (Hollanda) - Master of Innovation & Entrepreneurship 
ESADE Business School (İspanya) - Master in Innovation and Entrepreneurship 
KTH Royal Institute of Technology (İsveç) - Innovation and Entrepreneurship Management 
Leipzig Graduate School of Management (Almanya) - Innovation Management and Entrepreneurship 
Imperial College London (İngiltere) - Innovation, Entrepreneurship and Management 
Zhejiang University’s School of Management (Çin) - Master in Global Entrepreneurship 
Singapore Management University (Singapur) - Master of Science in Innovation 

Hedef Kitle

Programın disiplinlerarası yapısından dolayı üniversitelerin Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri, Elektronik, Bilgisayar ve ilişkili mühendislik bölümleri ve Ekonomi ve İşletme Bölümleri mezunları başta olmak üzere, çeşitli alanlardan gelen tüm lisans mezunları başvurabilir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde ya da özel sektörde büro ve firmalarda çalışabilmektedirler.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Ücreti

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi Programının 2020-2021 akademik yılı ücreti 22.000 TL'dir.


Program Öğrenme Çıktıları

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı Girişimcilik ve Yenilik yönetimi bilgilerini kullanabilme; uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
  • Girişimcilik ve Yenilik yönetimi ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme; ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
  • Girişimcilik ve Yenilik yönetimi ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme; bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme; uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
  • Girişimcilik ve Yenilik yönetimi ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
  • Girişimcilik ve Yenilik yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
  • Girişimcilik ve Yenilik yönetimi ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve girişimcilik projeleri yönetiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

Dersler

Zorunlu Dersler

1. Dönem

GYY 509 Innovation Processes and Management 
GYY 513 Strategic Management 
GYY 511 Project Management  
GYY 503 Business Law 

2. Dönem

GYY 508 Marketing Management
GYY 510 New Product Development
GYY 504 Service Management and Innovation
 

3. Dönem

GYY 505 Business Planning and New Venture Development
GYY 507 Value Chain Strategy and Management
Dönem Projesi (Kredisiz)
 

Seçmeli dersler (Her dönem için ilgili ders paketinden sadece 1 ders seçilecektir)  

2. Dönem

GYY 512 Finance for Managers
GYY 506 Leadership Skills and Development
GYY 501 Kurumsal Zeka Yönetimi
 

3. Dönem

GYY 514 Managerial Economics
GYY 515 Intellectual Property and Competition Law
GYY 517 Venture Capital Finance and Growth
GYY 502 E-Business - New Business Model in the Digital Era

Program Yürütme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ERSOY KEKEVİ (Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
Doç. Dr. Sezi ÇEVİK ONAR
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk BEYCA

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ERSOY KEKEVİ

Akademi
k Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi / İnsan - Bilgisayar Etkileşimi /Toplam Kalite Yönetimi
Prof. Dr. Oktay TAŞ Kurumsal Finans / Sermaye Piyasaları / Varlık Fiyatlama / Finans Mühendisliği / Davranışsal Finans
Prof. Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ Hizmet Pazarlaması / Tüketici Davranışı / Marka Yönetimi / Deneysel Tasarım
Prof. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ Karar verme / Karar Destek Sistemleri / Mühendislik Ekonomisi
Prof. Dr. Sencer ECER Sanayi Ekonomisi / Sağlık Ekonomisi / Oyun Teorisi/  Enerji Ekonomisi
Doç. Dr. Gülgün KAYAKUTLU Karar Destek Sistemleri / Yapay Zeka / Enerji Optimizasyonu
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK Yönetim Sosyolojisi / Örgüt Kuramı /İş ve Örgüt Sosyolojisi
Doç. Dr. Murat BASKAK Üretim Plânlama ve Kontrol / Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi / Stok ve Envanter Yönetimi / Satınalma Yönetimi / Tesis Yeri Düzenleme / Bakım Yönetimi
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP Örgütlerde Teknoloji Adaptasyonu ve Yenilik Yönetimi, Organizasyon Teorisi, Kurumsallaşma
Doç. Dr. Emre ÇEVİKCAN Üretim ve Hizmet Sistemleri / Karar Destek Sistemleri / İmalat Sistemleri Yönetimi
Doç. Dr. Başar ÖZTAYŞİ Bulanık Mantık / Çok kriterli Karar verme / Karar Destek Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ERSOY KEKEVİ E-Ticaret/Veri Koruması Hukuku / Bilişim Hukuku
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk BEYCA Yapay Zeka / Yapay Öğrenme
Doç. Dr. Sezi Çevik ONAR Mühendislik yönetiminde akıllı ve bulanık teknikler / stratejik opsiyonlar /  inovasyon yönetimi / karar verme yöntemleri