26

İşletme ve Teknoloji Yönetimi

Tanıtım

İşletme ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı Programın amacı; ülkemizde her kesimde giderek artan ileri teknoloji kullanımına paralel olarak çalışanlara meslekleri ile ilgili ileri teknolojiyi planlama, satınalma, kullanma, değerlendirme, geliştirme ve diğer ilgilileri eğitme konusunda genel ilkeleri benimsetmek; bu çerçevede yönetimsel becerileri kazandırmaktır.

Programın Amacı

Ülkemizde her kesimde giderek artan ileri teknoloji kullanımına paralel olarak çalışanlara meslekleri ile ilgili ileri teknolojiyi planlama, satınalma, kullanma, değerlendirme, geliştirme ve diğer ilgilileri eğitme konusunda genel ilkeleri benimsetmek, bu çerçevede yönetimsel becerileri kazandırmaktır.

Programın Gerekçesi

21. yüzyılda kurumsal ve bireysel bazda başarının anahtarı, her türlü teknolojinin etkin bir şekilde geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasında gizlidir.

Dünyadan Örnekler

1. MIT
2. University of Pennslyvania
3. University of Illinois
4. Widener University
5. Washington State University
6. University of Maryland
7. George Mason University
8. University of New Hampshire
9. Eindhoven University (Hollanda)
10. Simon Fraser University (Kanada)
11. Norwegian University of Science & Technology (Norveç)
12. London Business School (İngiltere)

Hedef Kitle

Program disiplinlerarası bir yapıda olduğundan, üniversitelerin başta Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri, Elektronik, Bilgisayar ve ilişkili mühendislik bölümleri ve Ekonomi ve İşletme Bölümleri mezunları olmak üzere, çeşitli alanlardan gelen tüm lisans mezunları başvurabilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunların büyük çoğunluğu, ileri teknoloji kullanan endüstriyel kuruluşlarda, AR-GE ve ÜR-GE birimlerinde, yazılım şirketlerinde uzman ve yönetici olarak çalışmaktadırlar.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

  • Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin ilgili olduğu sosyal ve teknik alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, İşletme ve Teknoloji Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
  • İşletme ve Teknoloji Yönetimi çalışma alanlarında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
  • İşletme ve Teknoloji Yönetimi çalışma alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı, bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, öğrenme sürecini yönlendirerek, bağımsız olarak yürütme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk alıp, liderlik yaparak çözüm üretebilme.
  • Teknoloji Yönetimi ve İşletme çalışma alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel-nitel veriler ile destekleyerek, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip, gerektiğinde değiştirerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
  • İşletme ve Teknoloji Yönetimi çalışma alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme, özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Dersler (2020-21 Akademik yılından itibaren) 

Toplam kredili 10 dersin ve kredisiz Proje Çalışması’nın alınması ve en az 3,00 ortalama ile tümünden başarılı olunması gerekmektedir. 

Zorunlu Dersler (İşletme Yönetimi Ders Paketi) 

Zİ-01 - Finansal Yönetim
Zİ-02 - Operasyon Yönetimi
Zİ-03 - Satınalma Yönetimi
Zİ-04 - Teknoloji ve Pazarlama 
Zİ-05 - Yönetim ve Organizasyon

Zorunlu Dersler (Teknoloji Yönetimi Ders Paketi) 

ZT-01 - E-Ticaret Teknoloji ve Uygulamaları
ZT-02 - Proje Yönetimi
ZT-03 - Teknoloji ve Hukuk
ZT-04 - Teknoloji Yenilik ve Ar-Ge Yönetimi
ZT-05 - Yönetim-Bilişim Sistemleri

Seçimli Dersler 

S-01 - Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
S-02 - Blok Zinciri ve Finansal Teknolojiler
S-03 - Büyük Veri Teknolojileri
S-04 - Endüstri 4.0 ve Eklemeli İmalat Teknolojileri
S-05 - İstatistiksel Düşünme ve Veri Analizi
S-06 - İşletme Ekonomisi
S-07 - İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Karar Verme
S-08 - İşletmelerde Optimizasyon
S-09 - Kurumsal Zekâ ve Veri Madenciliği
S-10 - Sosyal Bilimler Araştırmalarında Etki Değerlendirmesi
S-11 - Stratejik Yönetim
S-12 - Tedârik Zinciri Yönetimi
S-13 - Teknoloji Yönetiminde Girişimcilik ve İş Planlama
S-14 - Teknolojik Yakınsama ve İş Stratejisi
S-15 - Veri Analitiği ile İş Tahminlemesi
S-16 - Yapay Zekâ ve Bilgi Yönetimi

Program Yürütme Kurulu

Doç.Dr. Cumhur EKİNCİ
Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ
Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK (Program Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Murat BASKAK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZTÜRK

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof.Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İşletmelerin Sosyal ve Çevresel Sorumlulukları / İnsan Kaynakları Yönetimi / Örgütsel Güven
Prof.Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ Hizmet Pazarlaması / Tüketici Davranışı / Marka Yönetimi / Deneysel Tasarım
Prof.Dr. Özgür KAYALICA Enerji Ekonomisi / Çevre İktisatı / Endüstriyel İktisat / Optimizasyon
Prof.Dr. Gülgün KAYAKUTLU Karar Destek Sistemleri / Yapay Zeka / Optimizasyon / Enerji Optimizasyonu / Enerji Planlaması / Enerji Sistemlerinde Yapay Zeka
Prof.Dr. Tufan Vehbi KOÇ Teknoloji ve yenilik yönetimi
Prof.Dr. Y. İlker TOPCU Çok kriterli karar verme
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ Pazarlama Yönetimi / Perakende Pazarlama Stratejileri /Tüketici Davranışı / İş Ahlakı / Uluslararası Pazarlama
Doç.Dr. Murat BASKAK Üretim Plânlama ve Kontrol / Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi / Stok ve Envanter Yönetimi / Satınalma Yönetimi / Tesis Yeri Düzenleme / Bakım Yönetimi
Prof.Dr. Dilay ÇELEBİ GONİDİS Tedarik Zinciri Ağları / Üretim Sistemleri / Servis Sistemleri /Ulaştırma
Doç.Dr. Sezi ÇEVİK ONAR Mühendislik yönetiminde akıllı ve bulanık teknikler / stratejik opsiyonlar / inovasyon yönetimi / karar verme yöntemleri
Doç.Dr. Cumhur EKİNCİ Finansal Piyasalar ve Kurumlar / Yatırımlar ve Portföy Yönetimi / Davranışsal Finans
Doç.Dr. Özgür KABAK Yöneylem Araştırması - Matematiksel programlama / Bulanık Karar verme / Ulaştırma yönetimi / Grup karar verme / Karmaşık sistemlerin modellenmesi / Veri güdümlü optimizasyon
Doç.Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Müşteri Deneyimi Ölçümü / Tüketici-Teknoloji Etkileşiminde Tüketici Davranışı Ölçümleri / Kurumsal Marka ve İletişim Ölçümleri / Hizmet Kalitesi Ölçümleri
Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ Bulanık Mantık / Çok kriterli Karar verme / Karar Destek Sistemleri
Doç.Dr. Deniz TUNÇALP Örgütlerde Teknoloji Adaptasyonu ve Yenilik Yönetimi / Organizasyon Teorisi  / Kurumsallaşma
Doç.Dr. Seda YANIK ÖZBAY
Dr.Öğr.Üyesi Şeyda SERDAR ASAN Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi / İşlemler Yönetimi
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk BEYCA Yapay Zeka / Yapay Öğrenme
Dr.Öğr.Üyesi Cemil CEYLAN Yönetim Organizasyon / İnsan Kaynakları Sistemleri / Organizasyonel Ölçümleme / Organizasyonel Esneklik / Anket oluşturma ve Değerlendirme / Süreç Analizi ve Geliştirme
Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK Patent Hukuku / Fikri mülkiyet Hukuku / Rekabet Hukuku / Teknoloji Transferleri / Ticaret Hukuku
Doç.Dr. Umut ASAN
Çok kıstaslı karar verme, İstatistiksel analiz ve uygulamalar, yöneylem
Prof.Dr. Ferhan ÇEBİ
Yöneylem Araştırması Tekniklerinin İmalat ve Hizmet Problemlerine Uygulanması, Üretim Planlama ve Kontrol, Bilişim Teknolojilerinin Rekabete Yönelik Kullanımı
Doç.Dr. Nihan YILDIRIM
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Bilgi Teknolojileri yönetimi, Girişimcilik
Doç.Dr. Ayberk SOYER
Çok kıstaslı karar verme, Yöneylem Araştırması
Prof. Dr. Mustafa ERGEN
Finansal Teknolojiler, Girişimcilik
Doç. Dr. Altan ÇAKIR
Büyük veri teknolojileri, İş uygulamaları


 İletişim

Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK
E-Posta: ozturkozg4@itu.edu.tr
İş Tel.: 0-212-293 13 00 / 2036
Cep Tel.: 0-533-773 71 37
Oda No: A403 (İ.T.Ü. İşletme Fakültesi / Maçka)