26

Müzik

Tanıtım

Müzik Yüksek Lisans Programı, alanında %100 İngilizce eğitim veren ülkemizdeki ilk programdır. Programın amacı, liderlik özelliklerine, ileri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek nitelikte araştırmacılar, performans sanatçıları, ses tasarımcıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir. Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, Tarihsel Müzikoloji, ve Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği gibi birçok alanın bir araya geldiği Müzik Anabilim Dalı disiplinlerarası bir yapıdadır.

Programın Amacı

İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1999 yılında açılan İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM); Türkiye’nin %100 İngilizce eğitim veren ilk müzik yüksek lisans ve doktora programıdır. Program, özellikle uluslararası akademisyen kadrosu ve farklı ülkelerden gelen öğrenci profiliyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda farklı eğitim alanlarından gelen öğrenciler için disiplinlerarası çalışmalara fırsat tanıyan bir ortam sağlanmaktadır.

İ.T.Ü Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM), çağdaş eğitim-öğretim metotlarının kullanıldığı bir yapı içerisinde Türkiye'de çağdaş düzeyde müzik eğitimi ve öğretimi sağlayacak bir yüksek lisans programı uygulamaktadır.

Programın amaçları arasında aranan liderlik özelliklerine, ileri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek nitelikte akademisyenler, performans sanatçıları, ses tasarımcıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir.

Programda eğitimi verilen uzmanlık alanları; Performans, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği alanlarıdır.

Programın Yapısı

Programın dili İngilizce'dir.

Program toplam 30 kredi ders ve kredisiz bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program, bir dönemi bilimsel hazırlık olmak üzere toplam 4 dönemdir.

Birinci dönem bilimsel hazırlık sınıfı olup, en az 3 ders alma ve başarma mecburiyeti vardır.

Programda 30 kredilik dersin 15 kredisi zorunlu, 15 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Dersler 3+0 kredilidir.

Yüksek lisans dersleri 500 koduyla açılmaktadır.

Hedef Kitle

Müzik Anabilim Dalı disiplinlerarası bir yapıdadır ve yüksek lisans program başvurularında bölüm/program kısıtlaması olmadan tüm lisans mezunlarına açıktır.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlar çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmektedirler.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Dersler

MYL 519E Asya Müziği
MYL 534E Opera Çalışmaları
MYL 558E Müzikal K. Yeni Akımlar
MYL 568E Şeflik Teknikleri 1
MYL 584E Caz Armonisi
MYL 591E 16.Yüzyıl Kontrpuanı
MYL 592E Beste Atölyesi
MYL 596E Film Müziği
MYL 837E Temel Şeflik Teknikleri
MYL 5002E Perküsyon Dünyası
MYL 5003E Şeflik Teknikleri 2
MYL 5005E Şeflik Teknikleri 3
MYL 5007E Perküsyon T. Orkestrasyon T.
MYL 5008E 18.yy Konturpuan
MYL 5010E Elektronik Müzik Tarihi
MYL 5012E Elektronik Müzik K.
MYL 5013E Ses Programlama
MYL 5014E Tarihsel Performans Pratikleri
MYL 5015E Akustik ve Pisikoakustik
MYL 5016E Proje Yönetimi

Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Jerfi AJİ (Program Koordinatörü)
​Dr. Paul Alister WHITEHEAD
Dr. Robert Oliver BEAHRS

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN

Akademik Kadro

Prof. Dr. Cihat AŞKIN  Keman
Doç. Dr. Jerfi AJİ  Piyano / Müzik Teorisi
Prof. Dr. Tolgahan ÇOĞULU Gitar, Klasik Gitar, Mikrotonal Gitar 
 Doç. Dr. Taylan ÖZDEMİR  Ses Mühendisliği
 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DENEÇ  Ses Mühendisliği
 Doç. Jülide GÜNDÜZ  Flüt
 Prof  Dr. Can KARADOĞAN  Ses Mühendisliği
 Doç. Dr. Yelda ÖZGEN ÖZTÜRK  Viyolonsel
 Doç. Dr. Emine Şirin ÖZGÜN TANIR  Etnomüzikoloji
 Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN  Kompozisyon / Müzik Teorisi
 Dr. Paul Alister WHITEHEAD  Tarihsel Müzikoloji
 Dr. Robert Oliver BEAHRS  Etnomüzikoloji
 Dr. Konstantinos VASILAKOS  Ses Sanatları
 Dr. Jeremy WOODRUFF  Müzik Teorisi / Kompozisyon
 Dr. Jane Ellen HARRISON  Tarihsel Müzikoloji
 Dr. William SUMITS  Etnomüzikoloji
 Doç. Dr. Mehmet Cevdet EREK  Ses Sanatları
 Dr. Öğr. Üyesi Emmanouil EKMEKTSOGLOU  Ses Sanatları / Kompozisyon
 Doç. Sıtkı Kandemir BASMACIOĞLU  Piyano
 Amy Terese SALSGIVER  Perküsyon

Daha fazla bilgi için: http://www.miam.itu.edu.tr/