26

Yöneticiler için İşletme (Executive MBA)

Tanıtım

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz İşletme Programı İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Programın Özgörevi ise farklı disiplinlerden gelen iş dünyası yöneticilerini kariyerlerine ara vermeden, bilimsel gelişmeleri takip ederek, bu bilgileri karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilen ve çalıştıkları kurum için katma değer yaratabilen yöneticiler haline getirmek.

Programın Özgörüsü 

Günümüz işletmelerinin her yönüyle değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, öğrenme ve uygulama odaklı, dünyaca tanınan uluslar arası bir program olmak.
Program sayesinde katılımcılar edindikleri becerilerle işlerini daha verimli ve etkin hale getirebilme olanaklarına sahip olabilecek, böylece hem çok iyi koşullarda iş bulma fırsatlarını hem de çalıştıkları kurumlarda daha üst pozisyonlara ilerleyebilme şansını elde edebileceklerdir.
Programa katılmak isteyen adayların iş deneyimine sahip olmaları beklenmekte; tercihen iki yıllık iş deneyimi istenmektedir.

Hedef Kitle

Programa katılmak isteyen adayların iş deneyimine sahip olmaları beklenmekte; tercihen iki yıllık iş deneyimi istenmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Program sayesinde katılımcılar edindikleri becerilerle işlerini daha verimli ve etkin hale getirebilme olanaklarına sahip olabilecek, böylece hem çok iyi koşullarda iş bulma fırsatlarını hem de çalıştıkları kurumlarda daha üst pozisyonlara ilerleyebilme şansını elde edebileceklerdir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine ve iş hayatı deneyimlerine dayalı olarak işletme kuramları, araştırma yöntemleri ve uygulamalarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
  • Yöneticilik deneyimi ile işletme alanında edindiği bilgileri, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme ve yeni bilgiler üretebilme.
  • İşletmenin herhangi bir uzmanlık alanında karmaşık problemleri belirleme, bunlara ilişkin veriler derleme ve inceleme, alanına özgü kuramsal bilgileri ve araştırma yöntemlerini kullanarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve çözümler üretebilme.
  • Farklı disiplin ve yöneticilik kademelerinden gelen katılımcılarla takım çalışmalarında görev alabilme ve liderlik yapabilme, bilişim teknolojilerinden yararlanarak elde edilen bulguları yazılı, sözlü ve görsel şekilde, Türkçe ve/veya İngilizce olarak ileri düzeyde sunabilme.
  • İşletme alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve mevcut bilgi ve uygulamalara katkıda bulunabilecek bağımsız çalışmalar yürütebilme.
  • İnsanlar, örgütler ve toplumlar arası ilişkileri ve etkileşimi kavrayabilme, etik değerleri özümseyebilme, bilgi toplumuna giden yolda alanındaki bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri öne çıkararak sürdürülebilirlik kısıtı altında topluma katkıda bulunma

Programın Yapısı

Program 3 dönem süresince toplam 14 ders (10 zorunlu, 4 seçmeli) alarak bir akademik yılda tamamlanabilmektedir.
Mezuniyet için öğrencilerin tüm derslerini ve üçüncü dönemde bir öğretim üyesinin danışmanlığında hazırladıkları projeyi başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Programın öğrenim dili İngilizcedir. Programa kabul edildiği halde yabancı dil sınavını başaramayanlar bir yıl içinde hazırlanıp dil yeterlik belgesini aldıktan sonra (ertesi yıl) derslere başlayabilmektedirler.
Dersler, İTÜ, Maçka Yerleşkesinde bulunan İşletme Fakültesi binasında yapılmaktadır.
Dersler pazartesi, salı ve çarşamba akşamları 19:00-22:20 ve Cumartesi günleri 9:00-12:20 ve 13:30-16:50 saatlerinde yapılmaktadır (Sınavlar nedeniyle, seçmeli derslerin çakıştırılmaması amacıyla veya konuk konuşmacıların kısıtları nedeniyle zaman zaman perşembe ve cuma akşamları da kullanılabilmektedir).
Kuramsal bilgiler yanında iş dünyasına yönelik örnek ve sorunların da incelenebilmesi için derslere iş dünyasından birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmaları için yöneticiler davet edilmektedir. Dersler mümkün olduğunca gerçek işletme sorunlarını çözümlemeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
Öğrenciler ile öğretim üyelerinin karşılıklı tartışmalarına, grup çalışmalarına ve diğer eğitim yöntemlerinin uygulanmasına olanak tanıyan bir ders işleme sistemi mevcuttur.
Dersler hem yerel hem de küresel oluşumları irdeleyecek şekilde verilmektedir.
Bu programda bir sınıf en fazla 40 öğrenciden oluşmakta ve iki şube olarak eğitim devam etmektedir.
Kredili dersleri ve dönem projesini tamamlayan öğrencilere İşletme Yüksek Lisans Diploması verilmektedir.

Dersler

Zorunlu Dersler
MBA517E  Management Statistics
MBA515E  Financial Accounting
MBA513E  Business Economics
MBA511E  Marketing Management
MBA519E  Management and Organizations
MBA518E  Corporate Finance
MBA516E  Human Resources Management
MBA514    İşletme Hukuku
MBA510E Strategic Management
MBA512E Production and Operations Management

Seçmeli Dersler
MBA549E  Business Forecasting
MBA537E  International Finance
MBA539E  Investments
MBA567E  Managerial Decision Making
MBA552    Rekabetin Hukuki Çerçevesi
MBA554E Quantitative Analyses for Business Application
MBA541    Sermaye Piyasası Hukuku
MBA561E Financial Crises in the World - Causes and Consequences

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Oktay TAŞ
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU

Erasmus Koordintörü

Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN
Yönetim ve Organizasyon, Girişimcilik, Stratejik Yönetim
Prof. Dr. Huriye Şebnem BURNAZ
Uluslararası Pazarlama, Tüketici Davranışı, Girişimcilik ve Pazarlama
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ
Üretim Yönetimi / Yöneylem Araştırması
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Makroekonomi, Para ve Banka, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Gelişme İktisadı
Prof. Dr. Raziye SELİM
Kişisel, Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları, Ticari Serbestleşme ve Büyümenin Yoksulluk Etkileri
Prof. Dr. Oktay TAŞ
Kurumsal Finans, Sermaye Piyasaları, Varlık Fiyatlama, Finans Mühendisliği, Davranışsal Finans
Prof. Dr. Y. İlker TOPCU
Çok kriterli karar verme
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
Yönetim Sosyolojisi, Örgüt Kuramı, İş ve Örgüt Sosyolojisi
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
Finansal Piyasalar ve Kurumlar , Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Davranışsal Finans
Doç. Dr. Hür Bersam BOLAT
Tedarik Zinciri Yönetimi / Proje Yönetimi /Üretim Planlama
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU
Müşteri Deneyimi Ölçümü, Tüketici-Teknoloji Etkileşiminde Tüketici Davranışı Ölçümleri, Kurumsal Marka ve İletişim Ölçümleri, Hizmet Kalitesi Ölçümleri
Doç. Dr. Dilay ÇELEBİ
Ulaştırma Sistemleri / Envanter ve Stok Yönetimi / Yük Taşımacılığı / Optimizasyon ve Modelleme / Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM
Teknoloji Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim, İnovasyon Yönetimi ve Girişimcilik, Sosyal İnovasyon
Dr. Öğr. Ü.Özgür ÖZTÜRK
İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku
Dr. Öğr. Ü. Çiçek ERSOY KEKEVİ
Bilişim Hukuku, Veri Koruması Hukuku, Rekabet Hukuku, Sözleşme Hukuku


İletişim

www.emba.itu.edu.tr
emba@itu.edu.tr
executive.mba.itu@gmail.com
(0 212) 219 30 30
(0 212) 293 13 00 - dahili 2765